Foto: Mostphotos För få och för små. Frågan är varför den finska älgstammen har hamnat i en nedgående spiral.

Färre och mindre älgkalvar föds i Finland – oklart varför

Jägarna i Finland är, likt jägarna i Sverige, oroliga för att det föds färre och storleksmässigt allt mindre älgkalvar. Nu efterlyser de finska jägarna forskning, men pengar saknas.

Frågan om de negativa förändringarna i älgstammen blev aktuell under älgjakten i höstas. Situationen diskuteras särskilt i Västnyland i södra Finland.

”Varför så små?”

– Viltrådet har föreslagit för Jord- och skogsbruksministeriet att man borde forska i varför det föds så få kalvar och varför de är så små, säger jägaren Niklas Christensen, ordförande för det regionala viltrådet i Nyland, i Svenska Yle.

Han får medhåll av Naturresursinstitutets specialforskare Jyrki Pusenius som säger:

– Älgkorna föder färre kalvar än tidigare och kalvarna är också mindre i storlek. Varför det är så här vet man inte riktigt. Det kan bero på flera orsaker. Det finns ett behov att forska i den frågan men i det här skedet vet jag inte om man hittar finansiering för ett sådant projekt.

Betydligt fler

Älgstammen i Finland har minskat betydligt, men i Västnyland finns det fler älgar än på de flesta andra håll i Finland.

Det regionala viltrådet i Nyland har slagit fast att det ska finnas 4,5–5 älgar per 1 000 hektar i området Nyland 2 som inbegriper hela Västnyland.

Viltråden bestämmer täthetsmålen vart tredje år. Nästa gång sker detta 2024.

– Vi ligger inom de ramar vi strävar efter men det som har ändrats de senaste åren är att kalvproduktionen har gått ner, säger Niklas Christensen

Minskar avskjutningen

Han tycker att målsättningen nu börjar vara för låg eftersom jaktlagen självmant minskar sin avskjutning.

– På ett sätt är jag orolig för den minskande älgstammen, men det som är positivt är att jägarna och markägarna själva minskar på sin avskjutning oberoende av täthetsmålen, säger han.