• Allmogejakt

”Vargjägarna ingen maffia”

AktuelltPublicerad: 2014-04-30 10:33

Försvarsadvokater i fallet kring olovlig jakt i Norge menar att polisen inte har någon grund till att använda sig av den så kallade maffiaparagrafen. Kritiken avfärdas av polisen.

I norsk lag finns en paragraf som kallas maffiaparagrafen, som handlar om organiserad kriminell verksamhet. Om de elva som är fortsatt misstänkta för illegal vargjakt döms efter denna paragraf riskerar de att maxstraffet ökar från sex år till elva år.
Försvarsadvokat Jostein Løken i Elverum företräder en av de misstänkta jägarna som nu friats.
– Användandet av den så kallade maffiaparagrafen hör inte hemma i det här fallet, säger han till NRK.

”Att ta i för hårt”
Jostein Løken tror att polisen har använt maffiaparagrafen för att kunna utföra telefonavlyssning.
– Enligt min åsikt har polisen inte haft någon grund till detta, eftersom fallet är mindre allvarligt än vad polisen vill framställa det som. Det är att ta i för hårt. Den paragrafen är till för andra fall, till exempel för tunga narkotikafall, säger Jostein Løken till NRK.
Polisen i sin tur menar att jägarna har varit organiserade i ett nätverk, och att det därför finns grund till att använda sig av maffiaparagrafen. Det har visat sig att flera av de misstänkta har pratat ihop sig på telefon och bland annat tipsat varandra om var vargar uppehåller sig. 

Väntar spänt på besked
En av de misstänkta, en 47-åring, har dessutom erkänt att han varit med i försök till olaglig jakt på varg tillsammans med andra, men säger inte vilka de är.
Försvarsadvokat Helge Hartz företräder 47-åringen. Han väntar spänt på besked om maffiaparagrafen kommer att användas vid ett eventuellt åtal, men vågar inte spekulera i om det blir så.
– Men det hör till saken att vid användandet av den paragrafen ges tillgång till telefonavlyssning och jag är lätt kritisk till att använda maffiaparagraf och avlyssning i det här fallet, säger Helge Hartz till NRK.

”Nödvändigt med telefonavlyssning”
Överåklagare Tarjei Istad på Ekokrim tillbakavisar kritiken. Han påpekar att paragrafen ändrades i fjol och att detta är bakgrunden till att man valde att använda sig av den i detta fall.
– Det finns inte längre några krav på att brottet ska vara en huvudsysselsättning eller att organisationen ska ha en hierarkisk struktur. Uttrycket maffiaparagraf passar därför sämre på paragrafen nu än förut, säger Tarjei Istad till NRK.
Han menar även att det har varit nödvändigt med telefonavlyssning i detta fall.
– I många är har man ju fått tips om att det är en del som samarbetar kring olaglig vargjakt, utan att vi kunnat nå på det. Av förståeliga skäl så vill inte folk i små samhällen som träder fram med sådana upplysningar. Därför menar vi att telefonavlyssning har varit helt nödvändig. Samtidigt så är vi hela tiden medvetna om att telefonavlyssning är ett starkt ingrepp, som måste användas med förnuft, säger Tarjei Istad till NRK.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Maffia ?

2014-05-02 10:10

Apropos maffia, det vore kanske på sin plats att, kontrollera vad medlemmarna i Rovviltets Röst sysslar med?
De har tydligen bedrivit spaningsverksamhet på norska jägare för att sedan fungera som angivare hos polisen...

3. Gråbeinrapportering og maffiaparagrafer!

2014-05-01 11:01

Henrik har helt rett. Her i Trysil finner du ikke en jeger som ikke rapporterer videre/prater om hvis gråbein er observert. Vi ønsker IKKE våre løshunder enten det er på elgjakt eller småviltjakt skal bli gråbeinmat. Det er faktiskt slik at statens kontrollør under elgjakten her lengst øst i Trysil mot svenskegrensen rapporterer til alle jaktlag om gråbeinobservasjoner. Videre kan det slås fast at politirazziaen mot mistenkte ulvejegere der i alt 70 (!!) politifolk fra Økokrim deltok har skapt voldsom debatt i Norge. Razziaen virket helt uvirkelig, nesten å sammenligne med italiensk politis razzia mot maffiaen på Sicilia! Politiet må iallfall ha god dokumentasjon når de slår til så enormt. Men det har allerrede blitt henlagt en sak og de kommer hundre % sikkert til å måtte frafalle flere siktelser. Det hele begynner delvis å ligne på et overgrep mot bygdefolk og er rett og slett en skandale. En av jegerne som ble kastet på glattcelle i 2 døgn er en kommunalt oppnevnt jeger som skal ta seg av skyddsjakt, og som ikke hadde vært på stedet i det hele tatt hvor han ble beskyldt for å deltatt på ulovlig jakt. Jeg ser en parallell til Lillhärdalsaken. Snakk om elendig etterforskning. Politiet vet tydeligvis ikke hva de holder på med. At vi har havnet i denne situasjonen er politikernes ansvar. De anholdte jegerne burde hatt med seg politikere på tiltalebenken - politikere som i alt for mange år ha vendt det døve øret til ropene fra gläsbygdene om gråbein- problematikken. Forhåpentligvis har razziaen ført til at en og annen politiker har våknet!

2. maffia?

2014-05-01 10:59

Då är väl alla som utför någon kriminell handling där flera än en är medvetna om brottet en maffiaorganisation. Tex 4 ungdomar som åker för fort o en bil för att dom tycker det är kul.

1. Klart man...

2014-04-30 11:09

...berättar för jaktkamrater om det är varg i grannskapet . Så de kan skydda sina hundar. Har inte Norge någon rovobs? I så fall är det ju en kriminell org.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB