Foto: Mostphotos Freda stenmården och rödlista räven. Det är två förslag som tillkommit i Danmark på grund av okunskap. Nu ska kunskapsläget förbättras med hjälp av viltkameror.

Viltkameror mot danska myndighetsmisstag

Det behövs bättre kunskap om vilka djur som finns i Danmark. Det anser Danmarks Jaegerforbund och föreslår fler viltkameror som kan hjälpa myndigheterna att få koll.

Bristande kunskap har lett till förslag om att danska stenmården borde fredas, samt att dansk räv skulle vara sårbar.

Jaegerforbundet nämner inte vem som kommit med dessa krav, men påpekar att danska jägare får information om dessa nattaktiva djur via sina viltkameror. Dessutom hjälper ornitologer myndigheterna med information.

Information hanteras

Fler viltkameror föreslås nu. Informationen ska hanteras av Danmarks Jaegerforbund, som i sin tur lämnar data vidare till myndigheterna.

Jaegerforbundet hjälper för närvarande jägare och andra att ställa in kamerorna så att djur kan artbestämmas och människor sorteras bort.

Nästa år kommer förbundet att lansera ett nyhetsbrev, till alla som gått med i systemet, om hur viltet i Danmark utvecklar sig. Eftersom kamerorna finns över hela Danmark kommer man att få korrekt viltinformation från hela landet.

Miljöstyrelsen i Danmark bistår Danmarks Jaegerforbund med pengar till det nya sättet använda viltkameror.