• Älgskadefondsföreningen

”Riksdagens maxtak för varg kan inte uppfyllas”

AktuelltPublicerad: 2011-01-12 19:44

Länsstyrelsens rovdjursansvarige i Värmland, Lars Furuholm, pekar på att riksdagens mål om max 210 svenska vargar inte kan uppfyllas.
– Riksdagens har också beslutat att vi ska ha minst 20 vargföryngringar i landet. Det är två beslut som inte går att förena. Vargstammen kommer alltid att vara större direkt när valparna fötts på våren, säger Lars Furuholm. Dessutom medför de omfattande reglerna för varginventeringen att länsstyrelsens spårare inte har chans att konstatera alla revir där det fötts valpar.

Under tisdagen skickade Svenska Jägaerförbundets ledning in begäran att Naturvårdsverket höjer tilldelningen i licensjakten på varg som startar på lördag. Med 20 skjutna vargar kommer riksdagens maxtak på 210 vargar inte att uppnås, påpekar Jägareförbundet.
Ordförande i Jägarnas Riksförbund, Solveig Larsson, befinner sig utomlands och kan inte kommentera saken.

”Minst 300 vargar”
Rovdjursansvarige i Jägarnas Riksförbund, Henrik Tågmark, är mycket besviken på den låga tilldelningen. Men JRF överklagar inte.
– Jag tror tyvärr att Naturvårdsverkets beslut är omöjligt att överklaga – så har i alla fall vi uppfattat saken. Istället hänvisar man till att det hela kan justeras nästa år. Vi tror att det finns minst 300 vargar i Sverige i dag och då är vårt förslag, jakt på omkring 100 vargar, inte fel, säger Henrik Tågmark.
Han är mycket besviken över att miljöminister Andreas Carlgren nu går ut och återigen trycker på att landet ska ha fler varg i framtiden, att maxtaket endast är tillfälligt.

Skarp kritik. Rovdjursansvarige i Jägarnas Riksförbund, Henrik Tågmark, tror att Sverige har minst 300 vargar och är mycket kritiskt till tilldelningen i årets licensjakt.

Devalverad rovdjurspolitik
– Först den löjligt låga tilldelningen på 20 vargar i licensjakten. Sedan alla planer på inplantering – och så, ovanpå det, utspelet om fler vargar. Han säger det dessutom innan den pågående utredningen kring vargstammen är presenterad. För varje uttalande Carlgren gör devalverar han rovdjurspolitiken. Det kändes som vi var på rätt väg med lokal förvaltning, men nu upplever jag att förtroendet är fullständigt kört i botten, säger Henrik Tågmark.

Kritik mot inventeringar
Han är också kritisk till att inventeringen av varg fungerar dåligt och tycker att länsstyrelserna hittills klarat sig undan berättigad kritik. I november meddelade länsstyrelsen i Värmland att länet hade tre föryngringar som var så kallat ”kvalitetssäkrade”. I början av december var prognosen att länet hade något färre vargar än i fjol.
– Nu går rovdjurshandläggare Lars Furuholm ut i tidningen och säger att vi har 100 vargar. Det är inventeringarna som ger underlag till forskarna. De prutar för att vara på den säkra sidan. Som lök på laxen prutar sedan också Naturvårdsverket och så blir slutresultatet fullständigt felaktigt, säger Henrik Tågmark.

120 vargar i Värmland?
Lars Furuholm säger sig bli ledsen över kritiken.
– Vi gör så gott vi kan med den personal vi har. Men hela uppdraget bygger på att vi ska vara klara med spårningarna i mars. När beslutet om tilldelningen i vargjakten tas har vi åtskilliga månader kvar på säsongen, säger Furuholm.
Hur är det med antalet vargar i Värmland då, länet där det enligt Naturvårdsverkets beslut ska skjutas sex vargar i årets licensjakt. Jo, Lars Furuholm räknar försiktigt när han säger 100. Länet berörs av tolv sannolika föryngringar, och det skulle enligt räkneprincipen tio vargar per föryngring innebära att Värmland har 120 vargar.

