En norsk forskare föreslår att staten ska ersätta norrmän för de förluster de gör på grund av varg, så som en del afrikanska stater gör när det gäller elefanter eller lejon.
Foto: Kjetil Kolbjornsrud / Shutterstock.com En norsk forskare föreslår att staten ska ersätta norrmän för de förluster de gör på grund av varg, så som en del afrikanska stater gör när det gäller elefanter eller lejon.

Varg kostar miljoner – betalar staten?

En norsk ekonom har lagt fram ett förslag om att norska staten borde kompensera de norrmän som förlorar på vargens förekomst. Så sker i Afrika.

Ekonomen Eirik Romstad vid Handelshögskolan hänvisar till att i vissa afrikanska stater betalar staten dem som har elefanter eller lejon på sina marker. Staterna där betalar enskilda för att de utför så kallade ekosystemtjänster.
Eirik Romstad menar att om också norska staten går in och betalar enskilda så skulle detta minska konfliktnivån kring vargen.
Han har lagt fram sitt förslag sedan forskare vid Norsk institutt for bioøkonomi lagt fram en kalkyl för den årliga kostnaden för varg i Norge. Räknat på enbart vargzonen i landskapet Östlandet är den årliga kostnaden, det vill säga förlusten för markägarna, cirka 15 miljoner norska kronor. Kalkylerna och diskussionen redovisas på sajten forskning.no.
Forskarna har läst ett antal markägares ekonomiska redovisning för några år. Där framgår det hur intäkter på uthyrd jakt minskar från år till år. Intäkterna minskar inte enbart på uthyrd jakt utan också på kringintäkter som stuguthyrning då allt färre vill komma och jaga då älgstammen minskar.
Också boskapsägare förlorar på vargen, men i denna forskningsrapport redovisas enbart markägarnas förluster.
Norsk forskning visar att vargens diet till 95 procent består av älgkött.