• Älgskadefondsföreningen

Jämtlands björnstam halveras

AktuelltPublicerad: 2013-02-06 13:47

I Jämtland har viltförvaltningsdelegationen beslutat att det ska finnas mellan 500 och 800 björnar i länet, eller mer exakt 650 individer. Detta ska vara uppnått under 2015.

I dag vet ingen exakt hur stor björnstammen är, men år 2008 uppskattade man den till att bestå av cirka 1 000 björnar. Forskare tror att den växt mer sedan dess, men att tillväxten ska ha stannat under de senaste åren. 
Förhoppningsvis ska man kunna genomföra en spillningsinventering i år. De observationer som rapporteras tyder på att stammen minskar i Härjedalen och i Strömsund.
För att minska björnstammen till att bestå av 650 björnar 2015 ska de fällas i licensjakt.
– Vi har ganska stor avskjutning nu varje år. Det blev annorlunda förra året eftersom så många sköts i skyddsjakt, men totalt skjuts det ungefär 100 björnar varje år. Alltså mer än 10 procent av populationen, säger Johan Nyqvist, rovdjursförvaltare på länsstyrelsen, till Östersunds-Posten, ÖP.

"Målet bör prövas hela tiden"
Peter Eriksson på Jägareförbundet Jämtland tycker att målet bör prövas hela tiden och att det behövs en ny inventering. Han menar också att björnen är ett jaktbart vilt och därmed har ett värde i sig.
– Vi vill ha en björnstam som har acceptans hos så många som möjligt, säger han till ÖP.

"Ingen anledning att minska stammen"
Karin Ericsson företräder naturvården i viltförvaltningsdelegationen. Hon är inte nöjd alls med förvaltningsmålet, utan tycker att det behövs en samlad bild av stammen och att man ska ta det försiktigt innan det finns. Hon tycker dessutom att björnstammen gott kan bestå av 800-1 000 individer.
– Jag ser ingen anledning att minska stammen så länge som det tillåts en generös skyddsjakt när det uppstår problem. Jag tycker förvaltningsmålet är för lågt helt enkelt, säger Karin Ericson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. älg är gott-björn är inte gott

2013-02-08 16:43

Hundar o björnjakt, blabla..
Skjut varenda björn så vi kan så mycket älg att de bara sprutar ur skogen.härligt härligt...

7. Adrenalin

2013-02-07 08:09

Håller med nr 6 att sänka antalet till miniminivåer är vansinne! Nu börjar vi lära oss jaga björnen och hundarna gör som dom ska för fler och fler, kul!

6. Björnjaktens värde

2013-02-06 22:17

Det är nog många som inte förstår att dagens unga jägarkår värderar en hållbar björnjakt lika högt eller högre än älgjakten. Ta inte ifrån oss denna glädje med en minimistam av björn...

5. Att...

2013-02-06 22:17

...Karin Ericsson inte tycker att antalet björnar behöver minskas är inte förvånande då hon enligt östersundsposten företräder rovdjursföreningen.

4. Sänka björnstammen

2013-02-06 22:16

Det kann ju tänkas att det ska skapas mer plats ock mat till ett annat rovdjur gissa vilket!!!!!!!
Vem tror att björnstammen minskas i annat syfte INTE JAG.

3. Sänk stammen

2013-02-06 17:24

Har man fått sig en rejäl åthutning av björn under bärplockning så brukar man bli lite mer positiv till en sänkning av stammen. Hua...Stammen kan gott sänkas i landet utan att arten riskeras. Lagom är bäst...

2. Ge Dalarna

2013-02-06 16:04

Ge oss en tilldelning på 150 djur, då kommer vi ha ungefär 600 björnar. Man ser ju mer Björn än älg

1. Tillväxten

2013-02-06 16:03

Tillväxten i björnstammen är 12-14%.
Det innebär att med den licensjakt som bedrivs idag ökar björnstammen med 2-4 % årligen (20-40 björnar).
Ska man på sikt minska stammen med 350 individer måste tilldelningarna höjas rejält om det ska ge någon effekt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons