Foto: Robert Nyholm/Mostphotos Den utökade jakttiden på älg och kronvilt ska bidra till att reducera stammarna.

Utökad jakttid på hjortdjur i Norge

På grund av sjukdomen CWD utökas jakttiden för vildren, älg och kronvilt i vissa områden i Norge. Under tre år får jakten börja redan den 15 augusti, i stället för som i vanliga fall den 20 augusti.

Jakttiderna gäller för Hardangervidda och Nordfjella och 22 angränsande kommuner. Det är i dessa områden som avmagringssjukan CWD, som drabbar hjortdjur, har upptäckts och tros kunna finnas.

Fler vilt ska fällas

I och med att jakten på blir längre menar Miljødirektoratet att chanserna att fälla vuxna rentjurar på Hardangervidda blir bättre. De får jagas september ut och hinner fällas före brunsten. De äldre rentjurarna anses vara bidragande till spridning av CWD, rapporterar Miljødirektoratet på webbportalen Hjortevilt.

Den utökade jakttiden på älg och kronvilt ska bidra till att reducera stammarna, vilket är den viktigaste insatsen som kan göras för att begränsa spridningen av CWD.

Jakt utan hund

Men eftersom jakten nu förlängs begränsas möjligheterna använda hund. Jakthund får inte användas under augusti, eftersom myndigheterna är rädda för konflikter ifall hundarna stör betesdjur.

Norge har normalt inte jakt i januari, men på grund av CWD tillåts nu jakt på älg och kronvilt även i januari då djuren drar sig ned i de mera snöfattiga dalgångarna. Men jakthund får inte användas i januari heller med hänsyn till djurens välfärd.

Enligt Miljødirektoratets anvisningar ska den utvidgade jakten på älg och kronvilt i de berörda områdena gälla jaktåren 2022/23, 2023/24 och 2024/25.