Ett tyskt svinpestteam tar hand om ett fällt vildsvin med befarad smitta.
Foto: Förbundsministeriet för lantbruk och naturskydd Ett tyskt svinpestteam tar hand om ett fällt vildsvin med befarad smitta.

WWF-kritik mot tyskt vildsvinsstängsel

I tyska förbundsstaten Brandenburg ska ett viltsvinsstängsel sättas upp vid gränsen mot Polen. Åtgärden kommer att kosta 6,8 miljoner euro, men nu ifrågasätter WWF nyttan.

Antalet fall av den afrikanska svinpesten ökar i Tyskland. I slutet av juni hade 1 362 fall bekräftats, uppger ASP in Deutschland.
Förbundstaten Brandenburg testar därför ett viltsvinstängsel med parallella stängselkonstruktioner som beräknas kosta 6,8 miljoner euro, det vill säga 68 miljoner kronor.
Jakt & Jägare har tidigare skrivit om projektet som ska kompletteras med en intensiv jakt i korridoren som skapas med hjälp av stängslet.
Målet är att fälla samtliga vildsvin i korridoren och förhindra att smittade djur kommer in från Polen.

Negativ påverkan
Men nu efterlyser WWF mer forskning kring nyttan av stängsel i förhållande till svinpesten samt hur stängsel påverkar viltets ekologi och levnadsområden.
Dessutom framhåller man att människor är större smittspridare än vildsvin genom att färdas i fordon som inte rengjorts trots att de har befunnit sig i smittade områden. Inte heller utrustning, kläder och fotbeklädnader rengörs och det förekommer att smittat livsmedel slängs ut i naturen.

Gräver sig under
Det händer också, påpekar man, att vildsvin gräver sig under stängsel och annat vilt försöker hoppa över stängsel och fastnar. Därtill kommer att det saknas stängsel där vägarna leder från Tyskland till Polen, platser där risken för viltolyckor kan öka enligt WWF.