Sju fastställda föryngringar
– Vi har sju föryngringar som är klart fastställda. Dessutom har vi fem sannolika föryngringar, men de är alltså inte ”kvalitetssäkrade”. Det återstår en spårning, säger Lars Furuholm.
Uttrycket kvalitetssäkrade är den term som myndigheterna använder för att på vetenskaplig nivå fastställa exempelvis förekomst av varg. Så här säger reglerna:
Antingen ska en utbildad spårare från länsstyrelsen se eller höra vargar i området. Och det måste vara fler vargar än året innan – för att utesluta att vargarna i själva verket är fjolårsvargar.

Räknas inte
– Det här kan innebära att en vargtik föder fyra valpar på våren. När hösten kommer lever bara en av dem. Vi ser den, men eftersom antalet vargar i reviret nu är färre än föregående år, så räknas inte föryngringen, säger Lars Furuholm.
Inventeringsansvarige vid Viltskadecenter, Åke Aronsson, menar dock att Furuholms uttalande är en sanning med modifikation.
– I det läge han beskriver räcker det inte för att den enda valpens räknas som föryngring. Då kan man ta till barmarksinventeringar och DNA-prover. Det finns också andra metoder. Men jag håller med om att det blir svårare och svårare att hinna med i takt med att vargstammen ökar, säger Åke Aronsson.

Död vargvalp finns
Vargvalpar som påträffas döda finns dock, liksom vargar som kan ses när spåraren uppsöker lya eller mötesplats. Men vargarna i en misstänkt föryngring kan också spåras och då är kravet tre spårningar i trekilometersetapper. Det måste komma ny snö mellan varje spårning och länsstyrelsens utsända måste kunna följa spåret spårstämpel för spårstämpel .

• Man får nästan känslan att den som skrev reglerna inte vill att alla vargföryngringar ska kunna konstateras. Vad är din kommentar?
– De här reglerna kom till och fungerade bra när vi hade fem vargrevir i hela landet. När det blir så många som i dag, blir det svårt att lyckas. Vi har dessutom samma personalstyrka som för fem år sedan, säger Lars Furuholm.
Lyckas man inte med dessa omfattade spårningar så finns vargarna inte registrerade som föryngringar i den officiella statistiken. De registreras som familjegrupper. Här tycker Lars Furuholm att samhället bör överväga att ändra reglerna för kvalitetssäkring.

”Jäkla liv”
– Man förstår att beslutsfattaren vill ha ett så bra underlag som möjligt. Men då kan det bli som i det här fallet, att det visar sig att vi har långt fler föryngringar än vad som stod klart när vargjaktsbeslutet togs. Då är tanken att det ska justeras påföljande år. Men man kan ju tänka sig vilket jäkla liv det skulle bli, om det stod klart att vi kanske måste skjuta 50 stycken eller fler året efter, säger Lars Furuholm.
Det enda förslag han komma på för att hitta en säkrare metod för fastställande var vargstammen, är att sänka kraven och låta en trekilometers spårning vara tillräckligt för kvalitetssäkring. Om det skulle leda till att lite för högt jaktuttag ett år, kan det kompenseras året efter, menar Furuholm.

The American way
– I USA används begreppet flock istället. Om det så är två vargar som markerar revir, så betraktas de som en flock. Även två vargar tar lika mycket vilt som större flockar. De fyller också ut de områden de vistas i, säger Lars Furuholm.
Åke Aronsson vid Viltskadecenter håller med.
– Jag har själv propagerat för det amerikanska systemet under några år. Med nuvarande regler är det svårt att hinna med alla revir under inventeringarna, i alla fall i takt med att vargstammen växer. Nu ska det till en revidering, vi får se om förändringen kommer redan till kommande säsong, säger Åke Aronsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

33. vargar

2011-01-20 07:47

Ja moderaterna (Carlgren) har lurat folket. Först säger dom att taket är 210. Nu säger dom att det kommer att höjas. Har han blivit hjärntvättad av varg vänner?

32. Leif att räkna vargar

2011-01-19 22:40

Eftersom man har samma problem hela tiden borde man kunna göra en uppskattning av antalet vargar i vinterstam baserat på decembersiffrorna. Även om man då inte lyckats följa samma djur tre gånger. Värmland gick in med 7 föryngringar. Under jakten påvisades ytterligare 2, man sköt två valpar. Länsstyrelsen vet om ytterligare tre som väntar "kvalitetssäkring". Det kan naturligtvis finnas ytterligare några. Hur som helst ger 7 föryngringar 70 vargar i Värmland enligt tumregeln. 12 föryngringar ger 120 vargar. En viss skillnad eller hur? Vi kommer alltså bara för Värmlands del ha närmare 200 vargar till sommaren.
Vargräkningar har alltid undviket att ge den mest sannolika uppskattningen. Så få som möjligt har varit policyn.

31. Pe 29 och Lena 30

2011-01-18 19:30

Att få en exakt siffra på antalet djur är en vansklig uppgift som alltid innehåller felkällor. Att jämföra uppskattning av vargen med den ökning som skedde med björnen är inte logiskt. Tidigare hade man bara björnobsen att utgå från. När forskarna kunde få fram DNA från spillning visade det sig att den tidigare metoden hade uppenbara brister.
Metoden med DNA används ju nu även inom vargforskningen. Och stationära vargar och föryngringar kan inventeras under snöförhållandena vilket inte förhållandet är med björnen. Så någon koppling mellan beräkningsmetoder för uppskattning av vargar och björnar existerar inte så att referera till att eftersom björstammen underskattades grovt så måste det även gälla för vargstammen är uppenbart fel.

30. När man funderat en stund...

2011-01-18 15:59

kan man komma fram till att det inte spelar någon roll hur många vargar som räknas in nästa år. Carlgren har ju redan garderat sig för detta genom att säga att taket på 210 vargar bara är tillfälligt. Jag är ganska säker på att även om räkningen, oavsett hur den görs, visar på 450-500 vargar så kommer inte avskjutningen att öka, utan endast taket på antal vargar. Så se er i stjärnorna efter avskjutning på 100-150 vargar år 2012, det kommer inte att ske. Vi sitter fast i denna "vargsörja" ändå oavsett om vi använder Skandinaviskt eller Amerikanskt beräkningssätt. Lustigt o noterbart är ju att våra myndigheter har så bra koll på antalet björnar. De sover ju när spårsnön är som bäst Förklara det någon!

29. räkna har aldrig varit nåt för myndigheter

2011-01-17 07:08

räkning hit o dit,alla vet att vilken siffra som än kommer fram från myndigheter så stämmer de inte o ha aldrig gjort.....de va lika me björnen

28. Fredde 24

2011-01-15 14:59

Du nämner 30 flockar. En flock består defenitionsmässigt av som lägst 2 djur. Det är bara antalet föryngringar som skall multipliceras med 10 för att jämförelsen skall vara någorlunda riktig. Det är alltså skillnad på flock och föryngring. Skall man använda begreppet flock dvs minst två stationära djur blir det en lägre faktor än 10.

27. Tyskterrier

2011-01-15 13:47

Och om man nu räknar på ditt sätt hur stor är då den svenska vargstammen just nu! Du har nu fått flera chanser att tala om det men svaret lyser fortfarande med sin frånvaro. Det enda du sysslar med är att påtala att jag har fel.

26. Fredde

2011-01-14 22:04

Trevligt att du ändå ville debattera med mig utan personliga påhopp! Det hedrar dig. Jag har alltid sagt att vi inte skall referera till Nordameriska förhållanden, även när det stödjer mina åsiktsvänner! Varför tycker du att Nordamerikanska förhållanden är bättre att referera till än de Skandinaviska? Är det inte så att man söker uppgifter och resultat som stödjer sin egen uppfattning!

25. Leif Kihlström

2011-01-14 22:04

Jag är mycket väl medveten om att det räknas på olika sätt beroende på vilket resultat man vill ha,och det är ju det jag påpekat hela tiden,man räknar fel helt enkelt och underskattar medvetet stammen.Och när du räknar på samma sätt så gör även du fel...
Att gå in på viltskadecenters sida hjälper näpperligen,om det nu inte bara är felberäkningarna man vill se och liksom du hävda att detta är det enda rätta sättet att räkna trots att allt sunt förnuft tyder på det motsatta...

24. Leif

2011-01-14 19:06

Det räcker väl att vi anammar den amerikanska modellen. Vi har långt över 30 revirmarkerande par vilket i den amerikanska definitionen räknas som flock. Vilket med direkt skulle peka på över 300 vargar. Så frågan är ju om våra forskare sätt är bättre än de amerikanska. Tror ju knappast nått annat land än Sverige kräver 3 spårningar med snö emellan för att få definiera en föryngring.

23. Lyfta på arslet och gå ut i verkligheten...

2011-01-14 17:09

och räkna antalet importvargar! Bakom skrivbordet kan man få fram vilka siffror/antal som helst! Det är bara att välja vad man vill få fram!

22. Tyskterrier och fakta

2011-01-14 16:26

Tyskterrier fortsättar sitt försök att misskreditera mig, det kan jag leva med. Han fortsätter sedan med att tala om att norska forskare räknar med en annan koefficent som ger ett högre tal.
Nu vet Tyskterrier sannolikt att det finns två beräkningsmetoder en som används vid beräkning av den svensk-norska stammen och en annan beräkningsmodell som används för att beräkna den svenska stammen baserad på antal föryngringar våren innan inventeringsperioden. Det är den senare metoden jag använt.

Det här vet Tyskterrier men han väljer i brist på annat att gå till angrepp på mig som mindre vetande. Det tolkar jag som att han inte är ett dugg intresserad av sakfrågan utan alla som inte tycker som han har fel och är mer eller mindre korkade.
Det är bara att gå in i rapporten Viltskadecenter Varg i Sverige 2009/2010 så framgår där klart och tydligt.

Båda beräkningsmetoderna är behäftade med felkällor.

21. Övertro på statlig kunskap.

2011-01-14 16:24

Man skall inte tro att de statsanställda har någon högre kunskap än någon annan person. Ett exempel: Före kriserna på 90-talet trodde alla blint på vad en banktjänsteman sade, men efter krisen visste väldigt många att man inte kunde göra detta, det var ett stort misstag visade det sig. Det är likadant med statens tjänstemän de är som regel politiskt tillsatta och är dom inte det så är det bara notoriska ja-sägare med rätt politisk färg som kommer in på de tjänsterna. Kontrollen vid anställningen är inte i närheten av vad den är i näringslivet i övrigt. Detta tycker jag framgår med all önskvärd tydlighet i vargfågan och mycket annat.

20. Leif

2011-01-14 13:45

Det är inget löjligt påhopp,utan ett av de argument du efterfrågar.

Skandulv själva räknade
med att de tre föryngringarna som fanns i Norge till vintern 09-10 innebar 33-39st Norska vargar.
Detta ger en koff på mellan 11 och 13 vilket innebär att 25-27 föryngringar i Sverige borde
motsvara omkring 275-351 vargar
i den del av stammen som finns i vårt land.
Löjligt påhopp och brist på argument är det att påstå att
andra debattörer tar saker och ting ur luften utan att veta ett dugg vad man pratar om.Tyvärr Leif
misstog jag mig grundligt på att du lärt något av den tid du deltagit i vargdebatten. Jag ber ödmjukast om ursäkt för detta, och
det skall absolut inte upprepas...

19. Tyskterrier

2011-01-14 12:14

När argumenten tryter har Tyskterrier bara löjliga påhopp att komma med.
Tyskterrier påstår att koeficenten 10 är fel OK det kan jag köpa när någon visar att den är fel och vilket det rätta värdet i så fall skall vara. Till dess använder jag den precis som alla andra.
Jag nämnde även att siffran 300 kanske är rätt men det vore i så fall bra om vi fick reda på hur man kommit fram till denna siffra.
Om nu Tyskterrier är så insatt i detta ämne kanske han kan tala om vilken koeficent vi skall använda och hur många vargar det finns idag, dagen före att vargjakten startar.

18. Vad väger tyngst ?

2011-01-14 01:19

Riksdags beslut eller nvv beslut, riksdagsbeslutet borde ju väga tyngst så det borde väl bara vara att skjuta tills det är 210 vargar kvar i de revir och vargar som inte är räknade finns ju inte så det kan väl inte vara olagligt att skjuta nått som inte finns. sedan är det väl upp till nvv att hålla koll på sina djur å säga stopp när allt över nr 210 är skjutet. En lapp i örat på alla vargar som man har på tamdjuren.

17. Har ni verkligen läst detta?

2011-01-13 19:33

Ta er tid och läs noga igen dessa tunga fakta: http://www.jagareforbundet.se/blogg/wp-content/uploads/2011/01/Wilhere-08-how-much-is-enough.pdf

16. Leif Kihlström

2011-01-13 19:32

Gör dig inte dummare än du är,du har varit med i vargdebatten så länge så du vet lika säkert som forskarna och alla andra att koefficienten 10-10,3 är
alldeles åt he...te för låg att multiplicera antal föryngringar med för att få fram antal vargar
när populationen vuxit som den gjort sista årtiondena.

