• Pinewood

Jaga vikare eller lägg ned kustfisket

AktuelltPublicerad: 2009-09-01 10:54

Sven-Gunnar Lunneryd på fiskeriverket säger i en intervju i Sveriges Radio att skyddsjakt på vikarsälen är nödvändig för att skydda det kustnära fisket i Norrbotten.

– För att ha kvar ett nätfiske behöver vi rikta jakten mot de sälar som lärt sig ge sig på redskapen. Den enda långsiktiga är att antingen sluta fiska eller också att bedriva jakt på sälarna, säger Lunneryd till SR.
I dag får en viss skyddsjakt bedrivas på gråsäl, medan vikaren är undantagen – trots att det är den sälen som är vanligast längs Norrlandskusten.
– Vi försöker hitta på olika metoder för att klara oss undan de här konkurrenterna, men vissa dagar känns det tungt, säger Mikael Lundbäck, yrkesfiskare i Siknäs utanför Töre.

Ökning trots miljögifter
Enligt Naturvårdsverket finns i dag cirka 7 000 vikare i Bottenvikaren och Finska viken, som är det naturliga utbredningsområdet. Det är en klar ökning från de 2 000 djur som fanns på 1970-talet. Östersjövikaren är en underart till de betydligt större bestånden i Norra Ishavet och Arktis, där det finns omkring 7 miljoner djur.
Vikaren anses mer drabbad av olika miljöproblem än till exempel gråsälen. Forskarna noterar fortfarande vissa reproduktionsproblem som tros bero på miljögifter och på att isarna varit sämre i norra Östersjön på senare år.
Gråsälen, däremot, visar inte samma symtom på miljögift- eller klimatpåverkan, samt finns i betydligt större populationer runt hela Östersjön.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Tack för klarspråk

2009-09-02 09:25

Sven-Gunnar Lunneryd ger den sanna bilden, predatorer påverkar negativt. Ska vi följa Naturvårdsverkets fagra tal om en fauna (den marina i detta fall) i balans mellan predatorer och bytesfiskar blir det inget över för mänsklig fångst. Samma visa, en fauna i balans, ska även gälla den fauna vi här oftast diskuterar och det innebär naturligtvis detsamma, inget blir över för människan. Det mina herrar och damer är motsatsen till naturahushållning och förnuft.
Nya rovdjurspropositionen genomsyras av formuleringar till rovdjurens fromma, väldigt lite om att ta tillvara av naturens överskott och absolut ingenting om att försöka optimera uttaget av den mest perfekta närproducerade människofödan vi kan tänka oss. Jag anser den nya rovdjursproppen har fullständigt fel fokus.
Det borde handla om faunavård, och där fokusera på det som är till gagn för människan (det ätbara viltet) och sträva efter att hålla de stora rovdjuren på miniminivåer.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB