Norska jägare är ofta ingenjörer. Ripjägare hör till de som oftast har högst årsinkomst.
Foto: Steve Oehlenschlager / Shutterstock.com Norska jägare är ofta ingenjörer. Ripjägare hör till de som oftast har högst årsinkomst.

Vanligt att norsk jägare är ingenjör

Att arbeta som ingenjör är det vanligaste yrket bland norska jägare av manligt kön. Men vanliga yrken är också lantbrukare eller hantverkare.

Bland de norska jägarna har 15 800 något slags ingenjörsyrke. 10 000 jägare har en chefsposition på sin arbetsplats.
Det visar en undersökning som Statistisk sentralbyrå i Norge gjort och som presenteras i dess tidning Samfunnspeilet. Norsk radion har plockat fram några siffror.
Var tredje kvinnlig jägare arbetar inom hälsosektorn. Men kvinnor i yrken där det finns mansdominans återfinns oftare som jägare än kvinnor i kvinnodominerade yrken.
Största åldersgrupp bland jägarna är de mellan 40 och 50 år.
Det är främst de aktiva jägarna som har undersökts. Närmare en halv miljon norska medborgare finns med i landets jägarregister. 2014-15 betalade 200 000 norrmän avgift för att få jaga. Av dem var det 143 000 som drog ut på jakt.
Av jägarna äger 66 procent mark eller har via släkten tillgång till jakt.

Tjänar mer än genomsnittet
Norska jägare tjänar mer pengar än genomsnittet. Siffror från 2014-15 visar att jägaren har en genomsnittlig bruttointäkt på  647 000 norska kronor. Norrmän i allmänhet har bruttointäkt på 421 000 norska kronor.
De som deltar i ripjakten är mer välbeställda. En ripjägare från Oslo hade en genomsnittsintäkt på 1,3 miljoner. Genomsnittsintäkten för alla norska ripjägare var 720 000 norska kronor.

Den utförliga norska undersökningen finns presenterad här:
http://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/artikler-og-publikasjoner/hvem-er-jeger