Amerikanska lantbrukare inrättar allt oftare hägn för jakt i stället för att behålla marker som är icke-produktiva.
Foto: Jeffrey B. Banke / Shutterstock.com Amerikanska lantbrukare inrättar allt oftare hägn för jakt i stället för att behålla marker som är icke-produktiva.

Vilthägn i USA en miljardaffär

Många amerikanska bönder, som har icke-produktiva marker, inrättar vilthägn för jakt. Omsättningen för vilthägnen ligger kring en miljard dollar.

Det beräknar Chase Clark, ordförande för Texas Deer Association, själv innehavare av ett vilthägn. Han har intervjuats av tidningen International Business Times.
Texas, Pennsylvania och Ohio är de delstater som har flest vilthägn för jakt.
Inrättandet av hägn började i blygsam skala för 10-20 år sedan, men har nu blivit en lukrativ affär. Tidningen exemplifierar med att Ohio, stort som en fjärdedel av Sverige, som har över 500 vilthägn. De ger sysselsättning till drygt 1 200 personer.