Cirka 60 500 vitsvanshjortar fälldes i Finland under den nyligen avslutade jaktsäsongen.
Foto: Shutterstock Cirka 60 500 vitsvanshjortar fälldes i Finland under den nyligen avslutade jaktsäsongen.

Vitsvanshjort vanligare jaktbyte än älg

Finland har ett vilt som nästan inte finns i Sverige – vitsvanshjorten, som egentligen hör hemma i Nordamerika. Nu fälls det till och med fler vitsvanshjortar än älgar i landet.

I Finland avslutades jaktsäsongen för små hjortdjur – det vill säga vitsvanshjort, dovhjort och rådjur – i mitten av februari. Fler djur kunde fällas jämfört med tidigare år, trots att jakten på många platser försvårades av den snöfria vintern.
Cirka 60 500 vitsvanshjortar fälldes, vilket är en ökning med cirka 15 procent jämfört med föregående säsong. Och för första gången översteg bytesmängden av vitsvanshjort antalet fällda älgar, som under den senaste jaktsäsongen uppgick till drygt 52 000.
Av de fällda hjortarna var 51 procent kalvar, och av de fullvuxna byteshjortarna var 52 procent hindar. Ungefär 77 procent av de beviljade licenserna användes.

Flest i sydvästra Finland
Stammen av vitsvanshjort är starkt koncentrerad till sydvästra Finland. För dessa områden har de regionala viltråden fastställt som mål att minska hjortstammen.
– På grund av de missgynnsamma snöförhållandena uppnåddes inte de uppsatta målen beträffande bytesmängderna. Men den totala bytesmängden var påtagligt hög, vilket är en utmärkt prestation av jägarna och stöder målen för stamförvaltningen, säger jaktchef Antti Impola på Finlands viltcentral i ett pressmeddelande.
Naturresursinstitutet offentliggör senare i vår sin uppskattning av storleken på vitsvanshjortstammen.