Slovakisk vargjakt nådde ej kvot

Vinterns vargjakt i Slovakien är avslutad. Det fälldes 48 vargar mot tillåtna 70.

Vargjakten har pågått från november fram till mitten av januari. Att inte hela kvoten kunde fällas anses bero på att det i förväg måste ansökas om vilka vargar som får fällas. Därför nåddes det inte heller upp till kvoten den förgående jaktperioden.
Den statliga naturskyddsmyndigheten anser det finns 250-300 vargar i landet, rapporterar nyhetsportalen Proplanta. Men Slovakiens jägare uppger att vargarnas antal nu är minst omkring ett tusen. Det innebär att vargarna tar en större mängd friskt vilt.
Även Slovakiens djurhållare konstaterar att vargarna har blivit ett allt större problem i lantbruket.