15. debattinlägg

2011-01-13 19:32

http://www.youtube.com/user/graspett#p/u/12/viScoaHLITA

14. staten

2011-01-13 18:09

Då ni tydligen saknade någon som inte är "varghatare" så är det väl på sin plats att göra ett inlägg. Att förlita sig på att staten skulle ha 100% kompetens i denna fråga eller någon annan känns ju rätt så långsökt. Jag har haft kontakt med statliga myndigheter i allt ifrån sjukvård, byggnadslov, jakt, eget företag mm mm och varje gång blir man lika förbluffad över hur låg kompetensen är. Allra värst är det dock inte högst upp utan när man kommer ner på kommunnivå. Tyvärr slår ju detta igenom också när det gäller vargens framtid i Sverige och då menar jag inte om den skall finnas eller inte utan mer om hur den långsiktiga planen ser ut. Man verkar helt ha missat biten med långsiktig planering samt information till landets invånare om hur denna ser ut och varför den ser ut som den gör. Att ständigt komma med nya svängningar och obegripliga regler gör tyvärr att förtroendet blir helt raserat. Men oavsett detta så tycker jag att det är en självklarhet med varg. Jagar själv norr om Örebro och trots att det ibland uppträder spår i skogen så är viltstammen helt ok. Ärligen sagt så var älgstammen mer drabbad på 90-talet då vi jägare hade skjutit den sönder och samman. Rådjuren har dock minskar kraftigt men här kan vi inte heller skylla på vargen utan istället på en stark rävstam. Tyvärr inga vildsvin ännu vilket vi hemskt gärna skulle vilja jaga.

13. Robert

2011-01-13 18:07

Det är väl ingen som inbillat sig att vi skulle ha full koll på vargstammen. Med 21 säkra föryngringar och två möjliga skulle det bli 210-230 vargar. Från dessa skall sedan dödlighet dras av.

Rovdjursansvarige i Jägarnas Riksförbund Henrik Tågmark säger "Vi tror att det finns minst 300 vargar i Sverige i dag och då är vårt förslag, jakt på omkring 100 vargar, inte fel."

Det är möjligt att Tågmark har rätt fast han inte nämner hur han kommit fram till just denna siffra och minst 300 kan ju innebära hur många som helst. Det vanliga vid sådana här uppskattningar är att man anger ett intervall med beräknat fel. Om siffran 300 är rätt så borde vi ha 30 föryngringar! Var finns dom?

12. Konstigt

2011-01-13 11:33

tack för ett bra reportage konstigt att det bara är "varghatare " som är med och diskuterar nu när det är ett reportage som visar svart på vitt vilken sida som har mest rätt

11. Bättre än så här är det inte!

2011-01-13 10:56

Ja tyvärr, bättre än så här är det inte och varför skulle LST och övr. myndigh. klara det bättre denna gång.
Kvaliten på deras arb. är så här låg det är bara att inse fakta, därför är det så fruktansvärt att forskare och myndigh. får bestämma när deras arb. och kunskap om verkliga förhållanden är så
undermålig.

10. Antal vargar

2011-01-13 10:53

Börjar man inse redan nu att man har tappat greppet på antal vargar: Byta räknemetod igen värkar ganska desperat, eller är det ett försök att lura till sig mer pengar för att anställa mer personal på naturvårdsverket. Det är bättre att lägga ned skiten.

9. MM

2011-01-13 10:53

Tack för ännu en bra artikel Mikael. För mig var det nya uppgifter om vad som krävs för att "kvalitetsäkra" en vargföryngring. Jag börjar förstå varför allt går så långsamt om det ska krävas tre separata spårningar med snö emellan. Ska inte ta Länsstyrelsen personal i försvar men det måste ju kännas frustrerande att lämna ifrån sig resultat av spårningar i December som man vet ska ligga till grund för beslut samtidigt som man vet att stora områden inte är klara.
En fråga. Finns det möjlighet att få reda på antalet flockar i exempelvis Värmland?

8. Det skulle sitta bra

2011-01-13 07:51

med information från "vanlgitvis välunderrättade källor"

7. en undran

2011-01-13 03:17

Försöker Carlgren att starta ett inbördeskrig?

