• Allmogejakt

Allt talar för vargjakt i vinter

AktuelltPublicerad: 2009-09-24 19:11

Regeringens rovdjursproposition har antagits av miljö- och jordbruksutskottet, vilket med största sannolikhet betyder vargjakt i vinter samt ett tak på 210 vargar i landet. I stort är även socialdemokraterna med på regeringens proposition.

Socialdemokraternas viktigaste invändningar mot propositionen handlar om vargarna. I synnerhet vänder man sig mot import av öststatsvargar för att snabbt förbättra den genetiska statusen i vargstammen.
– Vi tycker helt enkelt inte att man ska gå så snabbt fram. Det räcker om vargstammens genetiska status förbättras på 20 år. I det sammanhanget tycker vi också att det är onödigt att låsa sig till ett tak på 210 vargar. Istället vill vi behålla etappmålet på 200 vargar, som en minimigräns, säger partiets jakt- och rovdjurspolitiska talesperson, Helén Pettersson.
– Vi stöder regionaliseringen av vargpolitiken och det måste ju rimligen vara tillåtet för en region att ha fler vargar om man lokalt gör den bedömningen.

Naturlig invandring
Partiet kan förvisso tänka sig omflyttning av vargar inom landet. Däremot reserverar man sig mot importplanerna och trycker istället på att man i första hand ska underlätta naturlig invandring.
– Vi bör helt enkelt bli bättre på det vi redan gör i dag. Sändarmärk invandrade vargar i norr och försök följa dem, och bana väg för dem, ner till den befintliga vargstammen, säger Helén Pettersson.
Hon är förvånad över propositionsförslaget om vargimport eftersom det i själva verket inte finns någon grupp i rovdjursdebatten som drivit den frågan, varken miljöorganisationerna eller jägarorganisationerna.
– Det blir dyrt och det skapar en rad nya problem, med karantän och vargar som blir vana med människor. Och var ska man placera ut dem, vem ska ta emot dem? Det snarare sänker förtroendet för rovdjurspolitiken.

Inget emot jakt
Att det nu sannolikt blir jakt på varg har hon och socialdemokraterna emellertid inget emot. Och när propositionen ska debatteras, och förhoppningsvis antas, i riksdagen 21 oktober kommer socialdemokraterna i stort att stödja förslaget, med bland annat de nämnda reservationerna.
Partiet har också lagt några mindre tilläggsförslag och reservationer. Bland annat vill partiet differentiera straffskalorna för jaktbrott och se över jaktlagstiftningen. Man avvisar planerna på ett sydligt informationscentrum för rovdjur och föreslår istället att man satsar på de båda som redan finns, i Orsa och Järvsö.
Partiet vill också ge mer pengar till Naturvårdsverket för att följa upp regionaliseringen, samt efterlyser ett utökat nordiskt samarbete i rovdjursfrågorna.

"Vi är tydliga"
– Vi tycker vi är ganska tydliga med det här. Jag är lite förvånad att vi inte inbjöds och fick vara med på den här propositionen, för skillnaderna mellan Alliansen och Socialdemokraterna är så pass små att vi borde ha kunnat prata ihop oss och bli eniga. Det hade varit bättre, säger Helén Pettersson.
• Men är det inte så att ni, vid en eventuell valseger nästa höst, lämnar de här frågorna till era samarbetspartners, vänstern och miljöpartiet, mot att de ställer upp på traditionella socialdemokratiska hjärtefrågor?
– Nej. Jag får ofta den frågan och den kritiken mot den tidigare s-regeringens politik har fått för stor betydelse. Det finns trots allt en anledning till varför det finns olika partier; vi är nämligen inte överens om allt. Och skulle vi vilja sälja bort den här frågan borde vi kanske ha gjort det nu. Men så är inte fallet, svarar Helén Pettersson, som tillägger:
– Jag tror en del jakt- och rovdjursdebattörer underskattar socialdemokraterna. Många av våra kärnväljare kommer just från glesbygd och är jägare. De är drabbade av rovdjursstammarna.

Enig allians
På den punkten bekräftar Bengt-Anders Johansson, moderaternas jaktpolitiske talesman, splittringen inom oppositionen. Även han konstaterar att socialdemokraterna står relativt nära Alliansens förslag, till skillnad från Miljöpartiet och Vänstern.
– Men frågan är vad som sker i en politisk situation där S ska samarbeta med V och MP. Jag kan för min del konstatera att allianspartierna är helt eniga i den här frågan, säger Bengt-Anders Johansson.
Han utgår nu från att Naturvårdsverket och andra berörda organisationer snabbt kommer igång med planeringen och genomför de politiska ambitionerna, så snart beslutet är fattat av riksdagen.
– Jag tror på vargjakt i vinter. Det är en förutsättning för trovärdigheten, säger han.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

77. Som vanligt

2009-10-04 23:07

När argumenten tar slut ja då drar roslagsmormor Puff. mfl som en avlöning och börjar gaffla i nästa tråd.

76. Puff

2009-10-02 21:52

Den kloga Puff, som tror han alting vet. Och du skal belære mej om vat en invasiv/implanterat art er? Du glømte nok det vicktigste i EU-habitatsforordningen, eller vil du inte ut met den.? Da skal jag erklære hvad der står. En implanterat/invasiv art, som kan spride sig sjalv av egon kraft???Inte skadar ekosystemet som de introduceres till, inte har negative effekter på jordbruk och dylikt, inte åstedkommar ekonomisk skada eller påverkar halsan negativt hos djur och manniskor? Detta var nok inte bra, hvad Puff??? Den kan du och dina vennor inte forsvare. Det er negativt for vargen hele vejen igennom. Sjalv era ansvarliga politakare skal forholde sig til detta, och det kommar at hænda. Så kan du tala om argumentationsteknik, dette er LAG, som Sverige sjalv har undertegnet. Ha en mycket bra kvall.

75. Vargskräck

2009-10-02 11:59

Det är sorgligt att vargskräcken är så utbredd i dagens upplysta samhälle, jägarkåren påstår dessutom att älgstammen decimeras för hårt av de ca 250 vargar som finns i Sverige. Vanlig enkel grundskolematematik säger istället att det är jägarna som decimerar älgstammen.
Finns inte en chans i världen att 250 vargar kan göra mer skada än 10000 jägare.
//Rune (inte samma Rune som i tidigare inlägg)

74. Puff!

2009-10-01 16:28

Glömde säga att jag gormar inte!! jag skriver mina inlägg.
Du är rolig du PUFF helt verklighetsfrämmande.
Du måste vara blind, men fortsätt du att tro på vad forskarna säger! du lär vara rätt ensam att tro på vad dom säger framöver.

73. PUFF

2009-10-01 16:27

Exakt, myndigheterna har fört svenska folket bakom ljuset gång efter annan.
Jag ger inte 5 öre för de som forskar och tex räknar antalet rovdjur. Det mörkas och det märktes när jag var en av dem som utförde björnskitsinventeringen 2005 i Strömsunds kommun. Efter det var björnstammen 3 gg så stor! ett exp som de sk kloka och välutbildande forskarna som mörkade rätt antal siffror.
Är det dom som du förlitar dig till, Puff?
Tillåt mig småle åt dina påståenden.
Sen ska man vistas ute i naturen och verkligheten än att sitta bakom en dator och framhärda att forskarna har rätt i allt dom säger.

72. En ...

2009-10-01 13:14

...argumentationsteknik är att bara gorma att den som inte har samma åsikter som en själv ljuger. Roland och Knud behärskar denna tekniken till fullo. Varför är det så främmande att lyssna på dom som verkligen vet? Är ni av den åsikten att "myndigheterna har fört svenska folket bakom ljuset"?
De som forskar på de aktuella områdena är kloka och välutbildade människor, är det era egna tillkortakommanden som skapar ett komplex som leder till att de förhånas? Lyssna och lär istället, så kanke ni kan snappa upp något.

71. Puff

2009-10-01 12:33

Ditt påstående puff är bara ännu en lögn från er vargkramarförening.
Ni börjar bli desperata nu när det ska bli skyddsjakt på vargen.
Ni vet inte på vilken fot ni ska stå på.

70. Roland

2009-09-30 22:59

BRÅ gjorde en undersökning, Liberg ha gjort en kvalificerad bedömning, jag har själv en djup insyn i ämnet. Mer behöver du inte veta.

69. PUFF

2009-09-30 15:10

"Vad anbelangar vargjakt, med tanke på den tjuvjakt som redan pågår är kvoten redan fylld"
Så skrev du PUFF!!!
Förklara nu vad den tjuvjakten utförs någonstans.

68. Feynman

2009-09-30 14:37

Vad du "avslöjar" i dina förvirrade tirader har aldrig något med verkligheten att skaffa.

67. JL, hur var det med jaktmoralen på sydliga breddgrader?

2009-09-30 13:35

Med tanke på att du redan avslöjat dig som en främlingsfientlig vargkramare vår debatt häromdagen så du absolut inte rätt man att kritisera SD för samma sak.

66. Skyddsjakt...

2009-09-30 13:35

...på problemindivider är som jag nämnde helt i sin ordning. Tyvärr ser det ur som regeringen viker ned sig för en liten, skränande mobb i frågan om LICENSjakt. Att läsa är bra.

65. Puff

2009-09-30 10:45

Dina påståenden att det förekommer tjuvjakt på vargen.
Bevisa det då!!!!!
Börjar ni vargkramare bli desperata nu när det ska bli skyddsjakt på vargen, så allt för att förhindra så ska ni fara fram med den ena osanningen efter den andra.

64. Nej, ingen tillit till SD!

2009-09-30 10:45

Håller med Puff. Partiet närmar sig riksdagen och det är dags att ta död på myten om SD's vargutrotarplaner. Ingen, varken nollvisionärerna eller oss andra, vill väl att de ska få billiga bonusröster?

63. Sätt ingen tillit till SD

2009-09-30 09:22

I något avseende, tex i Hallsberg har de två platser i kommunfullmäktige som dom totalt struntar i. Parasiter.
Vad anbelangar vargjakt, med tanke på den tjuvjakt som redan pågår är kvoten redan fylld. Jag arbetar likt Torbjörn för att det inte ska bli någon. Skyddsjakt på problemindivider är i detta fall det enda vettiga.
I mina ögon skulle jakt bara tjäna som någon form av vedergällning utan någon som helst mening, men om det ändå blir jakt hoppas jag att den genomförs på ett sådant sätt som är sedelärande för de individer som inte skjuts.

62. Tack för svaret Rune

2009-09-29 09:37

Jag tycker att det verkar lite märkligt att styrelsen och det man kan utläsa av Sverigedemokraternas hemsida visar ett parti som vill ha en livskraftig vargstam, samtidigt som du kommer att jobba för att vi inte ska ha någon varg i Sverige.

61. Är det meningen att man skall bli förvånad?

2009-09-29 09:36

Denna artikel bevisar bara vad alla vet och vad man kunde förvänta sig. Alla etablerade partier utom två tycker att det är lagom att en tredjedel av riket skall hysa varg med allt vad detta för med sig för människor, djur och natur. Det är uppenbart att man anser människors livskvalitet, allmogejakten och förutsättningarna för våra kulturbygders överlevnad är acceptabla offer på rovdjurspolitikens altare.
Dom andra två, V och MP, vill att hela Skandinavien skall erfara samma elände, dom gör åtminstone inte skillnad på vilka som skall drabbas av vargens härjningar utan förespråkar ohämmad tillväxt med tusentals vargar.
Denna artikel klargör även att begreppet “rovdjursstammar i balans” inte tar hänsyn till människor, djur och natur utan innebär politisk balans. Skall rovdjuren användas i opinionssyfte kan inte vargen tillåtas att spridas till befolkningstätare områden, därför är vi som är drabbade av rovdjurens härjningar och våra politikers maktbegär dömda till försakelse av det vi och generationer före oss trott på och verkat för.
Inget av dom etablerade partierna beskriver vad man förväntar sig att uppnå med den förestående vargjakten. Det finns inget nämnt om hur jakten är tänkt att utföras. Det finns inte beskrivet på vilket sätt vargjakten i positiv bemärkelse kommer att påverka människors livskvalitet, allmogejakten och förutsättningarna för våra kulturbygders överlevnad.
Det enda våra politiker, myndigheter och organisationer inklusive Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund/Landsbygdens Jägare, samtliga med säte i eller i närheten av huvudstaden, är rörande eniga om är att den förestående vargjakten skall öka acceptansen för varg. Förklara gärna någon, vad vi som anser oss drabbade av rovdjurspolitiken kan förvänta oss av den förestående vargjakten.

60. Torbjörn kämpar vidare!

2009-09-29 00:03

Dina partikamrater kämpar för en vargstamm på ca 2000-5000 individer!
Torbjörn själv tycker att ca 500 vargar räcker! Bra Torbjörn, kämpa vidare, övertala dina kollegor så slipper vi! För övrigt kan jag bara informera dig om att vi är många som kommer att kämpa för att få bort skadedjuret vargen från den Svenska faunan! Än en gång kämpa på Torbjörn 500 ligger närmare noll än 2000-5000!

59. Torbjörn E!

2009-09-28 17:50

Kan du som rovdjursvän tala om för mej hur du har tänkt dej hur regleringen av rovdjuren ska gå till? Nu tänker jag mest på vargen. För med en sån vargstam som du vill ha så kommer det att bli nån valp om jag har fattat det här rätt?

58. Rovdjurspolitik

2009-09-28 17:49

Svar till JL.
Vi som bor på landsbygden och är utsatta för vargen behöver inte följa eller tycka lika som styrelsen för SD.Det är detta som kallas demokrati.En partidiktatursom det finns i övriga partier vill vi inte ha.
Se bara på Andreas Carlgren vilken makt han har i vargfrågan. Hans utt.:"NI SOM BOR MED VARGEN FÅR VÄL ANPASSA ER"

57. Nästa fråga till Torbjörn

2009-09-28 15:34

Hur mycket föda behöver 500 vargar, 3 500 björnar och 2 000 lodjur under ett år?
Blir det även något över till de människor som vill äta vilt?

56. Nähä, inget svar från SD

2009-09-28 14:04

Ställde en fråga till nedanstående Sverigedemokrat, utan svar, men då vidgar vi frågan: Finns det NÅGON som kan berätta om Sverigedemokraternas officiella rovdjurspolitik.
Allt jag kan hitta på deras hemsida tyder på att de vill ha livskraftiga rovdjursstammar, till skillnad från vad många verka tro om dem. Självklart vill SD ha enkla bonusröster, men vad röstar man egentligen på i fråga om rovdjuren?
Redaktionen: Finns det möjlighet att göra artikel i ämnet SD:s rovdjurspolitik?

Redaktionell kommentar:
Vi har hittills valt att hålla oss till de partier som nu finns representerade i riksdagen. Mig veterligen har SD hittills inte tagit fram en rovdjurspolicy. De hade en kandidat i EU-valet som försökte profilera sig lite i rovdjursfrågor. Mer är det inte, vad jag vet.
Anders Ljung, Jakt & Jägare

55. Men sen då T.E.

2009-09-28 09:54

När du har nått "dina" mål, vad ska hända sen, då får du hitta på nåt nytt forum att jävlas med vanligt hyggligt folk, med såna politiker som dej är det inte konstigt att politikerföraktet växer och växer.

