• Allmogejakt

Inget lagbrott jaga älg på egen mark

AktuelltPublicerad: 2011-10-10 09:53

Det är inget lagbrott att jaga älg på den egna marken. Det konstaterar Lotta Daniels, förundersökningsledare vid polisen i östra Norrbotten, efter att en markägare friats. En VVO-förening polisanmälde honom för att ha jagat älg på den egna marken.

Det har sedan flera år tillbaka pågått konflikter mellan markägare och VVO-föreningar (viltvårdsområden) i trakten av Haparanda. Markägare som jagat på egen mark har polisanmälts av föreningarna, skriver Haparandabladet.
Tidigare har frågan varit aktuell i Kuivakangas, Espinära och Nedre Vojkka viltvådsområden.
Polisen har då åkt ut och i några fall beslagtagit älgkroppar och det har startats utredningar.
Bland annat gäller det Georg Strömbäck i Sänkmyra. Han har sedan 2009 varje år jagat älg på sin mark och därför blivit anmäld av VVO-föreningen.

Har lagen på min sida”
– Hur kan de hålla på så här? Jag har ju lagen på min sida, då jag jagar älg på min egen mark och betalar fällavgifter till länsstyrelsen, kommenterar Georg Strömbäck.
Men nu ska det bli slut på att polisen startar utredningar på grund av älgjakt på den egna marken, enligt förundersökningsledare Lotta Daniels.
– Det finns rättsfall som visar att det som de här personerna gjort inte är något brott. Den som skjuter älg på egen mark kan inte angripas. Om de som anmäler vill se en förändring får de påverka lagstiftningen och inte angripa människorna på det här sättet, säger hon till Haparandabladet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Rättsövergreppet som måste beivras!

2011-10-14 14:38

Hur är det möjligt att polismyndigheten mot bättre vetande terroriserar Georg Strömbäck, som helt lagligen jagar på egen mark?
Polisen gör sig skyldig till brottsliga handlingar som bör leda till avstängning och fängelsestraff. Att VVO skurkar lyckas förleda poliser att gå i deras ledband på brottets bana är en gåta, utan en polis ska följa lagen och ska självklart reagera med skärpa mot VVO skurkar som på ett mycket ynkligt sätt försöker använda lagen som verktyg i sina försök att terrorisera laglydiga jägare. Strömbäck polisanmäl VVO skurkarna för du har lagen på din sida:

Utdrag ur brottsbalkens 15 kapitel nedan.

Citat:
6 § Angiver man oskyldig till åtal med uppsåt att denne må bliva fälld till ansvar, dömes för falsk angivelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.
Om han icke insåg men hade skälig anledning antaga, att den angivne var oskyldig, dömes för obefogad angivelse till böter eller fängelse i högst sex månader.


7 § Den som, i annat fall än 6 § avser, hos åklagare, polismyndighet eller annan myndighet sanningslöst tillvitar annan brottslig gärning, föregiver besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet, dömes, om myndigheten har att upptaga anmälan i sådan sak, för falsk tillvitelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.
Om han icke insåg men hade skälig anledning antaga, att utsagan var sanningslös, dömes för vårdslös tillvitelse till böter eller fängelse i högst sex månader.

2. Återigen

2011-10-11 10:31

har vi ett bevis på att Svenska Jägarförbundets stadgar för viltvårdsområden och jaktvårdskretsar är mkt ihåliga. Sådana här händelser borde vara en väckarklocka för de småpåvar ute i VVO,na som i många år fått vänja sig att bestämma i princip som dom vill.

Nåväl, i sanningens namn borde vi nog respektera de överenkommelser som träffats markägare emellan när VVO bildas, ombildas eller på annat sätt fortsätter.
Grundtanken med VVO är i huvudsak bra och på de flesta håll ett måste för en samordnad jakt, i varje fall i Norrland. Upprinnelsen till tvister i VVO är som regel ett par personer som på egen hand diktarerar villkoren. Vi ska inte heller sticka under stol med att SJF är i många fall roten till att sådana här problem uppstår pga vad man kanske kan kalla det för storebrorssyndromet.

I vart fall ska jag passa på att uppmana ER att läsa igenom SJF 10-punktsprogram angående vargen.
Ta god tid på er att läsa igenom, ni kommer att upptäcka att de 10 punkterna går att sammanfatta i en enda punkt, resultat rena svamlet.

Vad är det jägarkåren vill?- Jo nollversion varg! Visst är det väl så att medlemmarna i SJF betalar sin medlemsavgift till förbundet för att de ska föra sina medlemmars åsikter?
Som framgår av en länsordförandes uttalande så fruktar han en massflykt från SJF, inte helt överrsakande blir det en följd av SJF passivitet i vargfrågan och sin bundenhet till det statliga anslaget/bidraget (ca 50 milj)

Ja men OK då! Ta steget fullt ut och bli medlem i Jägarnas Riksförbund där en helt annan rovdjurspolitik är uttalad och lovad.

1. MÅNGA POLISBESÖK

2011-10-10 14:40

Jag är bekant med Georg Strömbäck. Han har talat om att det i år var tredje gången han blev polisanmäld för jakt på egen mark av VVO-föreningen. Det var också tredje gången som han fick besök av polisen. Detta trots att alla rättsinstanser har förklarat att det inte föreligger något brott att jaga på egen mark om dän den är anslutning till ett VVO. Den här artikeln kommer förhoppningsvis till polisens kännedom, så att de kan ställa in kommande besök i älgskogen i liknande fall.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB