Foto: Mostphotos Aujeszkys sjukdom är en virussjukdom som ger obehagliga symptom. Den kallas också "mad itch", galen klåda, på grund av den kraftiga klåda som drabbar andra djurslag än gris vid infektion.

Tysk jakthund dog av svinsjukdom

En tysk jakthund avlivades nyligen efter att ha smittats av en dödlig svinsjukdom. Bland annat vildsvin är bärare av sjukdomen.

En hund som nyligen deltog i jakt i området Main-Tauber-Kreis i mellersta Tyskland uppvisade sjukdomssymptom efter jakten.

Relativt spridd

Den togs till veterinär och blev allt sämre. Det visade sig att hunden smittats av den dödliga Aujeszkys sjukdom, en sjukdom som är relativt spridd i Tyskland, och fick avlivas, skriver tidningen Pirsch.

Åren 2010 – 2015 undersöktes 110 000 vildsvin för Aujeszkys sjukdom. Det visade sig att 15 000 vildsvin var bärare av den. Tyska jägare varnas för att låta sina hundar löpa lösa i områden där sjukdomen finns och att ge dem del av fällda vildsvin.

Tam- och vildsvin

Aujeszkys sjukdom är en virussjukdom som huvudsakligen drabbar tamgrisar och vildsvin. Den kallas också pseudorabies eller mad itch, på grund av den kraftiga klåda som drabbar andra djurslag än gris vid infektion. 

Sverige friförklarades från sjukdomen 1996, uppger Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.

Sjukdomen finns dock i många andra europeiska länder och är anmälningspliktig och veterinär ska omedelbart tillkallas om misstanke finns om att svinbesättningar drabbats.

Sprids via luft

Smittan kan också spridas via luften från ett en anläggning med tamsvin, uppger finska Livsmedelsverket i sin utförliga beskrivning.  

Då det förekommer afrikansk svinpest i Ryssland och Baltikum analyserar Livsmedelsverket i Finland regelmässigt fällda vildsvin. Samtidigt görs en analys för att se om det finns antikroppar mot Aujeszkys sjukdom.

I Finland hittades 2022 ett vildsvin med Aujeszkys sjukdom. Fyndet av gjordes i närheten Kitee i östra Finland, nära gränsen till Ryssland.