Vanliga, statiska viltvarningsskyltar reagerar bilister sämre på, än de dynamiska som uppfångar viltets rörelser och signalerar med ljus att sträckan kan vara farlig.
Foto: Hjorteviltportalen Vanliga, statiska viltvarningsskyltar reagerar bilister sämre på, än de dynamiska som uppfångar viltets rörelser och signalerar med ljus att sträckan kan vara farlig.

Vill ha dynamiska viltvarningsskyltar

I snitt inträffar en trafikolycka med hjortvilt varje timme året runt i Norge. Värst är det på vintern. Nu vill jägare att det sätts upp dynamiska viltvarningsskyltar längs farliga vägsträckor.

Dynamiska viltvarningsskyltar uppfångar viltets rörelse i naturen nära vägen och varnar bilister genom att signalera med ljus att sträckan kan vara farlig. Skyltarna kan också sättas i gång baserat på statistik över när viltet rör sig.
Att skyltarna är dynamiska får bilister att skärpa sig, till skillnad från vanliga, statiska viltvarningsskyltar. Sådana kan de ju ha kört förbi många gånger utan att något hänt. Och om en statisk skylt står kvar år efter år kan också viltet ha börjat ta en annan väg än tidigare.

Restriktiva med nya skyltar
Under några år har det gjorts försök med dynamiska viltvarningsskyltar i Norge.
– Men Statens Vegvesen är restriktiva med att sätt upp nya skyltar, säger Per-Egil Solli-Mork, ordförande i viltnämnden i Rauma kommun till tidningen Jakt & Fiske.
Trots ökade kvoter och hög avskjutning i området inträffar där många viltolyckor. Därför vill han nu ha dynamiska skyltar i sitt område.

Bättre vägar ger högre fart
Viltolyckorna ökar när vägarna blir bättre och bilisterna håller högre fart. Mellan 1 april 2019 och 31 mars 2020 inträffade sammanlagt 5 825 trafikolyckor med rådjur, 983 med älg, 928 med hjort och 5 med vildren i Norge. Tåg körde på 812 djur.
Särskilt vintern är drabbad av viltolyckor då viltet söker sig ner till vägarna för att lättare kunna ta sig fram. Dessvärre är ofta bilisterna dåliga på att anmäla var en viltolycka har inträffat.
– Jägarna kan få gå långa sträckor för att hitta ett påkört djur, säger Richard Blaksvaer, ordförande i viltnämnden i Ringerike kommun.

Minskar antalet olyckor
Under testperioden med dynamiska viltvarningsskyltar i Norge 2017 inträffade en olycka på tre vägar, jämfört med elva olyckor på motsvarande vägsträckor under samma period året före, enligt Hjorteviltportalen.