6. Hierarkiska byråkratier

2011-01-13 00:38

Så blir det när byråkratier försöker sig på att sköta praktiska jobb. Ingen ansvarig, stelbenta regler och dåligt resultat. Vi har sett så många av de här försöken.
Enda lösningen är att öka arbetsuppgifterna för NVV och LST så dör de av sin egen oförmåga och tyngd.
BOJKOTTA DÄRFÖR VARGJAKTEN, den är helt meningslös.

5. Kalla fötter

2011-01-12 22:44

Så har då de som kallar sig forskare börjat få kalla fötter. Man börjar komma till insikt om att deras inventeringsmetoder saknar vetenskapligt stöd och tillgängliga beprövade metoder för inventering förkastas. Uppmuntrande är det iaf att Aronsson NÄSTAN erkänner att det finns betydligt fler vargar än man trott i tomteverkstan. Jaja, verkligheten sparkar dom i ändan, äntligen. Jag har i olika sammanhang sedan 1993 starkt kritiserat deras ovetenskapliga inventeringar och utvärdering av inventerngsresultat.

4. Vad som sägs

2011-01-12 21:36

i denna artikel är egentligen det vi jägare hävdat i flera år,de har tappat både kontroll och räkning på vargarna.Dessutom gör de allt de kan för att räkna så lågt det är möjligt...
Bevisligen har de inte lärt alls av björnstammen,trots vinterspårningens alla fördelar när det gäller varg de talar om...

3. Förvånad någon?

2011-01-12 21:30

Nej det är precis som vanligt trots alla försäkringar om motsatsen! De har noll koll på läget!
Man blir så trött på att höra att forskarna har rätt och ni som vistas mycket i skogen har fel!

Man har inte lärt sig av historien, att lyssna samt vara lyhörd för vad andra säger! Andra som förmodligen har lika stora kunskaper och alldeles säkert mycket större erfarenhet från skog och mark!

Med andra ord så är man obildbar, fullständigt! Jag skulle vilja ha en revision av forskarkollektivet, deras arbetssätt och agenda! Antingen så är de inkompetenta eller så ljuger de, båda sakerna är mycket allvarliga!

Jag börjar tro att det är en kombination av båda vilket är mycket allvarligt. Man vet inte vad man håller på med och fabricerar resultat som låter trovärdigt!

Nollvisionen den enda rätta!
VVV.

2. NVV räknar medvetet med ett systematiskt fel...

2011-01-12 20:25

Naturvårdsverket hävdar alltså att man ska kunna korrigera avskjutningen följande år, men det är bara en skenmanöver för att konstant kunna hålla landet med fler vargar än vad Riksdagen har beslutat.

I december skyndade man sig med att lägga ribban för avskjutningen på en skrattretande låg nivå, med utgångspunkt ifrån att man inte hunnit konstatera fler säkra föryngringar. Under perioden efter antalet tilldelade vargar beslutades har sedan antalet säkerställda + sannolika föryngringar ökar med ca 30 %(?). Det finns ju INGENTING som tyder på att man kommer att göra annat än nästa fel igen nästa år. Man gör en inventering till och med början på december (kanske är det då barmark, vilket väl lär betyda att man finner väldigt få konstaterade föryngringar), finner ett (återigen) för lågt antal och beslutar utifrån det. Sedan kommer givetvis antalet återigen att öka med ca 30 %. Ju mindre snö, desto större blir den procentuella ökningen efter beslutet.

"Kompensationen" kommer bara innebära att man enligt detta exempel hinner räkna 26 föryngringar i december 2011, ta beslut med detta som bakgrund, medan det då faktiska antalet är 38 (dvs +30 %).

Det kanske mest irriterande i hela handläggningen är att Susanna Löfgren uttryckte sig som att de "har valt en försiktigare avskjutning i år". Som om de stack ut hakan ifjol...

1. Bojkotta årets licensjakt.

2011-01-12 20:19

Vi skippar jakten i år och ligger på länsstyrelen som tokar tills ALLA vargar blivit räknade. Har vi då drygt 30 föryngringar till våren så kan naturvårdsverket, med forskarna i ryggen, omöjligt motivera en lägere tilldelning än 100-150 vargar till 2012 års licensjakt. Med en sådan tilldelning kan vi också göra en verklig skillnad för många löshundsjägare i "vargbältet".

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB