Jägare i Texas protesterar mot att USA-delstatens vilda grisar ska bekämpas med gift istället för vanlig jakt.
Foto: Neil Burton/Shutterstock.com Jägare i Texas protesterar mot att USA-delstatens vilda grisar ska bekämpas med gift istället för vanlig jakt.

Vilda grisar i Texas ska förgiftas

Jordbruksmyndigheten i USA-delstaten Texas har beslutat att gift ska få användas för att komma tillrätta med förvildade svin. Men Texas jägare protesterar.

Jägarna är rädda för att giftet ska spridas vidare ut i ekosystemet. Det kan till exempel ske via prärievargar eller rovfåglar som tar förgiftade vildgrisar.
Det är i Texas inte frågan om vildsvin utan vanliga tamsvin som kommit ut i naturen och förvildats.  
8 700 jägare har skrivit under protestlistor mot giftstrategin. De vill istället ha fortsatt jakt på de förvildade grisarna.

Har skjutits från helikopter
Delstatens jordbruksmyndighet ser dock inte någon annan utväg än att använda gift. Det har till och med prövats att ha jakt från helikopter.
Enligt tidningen Standard-Times finns närmare tre miljoner förvildade svin i Texas. Vildgrisarna orsakar skador för 52 miljoner dollar i Texas. Det finns förvildade svin i 39 amerikanska delstater, så de sammanlagda kostnaderna i USA blir stora.

Samma typ som råttgift

Det gift som ska användas är av samma typ som råttgift, men giftet har anpassats för svinen. Giftet är blodförtunnande och djuret dör inom ett dygn. Giftet används redan i Australien där det också finns stora problem med förvildade svin.
Bland annat sprider de förvildade grisarna sjukdomar och parasiter.
Vildgrisarna tar nyfödda kultingar och lamm och andra mindre djur.
Dessutom är de förvildade grisarna lika problematiska som vanliga vildsvin. De är en trafikfara samt bökar sönder gräsmattor, begravningsplatser och golfbanor.