Foto:SNO/Miljödirektoratet En sammanställning av rovdjursskador på får i Norge visar att det framför allt är vargangreppen som ökat.

Svenska vargar gör skada i Norge

I Norge ser man en ökning när det gäller antalet får som skadas eller dödas av rovdjur. Den sammanställning som görs första augusti varje år visar att det framför allt är vargskadorna som blivit fler.

Det är Statens naturoppsyn, SNO, som ansvarar för att besiktiga tamdjur efter misstänkta angrepp. Fram till första augusti anmäldes 1404 skadade eller döda får. Av dessa kunde SNO bekräfta att det handlade om rovdjur i 658 fall vilket är en kraftig ökning jämfört med tidigare år. Inte sedan 2018 har det skett så många angrepp. Och skulden läggs på svenska vargar.

Två problemindivider

– Det ser ut som om det speciellt är två svenska strövargar som är mest skadegörande. Eidsvoll, delar av Tröndelag och Möre sticker ut gällande antalet angrepp. Enskilda vargindivider kan förorsaka stora skador när de passerar områden med frigående får, säger Ellen Hambro, direktör för Miljödirektoratet.                                                              

Svenska utvandrare

Medan kända angrepp från övriga rovdjur antingen minskat eller ligger kvar på samma nivå som året innan har vargskadorna femdubblats. Skyddsjakt i de drabbade områdena har resulterat i fem fällda vargar. Samtliga strövargar som identifierats genom DNA- prover har utvandrat från svenska revir.

Så sent som den 29 juli fälldes en varg under skyddsjakt i Eidsvoll. Efter det har angreppen i området upphört vilket tyder på att rätt individ oskadliggjorts.