54. Det krävs en stor avskjutning av vargstammen!

2009-09-27 23:24

Enl. viltskadecenter så finns det drygt 200 vargar i Sverige. I detta inräknas inte årets föryngringar samt kringströvande vargar. Om man tar detta i beaktande så kan man utan vidare dubblera antalet. Om man dessutom tar lärdom av björninventeringen med hjälp av DNA analyser som tredubblade björnstammen i en hast så inser man att vargstammen är långt större än vad de flesta vill inse. Hur kan det t.ex. komma sig att två hundar redan i år har dödats i Jämtland/Härjedalen och en hund i Västebotten - där det inte finns någon varg. Ekvationen går inte ihop!

53. Svat till Finnstövarn.

2009-09-27 23:24

Det märks att du inte känner mig. Jag kommer aldrig att sluta kämpa för rovdjuren. Motgångar och motstånd stärker mig och peppar mig att kämpa ännu mer.
Jag är den typen av människa som aldrig ger mig.
Det finns dom som försökt skrämma mig. Jag är inte rädd för något. Jag har stöd av många och ger aldrig upp. Vi behöver rovdjur och bytesdjur för att få ett fungerande kretslopp. Det är väl en kunskap som jag trodde alla djur och naturintresserade kände till.
MVH.
Torbjörn Eriksson.
Regionansvarig Svenska Rovdjursföreningen Örebro Län

52. Torbjörn Eriksson

2009-09-27 20:12

Du behöver inte kämpa längre för målen är nådda.

51. Svar till Lena.

2009-09-27 20:03

Jag ber om ursäkt att jag inte svarat. Jag sover inte, jag kan inte sitta vid datorn hela tiden. Det har varit fint väder i helgen och då sitter jag inte inne. På kvällen sitter jag och läser böcker. Jag tycker att det ska finnas 500 vargar, kan tänkas fler. Björnar ca. 3 500 st. Lodjur minst 2 000 st.
Ha en fortsatt trevlig Helg.
Torbjörn Eriksson.
Regionansvarig Svenska Rovdjursföreningen Örebro Län.
E-mail: torbjorn.eriksson@rovdjur.se

50. Partival

2009-09-27 15:27

För mig är MP tillräckligt tydliga för att inte få min röst.

49. Tänk efter

2009-09-27 15:26

Du har rätt i att det väcker anstöt bland "vanligt" folk men som ja sagt förr så har dom förmodligen ingen aning om hur det är att ha dom runt knuten!
Jag har inte det heller personligen men har släkt i dalarna som är drabbade. Dom är också "vanligt" folk.
Och allt prat FÖR vargen väcker anstöt hos dom, förstår ni inte det?

48. Anonym 10:15

2009-09-27 15:25

Anstöt det väcker bland vanligt folk? Vilken grupp av människor är det! vargkramare som blundar för verkligheten! Folk som ej berörs av vargen och "romantiserar" dess existens!!!

47. MrStraightpull och Ingemar

2009-09-27 12:05

För tydlighetens skull så ska jag säga att jag inte försöker försvara MP’s politik. Det får de göra själva. Mina tidigare inlägg handlade om att jämföra den allmänt accepterade bilden av MP som ett empatilöst parti med SD, som på den här sidan verkar ses som ett ganska vettigt parti. Jag har min uppfattning om vilket av dessa partier som har störst brister i fråga om empati och förvånas över att SD-vänner inte stöter på större motstånd i inläggen. Dessutom anser jag att SD inte är speciellt tydliga i vad de egentligen vill i vargfrågan. Åsikterna i frågan tycks spreta ordentligt. Hoppas få mer konkreta svar därifrån.

46. Frågor till Rune, Sverigedemokrat.

2009-09-27 12:05

Har du partiet med dig i målet att skjuta bort vargen i Sverige? …eller är det personligt? Andra Sverigedemokrater jag hört uttala sig om vargen säger sig vilja ha livskraftiga rovdjursstammar, precis som de flesta partier. För en utomstående framstår det som att ni uttrycker er helt olika om vargen beroende på vem ni vänder er till. Exempel på det är texten om vargen som publicerades på er djurskyddssida (skriven i mycket positiva ordalag). Berätta gärna mer om er officiella vargpolitik, och hänvisa till var jag kan läsa mer. Tills dess att ni har en uttalad nollvision anser jag att det är röstfiskeri att skriva inlägg om svensk vargutrotning på Jakt & Jägare.

45. Hallå Torbjörn

2009-09-27 11:08

Sover du?
Jag väntar på svaret på hur många vi skulle ha.

44. Tänk efter

2009-09-27 11:08

MP kommer att gå bra i valet.
En mycket bidragande orsak till det är det ständiga gapandet om nollvision för varg. Att vissa inte fattar vilken anstöt det väcker bland vanligt folk.
SD kommer också att gå bra men vem ska dom regera med.

43. -Håller med!

2009-09-27 11:08

-Ingemar,det är samma kommentarer från dom jag jagar med! Miljöpartiet ett hot mot landsbyggden!

42. JL

2009-09-27 01:38

MP har bevisat för mig att det är knappast ett parti för miljö annat än storstadsmiljö!!!!!!! MP är partiet för dig som vill ha ett bra liv i storstaden inget annat!!!!! Hur kommer det sig att när man pratar med jägare som bor och lever av naturen i symbios om valet så säger samtliga jag känner; bara inte MP kommer i bestämmande rätt!!!!!!! Borde de inte va tvärtom igentligen??????? Borde inte miljöpartiet va ett parti för dom som lever i och av naturen? I dagsläget är det ett parti som jag med mina jaktkamrater avskyr likt pesten!!!!!!

41. Vargjakt

2009-09-26 19:36

Jag är med i SD. Jag kommer att jobba för att det inte skall finnas varg i Sverige, Jag berors mycket av att Norrlänningarna drabbas så hårt.T.ex. ingen hundjakt.

40. JL

2009-09-26 19:36

Du kan ju fundera på hur MP kan sätta sig i samma konstellation, som ett parti, vars historik innehåller en lång rad övergrepp mot den egna befolkningen. Så perceptionen av en dålig empatinivå kanske inte är så underlig. Röd eller grön kommunism? Dagens SvD innehåller ett intressant ledarinlägg.

Du kan vara lugn - jag skulle aldrig rösta på SD heller!

MP, med allierade, är ett reellt hot mot jakten och landsbygden!

39. Calle...

2009-09-26 19:35

”När f-n använde en miljöpartist orden empati och människa i samma mening?”

Vet inte. Men orden solidaritet och människa använder MP i samma mening på sin startsida under ”vår politik baseras på tre solidariteter”. Det är väl ganska nära…

Kommentaren i den ordväxling du tar som exempel är förstås idiotisk. Inget snack om det. Men i ett sammanhang där många tycker att SD är ett bra parti att rösta på så anser åtminstone jag att MP framstår som mycket empatiska i jämförelse. Det är min åsikt.

38. Ursäkta, JL

2009-09-26 15:05

När f-n använde en miljöpartist orden empati och människa i samma mening? För några år sedan hörde jag en debatt i TV som egentligen handlade om tjuvskjutning men det intressanta var att följa nätdebatten.
Förespråkarna för varg var bekymrade över vargarna och ingenting annat. Motståndarna talade om påverkan på människor. Jag minns speciellt en ordväxling.
En dam i Ekshärad berättade hur ledsen hon var för vargen hade tagit hennes lilla sällskapshund på tomten. Svaret kom snabbt. "Den äckliga lilla råttan. Det gjorde väl ingenting".
Tyvärr tror jag detta är ganska typisk reaktion från vissa grupper när man berättar om någon som drabbats av rovdjur.

37. Kalle

2009-09-26 13:34

”…i miljöpartiet är det mesta ok, så länge man inte själv blir drabbad”.
Så uppfattar inte jag MP, men det är lustigt att man på en sajt där många säger sig vara beredda att rösta på SD är så angelägna om att prata empati.

36. Nollvision

2009-09-26 12:58

Vargen tillför ingenting bara onödiga kostnader! Varg och människor hör inte ihop, och har aldrig gjort och kommer aldrig att göra!

35. Käre Puffanonym !

2009-09-26 12:58

Som blivande miljöpartist finns det några saker du bör känna till: Som miljöpartist och tillika SRF anhängare anser du:

att det är fritt fram att pådyvla andra människor ett beslut taget långt därifrån.
att konskekvenserna av ett sådant beslut inte kan anges som skäl för ett lokalt medbestämmande.
att rovdjurens väl och ve vida överstiger mänskliga intressen.
att människor som bosatt sig på "fel" plats får skylla sig själva.
att fäbodbrukare, djurhållare och förstås de förhatliga jägarna är en spillra av ett föråldrat samhälle och inte längre är nödvändiga när människorna lever av gurka, och rovdjuren gör rent för bytesdjur i skogen.
att eventuell oro för rovdjurens fara för människor är ett utfall av masspsykos, och är djupt orättvis mot de mjuka fina rovdjuren.
att som en synergieffekt med rovdjurens ökning får vi mera skog, Sveriges exportmöjligheter om 80 år ökar betydligt, den totala skogsarealen ökar dramatiskt, till glädje för storskogsägare, skogsbolag och inte minst finansministern i den om 80 år sittande regeringen.
att vi ska lämna över alla beslut till intresseorganisationer och s.k. experter, de vet ju alltid bäst.

Ja, som sagt Puffanonym, i miljöpartiet är det mesta ok, så länge man inte själv blir drabbad.

Vad det är i min spekulation om svartråttans återkomst du inte kan hålla med om förstår jag inte. Ett liv är ett liv precis som en gurka är en gurka oavsett var den finns, vad är det för skillnad om ett hjärta klappar i en kropp omgiven av en varg eller en svartråtta.
Det senaste från gnagarnas vänner är att de delar ut gratis pinglor att hänga på kylskåpsdörren, så råttorna vet när det är mat, dessutom råttsäkra ostkupor, allt för att öka acceptansen hos de fina små liven, så gör plats under TVsofforna gott folk, detta är en klok och ansvarstagande faunavård.

34. Gicklas

2009-09-26 09:51

Det handlar nog inte om att människor ”faller” för vargen. Tror att tjatet om en disneyfierad bild av just vargen (av alla djur) är överdriven, precis som bilden av att folk skulle tro att den är ett gosedjur. Att hävda sådana saker är ett retorikknep som tycks gå hem. Men så charmig är inte vargen. Det vet folk.

33. Torbjörn

2009-09-26 09:50

Hur många vargar anser du att vi kan ha i Sverige?
Kan du även ange nivåer på björn och lo?

32. Framtiden synes ljus med våra kompetenta politiker...

2009-09-26 09:50

Det känns ju faktiskt ritigt tillförlitligt att våra största partier ger sken av vara eniga i vargfrågan... Arbetslösheten, budgetunderskottet och andra skitsaker kan ju ngn annan säkert hantera bättre...

31. Oförstående

2009-09-26 00:25

Kan ni inte vara lite glada, för det 20-tal vargar, som ni troligen kommer att få skjuta, de vargar som blir kvar kommer ju att vara skitskraja för människan i framtiden.

30. Helen Petterson - två frågor

2009-09-25 20:57

1. Varför är det viktig med karantän för importerade vargar men inte för invandrade?
2. På vilket sätt påverkar det mottagande plats invånare om vargen är importerad eller invandrad? I båda fallen är resultatet detsamma - en varg till.

Du kan svar rakt på sak - jag är inte en potentiell väljare för S, V eller MP, så du behöver bara övertyga dina egna.

MP, med allierade, är ett reellt hot mot jakten och landsbygden!

29. Kalle

2009-09-25 20:56

Hej Kalle! Mycket underhållande inlägg! Visst måste miljöpartiet fira idag, efter min röst fördubblades antalet väljare. Skämt å sidå, jag håller inte med dig alls i ditt inlägg. Men du har verkligen lyckats skriva en rolig och underhållande debattartikel, Bra!

Mvh
Ordförande Puff i Gnagarnas vänner

28. Vi motser vargjakt i vinter

2009-09-25 20:55

Vi vill inte ha varg!
Jägarnas Riksförbund i Värmland står fast vid nollvision av varg och ingen inplantering eller omflyttning av varg.

27. Oj, TE

2009-09-25 16:29

har lyckats ragga en väljare, och det här på ett jägarforum. Fantastiskt, det blir näbbstövlarna i taket och rödvinet i strupen. Det måste vara värt att fira.
Läste förresten att två forskare hittat några stycken svartråttor på en undangömd plats i Stockholm. Nu vill man freda dessa och förbjuda all giftutläggning och fällfångst.
Ingen vet iofs hur de kommit dit, men det är ju inte intressant. Föreningen gnagarnas vänner jublar över detta fynd och kräver av regering och riksdag totalfredning av alla gnagare.
Man har räknat ut att varje svartråtta behöver ca: 100 kvm bostadsyta för att överleva. Det finns gott om plats i bostadsbeståndet i Stockholm.
Svartråttan har alla möjligheter att öka och sprida sig till andra städer. Det vore sannerligen mycket glädjande, säger föreningens ordförande Puff, och viftar med en axelryckning bort talet om svartråttan som smittspridare, det är bara kinkiga hyresgäster som fabulerar om svartråttans farlighet. Svartråttan är helt ofarlig för människor. En man har av föreningen utsetts för att åka omkring i Stockholms hyreshus för att undersöka och fotografera fällor, så att de håller måttet.
Föreningen gnagarnas vänner har sitt säte i Värmlands djupaste skogar och tycker att varje stad har som plikt att iaf ha 1 svartråtta på 200 kvm bostadsyta. De protester som säkerligen kommer saknar helt betydelse, eftersom man enligt en gallup undersökning fått fram att 90 % av landets befolkning tycker om djur. Eftersom den lilla inhemska svartråttstammen är svårt inavlad hoppas man på nya starka individer via finlandsfärjorna.
Visst är det härligt när vår fauna berikas av nygamla arter, svartråttan tillhör vårt kulturarv, den bidrog strakt till att det blev mycket plats för människor i Sverige.

26. Ja jag kan ej förstå...

2009-09-25 16:29

...hur folk kan falla för vargar?
Lika gula som krokodiler i ögonen och lika glupska och lika opålitliga.

25. Olle!

2009-09-25 16:28

Finns ju andra saker i livet också som är viktiga, du vet vilka! Hoppas sossarna får så många röster att dom slipper hippier från miljöpartiet och vänstern! Nu var det bra att sossarna är med på alliansens linje! Torbjörn och han gelikar var säkert sådana där flummare som kramade träd, protesterade mot säljakt mm. Dom är gamla människor som tror dom är trotsiga tonåringar. Snart när jakten är igång hittar dom något nytt att protestera mot, just nu är det vargjakt!

24. Debattnivån avgörande för vargstammen?

2009-09-25 15:44

I en debattartikel i SvD 3 augusti 2008 så skrev herrarna Torsten Mörner (SJF), Lars-Göran Petterson (LRF) och Stefan Wirtén (Skogsindustrierna), intressant kombination iofs, bland annat följande:
”Myndigheter misstror medborgarna och medborgarna misstror myndigheterna. Tonläget och misstänksamheten vissa grupper emellan sänker debattnivån och försvårar för nödvändiga kompromisser. Ingen tjänar på en sådan situation, framför allt inte rovdjuren.”

Senaste årens ”låga” debattnivå ser ut att ge oss åtminstone en symbolisk vargjakt. Men siktet är ingen kompromiss utan måste vara att vargen skall bort som frilevande art i Sverige (såsom flera norska politiska partier anser). Slutsatsen måste bli att debattnivån måste sänkas rejält eftersom detta är till rovdjurens nackdel enligt dessa tre ”icke-politiska” herrar.

MEN VAD NI ÄN GÖR RÖSTA INTE PÅ MP!

23. Vargjakten?

2009-09-25 14:53

Vi jägare kommer nog att bli besvikna på tilldelningen! 200-210 st! Det kanske finns runt 400 vargar? Och vi vet ju sen gammalt vad trögt det varit med lo- och björnlicenserna! År efter år fast man skjuter fullt så är det svårt att få till nån ökning.

22. Vargjakt i vinter

2009-09-25 14:32

Nogon politikare i Sverige har da fået øgono upp. Nej inte Torbjørn, det får han aldrig, och i mina øgon er han inte politiker. Det ser nu utt till at der kommer vargjakt, så stamman i det mindsta kan bli frysst på 200-210 vargar. Da skal skjytes många denna vinrer om det antal skal stemma. Desutom skall det, i mina øgon, bli sådan at problemvargar, uanset om den er viktig invandrat, kan fjernas snabbt, utan Lensstyrelsens och NNV trækken i långdrag. Detta skall hænda innom få daga.
Detta måsta vare et mål och ett krav, fra manniskor på landet och glesbygden, jagare och hundførere.

21. Tack, Torbjörn

2009-09-25 14:26

Tack vare ditt inlägg så ska jag ta och tänka över om jag inte ska rösta på MP ändå. Tyvärr verkar som vanligt de flesta partier vända kappan efter vinden, och törs inte säga vad de konkret tycker. Nu vet jag att de flesta på den här sidan är för vargjakt och tycker att jag är fullständigt dum i huvudet som skriver detta. Dock visar de opinionsundersökningar jag sett att de flesta i landet faktiskt vill ha varg.
Men vad jag har förstått av debattinläggen på denna sida, är vargförespråkarna vänsterextrema Stockholmare. Borde enligt denna motivering finnas ca 5-6 miljoner vänsterextrema Stockholmare i landet, vilket måste vara en fantastisk målgrupp att vända sig till i nästa val.
Säga vad man vill om Vargen med det är en naturlig del av vår Fauna. Sedan är det faktiskt så att vargen inte bara är en eknomisk belastning för samhället. Vargen håller undan älg ifrån skogsplantage, vilket minskar skogskadorna. Dessutom äter Vargen inte bara älg utan också gnagare, vilket också är positivt för skogssägare.

20. Vad ni än gör rösta inte på GRÖNGÖLINGARNA OCH S

2009-09-25 13:48

När man hör en människa som Torbjörn Eriksson ryser man. Vad gör en sån människa i politiken?
Jag kommer att rösta på Sverigedemokraterna! Jag hoppas att många gör det. Jägare, vad ni än gör RÖSTA inte på MP.
Många kan ju tro att MP vill ha en stor artrikedom men det är ren lögn!! Vargen förstör för oss alla.
Att vargen tar mycket älg vet alla, men att dom skulle utrota grävlingstammen på min mark trodde jag inte.
Varenda gryt står tomt på marken, har hittat ett 10-tal grävlingsrester under sommaren. Hunden kan jag inte släppa längre. Den mår skit över att inte få ströva fritt på markerna.

19. Torbjörn E

2009-09-25 13:36

Sådan personer som han är farlig, då han mfl är både blinda och döva.
De som förnekar allt som vargen ställer till med.

18. Trevlig helg, T.E.?

2009-09-25 13:36

Tänkte ta kaffetermosen och stövarn med mej ut och ha en trevlig stund, men den glädjen har du (ni) ivrare tagit ifrån oss, hoppas du får en trevligare helg Torbjörn än att titta in i ögonen på en sorgsen jaktkompis, som inte får göra det han tycker är roligast i världen.

17. Fler som T.E.

2009-09-25 12:08

Fler av den sortens politiker så blir det inget maktskifte.
Heja T.E. fler såna uttalande, mot människor för rovdjur=T.E. Du är en dröm för dina politiska motståndare, ge inte upp.

