Jakten på vitsvanshjort i Finland blir allt större. Under vakjakten i september fälldes 5 000. Det är 40 procent fler hjortar, jämfört med förra året.
Foto: Shutterstock.com Jakten på vitsvanshjort i Finland blir allt större. Under vakjakten i september fälldes 5 000. Det är 40 procent fler hjortar, jämfört med förra året.

Rekordmånga fällda vitsvanshjortar

I år blev det rekordmånga vitsvanshjortar fällda i Finland under vakjakten som började i september. 5 000 vitsvanshjortar fälldes av jägare som satt och väntade på hjortbesök, främst vid åtlar.

Årets avskjutning under vakjakten i september är 40 procent högre jämfört med förra året, meddelar Finlands Viltcentral.
– Jägarnas arbete har uppmärksammats och resultatet har fått beröm av olika intressegrupper, kommenterar Antti Rinne, älgförvaltningsplanerare.
Vakjakt på vitsvanshjort infördes 2107 och sker ofta vid utfodringsplatser.

Dämpa skador i trafiken och grödor
Motivet för den utökade jakttiden är att minska antalet viltolyckor i trafiken och dämpa hjortarnas skador på grödor som skördas sent på hösten, bland annat rotfrukter.
Sista helgen i september startade dessutom löshundsjakten på vitsvanshjort, som sker med samma typ av drivande hundar som används vid rådjursjakt.
– Endast genom effektiv jakt under hela jaktsäsongen är det möjligt att nå målen för stammarna. I områden med tät hjortstam är målet att få stammen att minska, konstaterar Antti Rinne vid Finlands Viltcentral.

Cirka 30 000 fälls årligen
Uppåt 30 000 vitsvanshjortar fälls årligen. Det är även tillåtet att fälla hjortarna med pilbåge.
Det var en grupp amerikafinländare som i början av 1930-tal ansåg att Finland borde ha vitsvanshjort som ny viltart och organiserade import.
Vitsvanshjortarnas framgång grundas bland annat på att de hämtades från Minnesota i USA, en delstat som påminner mycket om naturförhållandena i Finland. Även den kraftiga vinterutfodringen har påverkat ökningen av stammen.

Omkring 100 000 ”vitsvansar” i Finland
Vitsvanshjortarna har etablerat sig som det viktigaste högviltet i Finland efter älgarna. Det finns cirka 100 000 vitsvanshjortar i Finland. ”Vitsvansarna” än så länge är främst i södra Finland, långt från gränsen till Sverige.
Älgstammen har i sin tur minskat cirka tio procent och var nere på drygt 86 000 efter jakten hösten 2018. Drygt 83 000 älgar fälldes förra säsongen.