Antalet upptäckta vildsvin i Belgien med svinpest har ökat till 155. I Rumänien fortsätter svinpesten spridas till ny områden. Hittills har svinpest bekräftats hos sju vildsvin i Rumänien och i 28 fall hos tamsvin.
Foto: Shutterstock.com Antalet upptäckta vildsvin i Belgien med svinpest har ökat till 155. I Rumänien fortsätter svinpesten spridas till ny områden. Hittills har svinpest bekräftats hos sju vildsvin i Rumänien och i 28 fall hos tamsvin.

Svinpesten ökar i Belgien och Rumänien

Antalet bekräftade fall i Belgien av den afrikanska svinpesten hos vildsvin är nu uppe i 155. Det visar en sammanställning som en tysk jägarorganisation gjort. Svinpesten fortsätter även sprida sig både bland både vildsvin och tamsvin i Rumänien.

De flesta svinpestdrabbade vildsvinen i Belgien har hittats i den avspärrade zonen som omfattar 63 000 hektar.
Det finns oro för att svinpesten även kommer till Tyskland eftersom de drabbade vildsvinen i Belgien påträffats i ett område bara 60 kilometer från tyska gränsen.
I Belgien har det framförts en teori om att svinpesten kommit till landet via Nato-soldater som tidigare varit på övning i svinpestdrabbade östliga Nato-länder. Så vitt känt har teorin inte kunnat bekräftas, men heller inte avförts.

Militärfordon ska rengöras
Den tyska förbundsrepublikens jordbruksminister Julia Klöckner (CDU) inskärper därför ännu en gång vikten av att militära fordon ordentligt rengjorts inför återvändandet hem till Tyskland, enligt pressmeddelande från den tyska jägarorganisationen Deutscher Jagdverband.
Det finns redan regler om att fordonen ska rengöras. Men jordbruksminister Julia Klöckner betonar ändå vikten av ökad vaksamhet bland de tyska soldaterna. Även personal i hälsoväsendet bör öka sin vaksamhet.

Besök i svinpestdrabbade områden
Detta gäller också de som besökt något svinpestdrabbat land och som funderar på ta med sig hem livsmedel tillverkat av svinkött.
Den afrikanska svinpesten är ofarlig för människan, men risken att vildsvin ska drabbas är stor om infekterat livsmedel hamnar i naturen, påpekas det i pressmeddelandet.De som jagat i svinpestdrabbade områden behöver desinficera skodon, kläder och övrig utrustning.

Svinpesten sprids i Rumänien 
Myndigheterna i Rumänien har inte lyckas inte stoppa spridningen av svinpest i landet. Afrikansk svinpest har upptäckts i ytterligare områden i Rumänien. I sydvästra Rumänien, nära gränsen till Bulgarien, har ett nytt fall påträffats. Dessutom finns ett nytt fall i ett område nära gränsen till Serbien.
Hittills har det bekräftats svinpest i 28 fall med tamsvin och sju vildsvin med svinpest i Rumänien.