16. kanske

2009-09-25 12:07

kan vi hoppas på SD som vågmästare i stället? vore att
föredra framför det minst miljömedvetna partiet MP...
Alliansen kan vi troligen inte räkna med efter valet

15. Vad är viktigast för dig, Torbjörn

2009-09-25 11:49

Ett Sverige nerlusat av genetiskt undermåliga vargar (enligt SRF) eller att genstatusen snabbt förbättras för de som finns. Du kan nämligen inte få båda på kort sikt. För snabba resultat kräver det att de nya vargarna kommer till en liten population där det finns lediga platser.
Lösningen är alltså en kraftig nedskjutning av nuvarande stam. Ett trettiotal individer plus några invandrare skulle nog vara optimalt.
Men sedan ska dessa vargar hållas borta från människor enligt David Mechs och Rolf Petersens rekommendationer.
Så använd storhjärnan och inte reptilhjärnan innan du fortsätter med ditt destruktiva agerande. Destruktivt för alla, inklusive vargarna.

14. Pelle

2009-09-25 10:53

Du får nog lite att fundera över med tanke på Torbjörn Erikssons replik. Det vore roligt att höra hur du ställer dig till det uttalandet.

13. Torbjörn

2009-09-25 10:53

Men Torbjörn, nyligen kunde Du ju nästan garantera att det inte blir någon vargjakt, och för ett tag sedan skrev Du ju också, det blir ingen vargjakt, varav denna svängning? Har det gått upp för Dig nu att politiken börjat lyssna på oss som inser vad som händer om Dina rovdjur får växa till sig okontrollerat.

12. Tilldelning

2009-09-25 10:52

Det lär bli en stor till delning på varg om vi skall komma ner till 210 vargar. Måste få säga att jag fattar inte varför dom daltar så jävla mycket med vargar. Vad skall vi med dom till?

11. Svar till Olle Gustafsson

2009-09-25 10:06

Jag har frukost på jobbet när jag skriver det här.
Jag kommer att jobba mot Vargjakt inom Miljöpartiet.
Politiken är att ge och ta. Jag hoppas att Miljöpartiet blir vågmästare när S och V och MP vinner valet.Då får man en bra förhandlingssituation. Jag lever på hoppet att det inte blir Vargjakt. Blir det Vargjakt får man jobba för att det beslutet rivs upp. Det är klart att man kan lita på politiker. Blir det Vargjakt ska tilldelningen vara så liten som möjligt.
Ha en trevlig Helg.
Torbjörn Eriksson, Regionansvarig Svenska Rovdjursföreningen Örebro Län.

10. Lita aldrig på en politiker!

2009-09-25 09:38

Låt er nu inte luras av politikernas fläsk, ALLA politiker är ALLTID beredda på att "glömma" vad de lovat fotfolket om det på något vis kan gynna dem själva! Att sossarna nu säger ja betyder inte ett dugg om deras samarbetspartner MP sätter sig på tvären i nå'n annan fråga, då kan nog vargjakts-jaet blixtsnabbt förvandlas till ett nej.

9. Många besvikna!

2009-09-25 09:38

Många kommer nog bli väldogt besvikna när beslutet kommer. Är rädd att tilldelningen blir låg och att det dessutom endast får jagas på ett fåtal ställen.

8. Ja du Helen

2009-09-25 09:38

Vilka frågor tänker du sälja till MP då, i händelse av en röd-grön röra igen? Det är självklart att de vill ha något som ligger de varmt om hjärtat. Måste ni höja bensinskatten 5 kr? Spontant får jag Torbjörn Eriksson i tankarna och ryser. Vad V vill ha vet jag inte, kanske jaktskatt 2 000 Kr per år.

7. Proppen

2009-09-25 09:37

I det sammanhanget tycker vi också att det är onödigt att låsa sig till ett tak på 210 vargar. Istället vill vi behålla etappmålet på 200 vargar, som en minimigräns, säger partiets jakt- och rovdjurspolitiska talesman, Helen Pettersson. Betyder det fortsatt ohämmad tillväxt minus en
försumbar avskjutning ?

6. Rökridå

2009-09-25 09:37

Vadå inte gå för fort fram. 200st som en minimigräns.
På sikt 20 år. Detta kan man ju tolka som man vill. Politiker i all ära, men detta uttalandet har redigerats många gånger för att falla väl ut. Och visst Mats i Värmland. Vilka samarbetar dom med. Det resultatet kommer vi att få se på en 20års period. Ev.

5. Trovärdig?

2009-09-25 02:00

Nu börjar fläsket puttra.Den politiska vägen är för krokig. Ett klart och tydligt nej till varg är enl mitt sätt att se enda tydliga svaret på denna fråga.En vargjakt på enstaka individer löser inga problem.

4. Hur många

2009-09-25 02:00

Ska då skjutas? allt över 210 st?
Det blir flera 100 -tals som ska bort då eller?

3. Det blåser svagt åt rätt riktning!

2009-09-25 02:00

Det finns många röster att vinna inför valåret 2010! Det parti som ligger närmast en nollvision av skadedjuret varg kommer att bli positivt överraskat! Tänk till - så vi slipper rösta blankt!

2. Kom ihåg!!!

2009-09-25 01:59

Glöm aldrig vilka S samarbetar med!!!

1. Alltid röd!

2009-09-25 01:59

Föstod väl att sossarna skulle ta sitt förnuft tillfånga! Nu har dom förstått att många av väljarna bor på landsbyggden och lyssnar i allafall med ena örat nu! Får garanterat min röst i valet!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB