• Älgskadefondsföreningen

Allemansrätten ska ses över

AktuelltPublicerad: 2011-06-06 14:53

Ökat organiserat friluftsliv väcker olika frågor när det gäller allemansrätten. Naturvårdsverket har startat en översyn av allemansrätten. Bland annat hur kommersiella intressen, som bärplockning och avgifter för skidspår, kan påverka allemansrätten.

– Idag märker vi att det finns stora skillnader mellan och tveksamheter kring tolkningarna av vad allemansrätten innebär, kommenterar Annica Ideström på Naturvårdsverket.
– På flera olika områden uppstår konflikter som till stor del beror på brist på dialog, samverkan och samförstånd kring vad som gäller. Allemansrätten riskerar därmed också att förlora sitt starka stöd och i värsta fall urholkas, tillägger hon.

Kommersiella intressen
Bland annat ska Naturvårdsverket skärskåda följande spörsmål:
• Hur ser vi på allemansrätten och det organiserade friluftslivet?
• Hur ser vi på det kommersiella och ickekommersiella organiserade friluftslivet och behöver man särskilja detta när det gäller allemansrätten?
• Hur ska allemansrätten kommuniceras till ansvariga för de organiserade verksamheterna på allemansrättsligt tillgänglig mark?
– Naturvårdsverket för dialog med ett stort antal aktörer och intressenter. Har du synpunkter, tankar eller förslag är du välkommen att höra av dig till oss, förklarar Annica Ideström.

Ska värna om allemansrätten
I regeringsformen, som är en del av Sveriges grundlag, står det att alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten.
– Naturvårdsverket arbetar för att bevara och utveckla förutsättningarna för friluftsliv. I det ingår att värna om allemansrätten. Den utgör grunden för hur vi med frihet under ansvar kan vistas i skog och mark, oavsett vem som är markägare, tillägger Annica Ideström.
För synpunkter om allemansrätten nås hon på följande e-postadress:
annica.idestrom@naturvardsverket.se

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

16. Kolarn,15

2011-06-13 08:54

Jag kanske sitter i stugan och blir bitter, men ni i höghusen gör ju absolut ingenting för att förändra situationen heller. Vi upplever idag "landet tvärsom" - där dom kulturer som exploaterat sin natur, äger sin mark. Har du byggt, idkar storskaligt jordbruk eller asfalterat naturen - så äger du din mark - men bedriver du skogsbruk, fäbodbruk, rennäring eller andra sätt att få mat på bordet som bevarar natur - då äger du inte längre din mark - då är den helt plötsligt hela Sveriges "Natur", och allas gemensamma egendom - nåt som även de urbana miljösvinen äger!!
Tomten i Stockholms skärgård är privat mark - men skiftet i Dalarna eller Jämtland är "vår natur".
Var ärlig för en gångs skull - säg att vi i städerna har exploaterat naturen för att skaffa oss själva välstånd, välfärd och arbetstillfällen m.m.
Att vi trots det skulle ha en möjlighet att ändå kunna få uppleva relativt orörd natur, är något som vi egentligen inte skulle ha rätt till, det är bara en oförtjänt bonus, med vårat sätt att leva. Vi skulle vara väldigt tacksamma om...

15. Mats...

2011-06-11 10:35

Nu är du väl lite väl bitter och cynisk va? Jag kan försäkra dej att det finns vettigt folk både i Stockholm och i Skåne, och om du slutar att sitta i stugan och sura och börjar umgås med folk, så kommer du att märka detta...debatten måste vi föra på en vettig nivå om vi ska komma nånstans.

14. Jodå 12, i teorin

2011-06-09 10:21

men i praktiken blir du hindrad att röra dig fritt i markerna. Det finns givetvis undantag, generalisering är smidigt men drabbar även den oskyldige.
Nej tacka vet jag den gästfria inställningen man möter på den vanliga landsbygden där inte hela marken ses som en tomt. Man kan visserligen även där möta ett vresigt exemplar, men grundinställningen till medmänniskor är överlag sundare. Sedan gäller det att vi som är gäster på annans mark sköter oss. Problemet där är väl att det nästan bara är kartongmänniskor som går på annans mark, och där saknas det alltför ofta folkvett. Man hittar nästan alltid toalettpapper och sopor på insticksvägar. Det behövs verkligen en folkbildning om hur man beter sig. Och det ansvaret ligger på staten.

13. Avskaffa allemansrätten snarast

2011-06-08 13:07

Detta tycker jag gäller särskilt ridning på andras marker. Skogen är invaderad av ridhästar här i Göteborgstrakten. Skador på vägar och planteringar är redan betydande. Jägare får betala arrende men ryttare kan för sitt eget höga nöjes skull nyttja samma mark gratis. Detta måste vara fel.

12. re:7

2011-06-08 13:07

allemansrätten gäller väl i Stockholms skärgård och i Södermanland också eller ?

11. Tubbiz #9 - lita på EU när det gäller elände

2011-06-07 23:57

EU kan inte och kommer inte att tillåta Sverige att behålla allemansrätten. Avskaffandet kommer bara att ta lite tid, det blir som med vargen - ett antal etappmål så att de svenska satarna hinner vänja sig. EU vill ju inte vara sämre än USA och Ryssland som har Alaska och Sibirien respektive. EU vill ha sin vildmark i Sverige/Finland - och det kommer de att få.

10. gör det hela enkelt

2011-06-07 23:57

förbjud att ta något som produceras i skogen,idag får inte minsta kvist brytas...misskötseln av allemansrätten är ofantligt stor,grillplatser i tallbackar som ej släcks ordentligt utan pyr en liten bit under jord varpå brankår får påkallas,sett eländet 3 ggr...samt all nerskräpning bullpapper tompåsar flaskor och fimpar åt alla håll..undrar hur golvet ser ut hemma hos sådana latgösar

9. Hur kan EU tillåta...

2011-06-07 17:41

...att vi har allemansrätt här i Sverige, enda landet inom EU som har det, när allt annat skall vara lika. Det är nog som många tror, att Sverige skall vara en stor djurpark för övriga EU-medborgare. Är inte för inskränkningar, men skall vi få behålla jakten måste det nog bli en avskaffning av allemansrätten

8. Skärp lagen för allemansrätten, Nu!

2011-06-07 13:39

Jag tycker att dom som utnyttjar allemansrätten samtidigt skulle acceptera hur vi på landet och i skogen vill ha det eftersom vi bor och verkar här. Men det struntar många i utan bara ställer krav att det skall vara som dom vill ha det. Massor av varg vill en del galningar ha, och i det flesta fall är det folk som bor i städerna. Vi som bor på skogen och samtidigt äger skogen, oss skiter dom i vad vi tycker. Det är deras vilja som skall gälla. Nej, skärp lagstiftningen och titta på Norge och flera andra nordiska länder. Inte låter dom "kleti och pleti" bestämma inte.

7. Skydda allemansrätten

2011-06-07 13:22

Jag håller med dig till viss del, Mats, men tänk på att vi är ett helt land där även staden och slättbönderna bidrar. Det är lätt att glömma att staden också har fördelar när man blir överkörd på landsbygden.
Sedan kan man bli orolig över hur det kommer att se ut i landet om allemansrätten holkas ur. Kapitalet finns inte bara i staden utan också i Europa, och det är den som har pengar som kan köpa mest mark. Sedan är det bara att smälla upp skyltar, bommar och stängsel. En otrevlig utveckling som i alla fall jag sett början på i Stockholms skärgård och i Södermanland.

6. Flanören

2011-06-07 08:42

Ursäkta at jag inte hänger upp mig på formalia. Men vad är det för skillnad om en bärgrossist skickar in ett gäng plockare som tömmer marken på bär och lämnar en massa skräp efter sig och en myndighet som skickar in några vargflockar som utarmar markägarens viltbestånd.

