Foto: Shutterstock Myndigheterna i Alpländerna vill bevara det öppna landskapet och säger sig värna djurhållningen.

Tre alpländer – en vargförvaltning

Politiker i Österrike, Italien och Tyskland föreslår nu att de tre länderna ska få en gemensam vargförvaltning i Alperna – rovdjuren bryr sig inte om gränser.

De tre alpländerna har hittills valt olika lösningar kopplade till vargproblematiken – liksom fallet är för länderna i Skandinavien.

– Det är en stor utmaning för oss hur vi ska förhålla oss till dessa djur, säger Bayerns miljöminister Thorsten Glauber, enligt tidningen Der Spiegel.

Gemensam politik

Nu föreslås en gemensam politik i bergstrakterna och ledande regionalpolitiker i ländernas alpregioner har redan haft ett förberedande möte. I oktober i år ska regeringsföreträdare mötas. 

Målet är att betrakta vargarna i de tre ländernas alpregioner som en population. 

En av de viktiga frågorna som ska tas upp är hur bönderna ska kunna hålla boskap om varg finns i området. Myndigheterna vill att det ska finnas djurhållning i Alperna. 

Mångfald och turism

Turismen är också viktig i Alperna – hur ska den gå att kombinera med vargarna? Även mångfalden i naturen ska tas upp. 

Dessutom ska de tre ländernas metoder för den tekniska övervakningen harmoniseras och genetiska prover från vargarna lättare kunna jämföras. 

Ny syn på vargarna

Miljöminister Thorsten Glauber från partiet Freie Wähler efterlyser en ny syn på vargen. Tillsammans med Bayerns lantbruksminister Michaela Kaniber, CSU, betonar han att det är oförnuftigt att betrakta de tre ländernas vargpopulationer var för sig.

– Vi strävar efter ett pragmatiskt förhållande i umgänget med vargen, säger han.