Foto: Mostphotos Under årets älgjakt i Finland finns det 31 142 jaktlicenser.

Finska älgstammen mindre än på 20 år

I dag drar den egentliga älgjaktsperioden i gång i Finland. Jakten får pågå i hela landet till den 15 januari. Men det finns allt färre älgar även i Finland. Antalet beräknas nu vara 77 000.

Den första älgjaktsperioden i Finland startade i Lappland samt i Kuusamo och Taivalkoski i början av september, med brunstuppehåll mellan den 21 september och 7 oktober.

I övriga delar av landet har älgjakt varit tillåten i form av vaktjakt på åker sedan början av september. Men från och med i dag, när den egentliga jaktperioden, inleds är också andra jaktformer tillåtna, skriver Finlands viltcentral i ett pressmeddelande.

Under årets jakt finns det 31 142 jaktlicenser för älg.

Jakt begränsar älgstammen

Älgstammen i Finland är i dag den minsta på 20 år. Den har sänkts genom jakt för att minska betesskadorna. De fastställda målen för älgförvaltningsområdena är nu en vinterstam med 70 000–86 000 älgar i hela landet.

– Jakt är den klart bästa bekämpningsmetoden mot skador genom att den begränsar älgstammen. Vid millennieskiftet var älgskadorna som värst. Efter det har älgstammen decimerats kraftigt, säger skogsvårdchef Jyri Schildt vid skogsindustrikoncern UPM Skog i ett pressmeddelande.

Den finska staten ersätter skador orsakade av hjortdjur: dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsren, men inte skador av rådjur. Medlen som används till ersättningarna kommer från de jaktlicensavgifter för hjortdjur som jägare betalar till statsbudgeten.