5. Bort med myten..

2011-06-07 08:41

Den sk."allemansrätten" är varken urgammal eller lag. Den kom med fritidsbetänkandet 1941. Under kriget var det ju viktigt att ta tillvara ex.vis bär och svamp för folkhushållningen, det var ransonering mm. och att även kulturer inne i städer och tätorter, som exploaterat sin egen natur, skulle kunna få ta del av dessa naturtillgångar - gratis.
Idag ser vi ett annat läge - idag ser vi inte tätortsbefolkning som är glada och tacksamma över att dom - trots att dom girigt exploaterat sin egen natur, och tjänat pengar och arbetstillfällen på det - ändå har en möjlighet att kunna få gå på andras marker och kunna få uppleva dom naturvärden som andra har bevarat. Man är inte tacksam längre, folk på landsbygden ses som sämre folk som får skylla sig själva som valt att inte flytta in till tätorten.
Idag ser vi att man sitter i Stockholm och beslutar att mångfald skall bevaras och att det vore bekvämast och billigast om det majoriteten ansåg att det var folket i Norrland, Dalarna och Värmland som ansågs lämpligast att tvingas leva ekologiskt, och att stockholmarn eller skåningen har all rätt att åka dit för att uppleva natur - istället för att själva börja leva ekologiskt hållbart och bevara natur.
Allemansrätten har blivit ett sätt att förtrycka norrlänningen. Stockholmarn, Skåningen har rätt att inte bara åka upp och tälta i norrlänningens skog. (Naturligtvis har norrlänningen, dalmasen inte rätt att campa på skåningens gård). Han tror att han har rätt att bestämma om norlänningen vill ha en älgstam eller en rådjursstam i sina egna skogar, på sina egna marker. Man verkar tro att norr om dalälven lever nån sorts sovjetstat, nån sorts kommunism där vi alla äger allting. Det är "våra" skogar-våran "natur". Det privata ägandet - rätten att exploatera och skaffa sig välfärd upphör - där bor ett sämre folk...
Nej fy fan - bort med myten om allemansrätten.

4. Bäste Calle Seleborg!

2011-06-06 22:04

Försök att skilj på begreppet allemansrätt, som är en sedvanerätt, är inskriven i en av grundlagarna (RF), har en viss reglering i Miljöbalken och konsekvenser av bl a förd "rovdjurspolitik".
Allemansrätten är faktiskt en form av att nyttja utan att utnyttja, om man nu bortser från rent kommersiella aktiviteter, vilka borde kunna begränsas inom regelsystemet.
Det måste åven få finnas tydliga regler om hur enskilda markägare får fara fram, även då det inte rör sig om uttalad rovdrift.
Att utreda markägares kompensation för intrång bör hållas utanför allemansrätten, som sig är ett unikum i Sverige, Norge och Finland.
LRF har formen av en hydra när det gäller Allemanrätten, då såväl den individuella rätten som markägares tillstånd hävdas.

3. Vore det

2011-06-06 21:56

väldigt konstigt om allemansrätten inskränktes till att gälla enbart svenska medborgare? Rimligt, tycker jag, utan att vara emot utlänningar...

2. Översynen behöver vara bredare

2011-06-06 18:30

Man ska klarlägga vilka ingrepp i den ägda marken som får ske utan kompensation. Då talar vi inte bara om kommersiellt utnyttjande under förespegling om allemansrätt. Statens konfiskation av markens värde måste regleras mycket hårdare. En markägare ska få bestämma hur hans mark utnyttjas så länge vi inte pratar om klippares rovdrift. Drabbas man av statens vilt ska förlusterna ersättas som alla andra intrång. LRF börjar sakta vakna allt eftersom vargen närmar sig Götaland.

1. Måste ses över!

2011-06-06 18:30

Allemansrätten måste tittas över, bor i ett län med många intressen i bär å svamp skogen,är mycket ute å plockar bär, syns tydligt att nedskräpningen har ökat på senare åren. måste upp lysa våra gäster att ta med sej skräpet hem.Burkar av tonfisk där locken är rena rakbladet för djuren. Ta Skräpet med er hem, ni åker bil! Ändring annars stäng gränsen:

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons