Foto: Shutterstock Älgarna blir färre i Finland men stammen av vitsvanshjortar är fortsatt stark.

Minskad älgjakt i Finland

Liksom i Sverige pågår älgjakten för fullt i Finland. Men avskjutningen är mindre än tidigare år på grund av att älgstammen krymper.

Under höstens och vinterns jakt i Finland delas det ut 36 630 licenser för älg, 74 200 för vitsvanshjort, 581 för dovhjort och 18 för vildren.

Dubbelt så stor

Med en jaktlicens får man i Finland fälla ett fullvuxet hjortdjur eller två kalvar, om inga andra villkor anges i jaktlicensen. 

Samtidigt uppskattar Naturresursinstitutet att älgstammen genom förra säsongens jakt minskat med omkring sex procent och bestod efter jaktsäsongen av cirka 80 800 älgar. För 20 år sedan var älgstammen dubbelt så stor och de senaste fem åren har den minskat med en fjärdedel.

Fortfarande många

Antalet jaktlicenser för älg minskade med cirka 12 procent jämfört med i fjol.

Jaktlicenserna för vitsvanshjort är dock fortfarande många, och håller sig på samma nivå som i fjol, enligt Finlands viltcentral.