• Pinewood

”Skjut 40 hjortar per 1 000 hektar”

AktuelltPublicerad: 2010-09-02 18:15

För en jägare som är van att jaga i karga skogslandskap låter fallet med kronviltstammarna kring Kolmården som en saga. I vissa områden är målet att jägarna nu ska skjuta upp mot 40 hjortar per tusen hektar.
– Nu gäller det att jägarna lägger manken till, annars riskerar vi viltstammar som helt enkelt kraschar eftersom det inte finns mat till alla, säger Håkan Svensson, viltmästare vid Holmen skog.

Bekymrad viltmästare. Håkan Svensson vid Holmen skog befarar att viltstammarna kan krascha om inte avskjutningen ökas drastiskt. Håkan Svensson här fotograferad efter en lyckad rävjakt.

Jakt & Jägares Dan Törnström har besökt de aktuella markerna i Kolmården i Östergötland. I nummer tio av papperstidningen kommer ett uppseendeväckande reportaget där han bland annat berättar om skogsområden som betats ned fullständigt.

Älgkalvar lämnas i skogen
– För mig som jägare handlar det inte bara om skogsskador, utan också om att det inte är roligt längre när vi skjuter kalvar på älgjakten som är så små att de lämnas kvar i skogen. De får bli örnmat. Det finns inte mat till allt vilt, säger Håkan Svensson.
Holmen skog har uppemot 70 000 hektar mark i området. På vissa marker är vinterstammen 50 djur per tusen hektar och nu förväntas jägarna i de områdena skjuta i närheten av 40 hjortar per tusen hektar.

Måste starta omgående
– För att klara det här måste jägarna ut redan från den 16 augusti och pyrsjaga. Arbetet måste startas omgående och det kommer att gå åt fler mantimmar än jaktlagen lagt ned hittills. Just tidigt på höstarna är sannolikheten att lyckas störst, eftersom hjortarna inte hunnit bli så varska ännu, säger Håkan Svensson
Han har varit jagat inom Holmen skog sedan början av 1970-talet och håller kronhjorten som det svåraste klövviltet att jaga. Han upplever att de alltid har alla sinnen på helspänn.

En hind varnar
– Man kikarspanar ut över en nytt hygge, eller en åkerlycka, och man ser en grupp djur. Och så gör man en ansmygning och tror att man är på väg att lyckas. Då vrider man lite på huvudet och upptäcker en hind som står och tittar på en. Hon vänder om direkt och bär iväg och då varnar hon alla andra hjortar på hygget.
Håkan Svensson vet också att hjortarna anar direkt när det är dags för jakt på representationsmarkerna.

Anar jakten
– Vi har GPS-märkta hjortar och har sett att de börjar röra sig så fort jägarna börjar kommer till samlingsplatsen. Det finns ingen annan rimlig anledning till att de rör sig, annat än att de förstår att det är jakt på gång. Då går dom undan precis så mycket det behövs, säger Håkan Svensson
I jakterna används både stötande hundar och långsamdrivande raser. En del taxar har visat sig fungera mycket bra.

Ideala hundar
– För en bra tax, tätskallig, spårnoga och långsam, kan det bukta väldigt snävt. De får också lite rörelse på andra djur djur i såtarna. Men det gäller att hunden inte är för ihärdig och håller i när det går på långkut utanför såten. Det ideala är hundar som går in i såtarna igen och hämtar nya djur när ett djur bär iväg.
De stora hanhjortarna visar sådan liten stress av att förföljas av hund att det då och då händer att det helt enkelt blir ståndskall. Håkan Svensson har inte varit med om att någon liten och långsamtdrivande hund attackerats av hjortarna.
Men deras varskhet ställer till det även vid hundjakt. Det är vanligt att förhållsskyttarna röjer sin närvaro innan hunden drivit dom i pass.

Inte mött något motstånd”
Holmen skog har omkring 500-600 jägare på sina marker. De nya och tuffa påbuden om hårdare avskjutning har, enligt Håkan Svensson, mötts av ytterst lite kritik från allmogejägarna.
– Jag har inte mött något motstånd, men det är klart att jägarna inser att det här kommer att bli svårt att att det kommer att gå åt mycket jobb. Det är ett måste. Som viltmästare är jag rädd för att vi hamnar i en situation där viltstammarna helt enkelt kraschar, säger Håkan Svensson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. Predator?

2011-06-16 08:48

Här verkar en skickligare toppkonsument behövas.
Det där som ni kallar för Varg kanske skulle kunna vara något att satsa på, nu när det verkar så jobbigt. Jag hittade namnet redan för flera år sen då jag googlade på Ekologi.

13. Tack JS !

2010-09-06 08:09

Så fungerar verkligheten, animal planet varianten fungerar bara i fantasin. Tack igen, kunde inte utryckt det bättre själv.

12. Det snackas mycket om.....

2010-09-05 21:32

balans i naturen. Hela tiden får vi höra om denna heliga och allenarådande balans. I verkligheten existerar ingen som helst balans i naturen. Alla vilt lider av en enorm obalans i sin tillvaro. Vi pratar om toppar och svackor istället. Det är precis det som allt handlar om.
Har någon hört talas om lämmelår?
Lämmeln har gynsamma förhållanden ett år och förökar sig i kopiösa mängder. Rävar och rovfåglar får enormt med mat och förökar sig likaså. En större andel av deras ungar överlever tack vare den goda födotillgången.
Vildrensstammen på grönland kollapsar ungefär vart elfte år för att betet tar slut. Sen börjar det om igen.
Samma sak skulle inträffa med älgstammen om ingen avskjutning eller predation från varg eller björn skulle äga rum. Vargstammen kommer att kollapsa när den nått sin topp där maten tryter. Men frågan är om vi vill att detta ska hända i våra skogar? Kanske då bättre att begränsa vargstammen via jakt och se till så att älgen räcker till åt både jägare och en liten vargstam. Räcker inte maten till så slutar ju inte vargen att äta. Då äter den hundar och andra tamdjur. När dessa sen är slut så stryker nog människor åt. Vad är det som är så viktigt med en stor vargstam?
Vi pratar ju inte om något utrotningshotat djur.
Men att det skulle råda någon balans i naturen kan ni glömma! En någorlunda kontrollerad obalans är vad allt handlar! Födotillgången är den styrande faktorn! Som tur finns jägare som åtminstone till en del kan styra betes- och predationstryck. Det är kanske jägarna som är den där heliga balansen?

11. Kerstin

2010-09-04 17:06

Den såkallade obalans människan (vi) förorsakar är i regel förorsakad för att gynna människans (vårt) leverne på jorden. Att fördömma människan (oss) för att vi jobbar för att gynna oss själva är på snudd till människoförakt och/eller suicidalitet.
För de överbetade områdena är det ingen skillnad om de betande djuren begränsas av människor eller av andra predatorer.
Men visst, vi skall vara försiktiga! Speciellt med förändringar som skadar oss mera än de gynnar oss.

10. Visst Anonym anas doc!

2010-09-04 12:14

Men då ska vi inte glömma bort att det var människan (européerna) som förorsakade överbetningen genom att utrota vargen i området.

Hur man än vrider och vänder på det så är människan den som skapar obalans i naturen. Jag menar att vi borde inse vår begränsning och vara lite mer försiktiga med de förändringar vi inför i systemet.

9. Bit inte handen som föder dig!

2010-09-04 10:24

Hur pass trovärdig är en högre tjänsteman hos ett skogsbolag när han uttalar sig om ett vilt som kan gå hårt åt ungskog?

8. Kerstin

2010-09-04 10:24

"Jag kan nämna att man planterade in varg i de skogsområden i USA som blivit katastrofalt nerbetade av klövvilt, och nu tycks balansen har återställts."
Men du kan eller vill inte nämna att all jakt varit och är förbjudet i dessa områden i USA, något som "kanske" kan ha samband med klövviltets överbetning.


7. Ja ha SMS, och hur kom vi då in på

2010-09-04 10:23

….att ”trampa i klaveret”, och kanske ”ett missförstånd” eller någon annan mänsklig brist du vill ge som förklaring hrm, hrm! Var det någon annan ”SMS” som skrev det?
Det är det du skrev i slutet av inlägg 3 som jag kommenterar i inlägg 4. Förstod du verkligen inte det?
Älgar, bävrar, kronhjortar eller vad du vill – det är vissa jägares övertro på sin egen förmåga som jag ifrågasätter.

6. **Hrm Hrm Kerstin Fredin , Har du missat något tro??**

2010-09-03 18:51

Det är liksom hjort det handlar om och inte älg , har du missat något tro??
Och inplantering av varg ställer jag mig helt ifrån.
Men det är hjort det handlar om.Och i ditt Inl.Nr4 tycks inte handla om hjort frågan. kan du ha sett fel tro??

5. Holmens tålamod är vad som kollapsat

2010-09-03 17:15

Någon fara för att den aktuella kronhjortsstammen skall "kollapsa" finns inte. Kronhjort till skillnad från övrigt vilt går hårt åt medelålders granskog med sin barkfläkning, i vissa granbestånd kan största delen av träden bli skadade med röta och stambrott som följd. Holmen skall dra igång sitt stora sågverk där man skall såga gran och därför vill man inte ha kronhjort överhuvudtaget längre. Tidigare var kronhjort ett mycket populärt storvilt hos många tjänstemän. Kronhjortstammar "kollapsar" inte - de sprider ut sig - och det är vad som har hänt i stora delar av Tylöskog, det finns nu kronhjort lite var stans där man knappast sett dem förut annat än högst sporadiskt. Bland annat är den nu tämligen vanlig i området norr om Kolmården och även norr om Nyköping. Kronhjorten har spridit sig även västerut i norra Östergötland, södra Södermanland och Närke. Kronhjort är till skillnad från varg ett nyttig och vackert djur men har den nackdelen att den åstadkommer svår skada på granskog.

4. Ja du SMS, människan har nog klampat i klaveret…..

2010-09-03 15:14

…..i alla tider, och fortsätter glatt på samma linje

Det senaste är att Svenska Jägareförbudet på länsnivå försökt övertyga Upplands-jägarna om vikten av att försöka få upp kvalitén på älgstammen, genom att avstå från att skjuta tjurar under en period, men något sådant centralt beslut ville inte de lokala jaktlagen gå med på. Inom lokala VVO i Stockholms län, har sådana beslut redan tagits eftersom man insett att jägarnas tidigare selektering av vilka djur som skjutits medfört att älgstammarna blivit mycket dåliga både kvalitetsmässigt som kvantitetsmässigt.

T ex älgarna har utvecklats under år-tusenden genom predation av ett helt annat slag – nämligen av varg. De tar till största delen kalvar, fjolingar och kor, men mera sällan de riktigt stora och starka tjurarna. Jägarna gör i princip tvärt om, med problem som resultat. Ändå så påstår många här att jägarna är fullt kapabla att själva sköta förvaltningen av älgstammen, utan inblandning av t ex varg.

I det aktuella fallet har man uppenbarligen inte i tid insett vad som var på väg att hända. Ett parallellt fall kanske blir följden i Värmland, där bl a Gunnar Glöersen varnade för en älgexplosion för bara något år sedan om inte jägarna passade sig – och det då i ett område som har hyst varg sedan mitten på 80-talet!

Jag kan nämna att man planterade in varg i de skogsområden i USA som blivit katastrofalt nerbetade av klövvilt, och nu tycks balansen har återställts.

3. **Tack Dan Törnström Red.**

2010-09-02 23:41

Samma här ,Rådjursjakt och Älgjakt var väl det man höll på med då man en gång i tiden jagade,varav då min frågeställning eftersom hjortavdelningen var helt främmande för mig.
--
**Hej igen Kerstin**
Det du skriver på slutet där , ja faktist,ingen är ju perfekt,ett rejält klavertramp.eller är det rent av missförstånd någonstans??
Som gjort situationen som sådan tro?

2. En stilla undran......

2010-09-02 21:43

…..hur kunde det bli så här? Vi jägare är ju så bra på att ensamma hålla viltstammarna på en bra nivå, både kvantitativt och kvalitativt menar vissa här.
Tycker jag känner igen just det där med ”skogsområden som betats ned fullständigt”, men då från områden i det stora landet i väster.
Undrar om det inte är dags nu för lite självkritik – i alla fall bland vissa som tror att människan klarar av allt.


1. **Fråga till Dan Törnström Red**

2010-09-02 21:43

Att hjorten skall vara så smart,det var mer än jag visste,men som sagt man lär sig alltid något nytt.

Kan det inte bli lite tufft det där med 40 stycken om dom är så pass smart , även med hund??

En fråga till.

Tillväga-gångssättet vid en sådan här jakt , vad skiljer detta från en vanlig älgjakt??

Svar
Jag är verkligen inte rätt man att fråga om dessa praktiska jaktdetaljer eftersom jag både bor och jagar norr om Dalälven, där det inte finns hjort. Kanhända kan någon här på forumet svara.
Det som däremot framgår av mina intervjuer med Holmen är att man räknar med att det blir tufft. Det kommer att krävas en hel del engagemang från jägarnas sida och de kanske får se över sina jaktformer osv.
Dan Törnström

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB