• Allmogejakt

JRF ges uppdrag att förankra vargflytt

AktuelltPublicerad: 2010-01-22 17:45

På torsdagen tog regeringen det formella beslutet: Jägarnas Riksförbund (JRF) och Svenska Jägareförbundet ska förankra flyttning av vargar. Beslutet togs i samband med att regeringen beviljade årets tilldelning av jaktkortspengar från viltvårdsfonden till JRF.

Formellt handlar det om att jägarorganisationerna har ett uppdrag att bidra till att riksdagens mål för viltvård och viltförvaltning uppfylls.
– Nytt för i år är också att regeringen ger Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet uppdraget att lokalt förankra flytt och införsel av vargar, säger Helena Busk, handläggare vid jordbruksdepartementet.
Helena Busk pekar på att uppdraget är en viktig del i den nya rovdjurspolitik som riksdagen beslutat om.

Vargjakten – ett köttben till jägarna
– Man gav jägarkåren ett köttben när man gav tillstånd till licensjakt. Nu är det bevarandesidan som ska få sin del av politiken när vargar ska flyttas eller föras in i landet, säger Helena Busk.
Svenska Jägareförbundet har redan tidigare fått ett direktiv, att man ska förankra flyttning av varg lokalt. Jägareförbundets rovdjursansvarige, Gunnar Glöersen, meddelar att planen för hur jobbet ska gå till inte är klar ännu.
–Vi för lite diskussioner internt men ännu finns ingen klar plan. Vi kommer också att kontakta Jägarnas Riksförbund för att höra hur vi kan lägga upp en gemensam strategi, säger Gunnar Glöersen.

Ska diskuteras inom JRF
Enligt JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson kommer uppdraget nu att diskuteras inom organisationen.
Per Wanström, JRF:s generalsekreterare, konstaterar att beslutet ännu inte skickats till förbundet.
– Vi vill först gå igenom hela texten. Därefter kan vi börja fundera på ett ställningstagande, förklarar han.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

112. Ett litet påpekande

2010-01-27 17:30

Vad riksdagen har beslutat är att man vill ha möjligheten VID BEHOV att omlokalisera upp till 20 vargar. Resultatet av jakten där alla djuren var friska, föregående års stora kullar, och de två östliga tillskotten under senaste åren gör att det för närvarande knappast är aktuellt att ta en sådan strid. För inte ens de mest blåögda Miljöpartister kan tro att det finns någon plats där de boende ställer sig positiva till varginplantering.

111. Nu är det bekräftat!

2010-01-26 18:05

Vargen har INGEN SOM HELST betydelse för den övriga biologiska mångfalden! RMM, Pernilla och övriga "experter" har inte kunnat svarat på min upprepade fråga -senast 25.01 16:26
Hoppas ni meddelar Ohly (v) om hans tomma ord i SV.D.så vi slipper höra den här skrönan igen.

110. Torbjörn

2010-01-26 11:30

Synd att du inte ville svara på den fråga du fick, men det var väl inte väntat heller. Nu får din sorti dig att framstå som en politiker som inte kan försvara sina uttalanden, men visst efter valet har du nog mera tid att fundera.

109. Jag glömde en sak.

2010-01-26 10:57

Viltförvaltningsdelegationerna blir en intressant sak. Kommer också att ha stor betydelse.

108. Tack för mig.

2010-01-26 10:18

Jag kommer att sluta skriva på den här debattsidan. Kanske kommer jag att börja skriva här efter valet. Nu är det bara att avvakta och se vad som händer efter utvärdering av vargjakten, manifestationer mot vargjakt, uppropslista mot vargjakt,EU-anmälan, vargjakten ska tas upp i riksdagen och sedan får vi se vad som händer efter valet. Det är mycket positivt att se fram emot.

107. Finland, RMM och bandmasken

2010-01-26 09:42

Är ett bra exempel vad fort saker kan ändras. 1999 fanns det bara sporadisk bandmask i Finland pga närheten till Ryssland. Idag är den vitt spridd.
Skillnaden mellan CWD och bandmaskar är att när vargen slår ett djur med CRW stoppas spridningen. När vargen slår en älg med bandmasksmitta blir den vargen en smittokälla. Den sprider miljontals ägg i naturen. Som smittar nya älgar (och människor).
Och ju mer man förringar faran desto fler människor blir smittade.

106. Livsmedelssäkerhetsverket i finland...

2010-01-26 09:42

verkar veta mera om E. granulosus:

"I Finland förekommer älgechinococcer som räknas höra till arten E. granulosus. Huvudvärden i dess livscykel är vargen (eventuellt också hunden) och mellanvärden är ett hjortdjur (ren, hjort, älg). Parasiten förekommer på vargområdet vid vårt lands östgräns."

Källa: http://www.evira.fi/portal/se/djursjukdoms-_och_livsmedelsforskning/djursjukdomsforskning/vilt_och_vilda_djur/parasiter/echinococcer/

105. Förbundsstyrelsen!

2010-01-25 22:20

Skall våra politiker tvinga på landsbygdens folk inplanterad varg måste det vara viltförvaltningsdelegationernas uppgift och ansvar att ombesörja den detaljen. Och där är, vad jag förstått, JRF / LJ kraftigt underrepresenterade, frågan är om JRF / LJ finns representerade där över huvud taget. Viltförvaltningsdelegationerna sitter som rådgivande instanser beträffande vargens vara eller inte vara och torde även vara bäst skickade att arbeta för acceptans av vargflytt. Hur nu detta kan tänkas se ut? Det är osmakligt att våra makthavare över huvud taget tänker tanken att JRF / LJ skall binda ris till egen rygg genom att medverka till dessa illgärningar. Vargen har ingen framtid i det Svenska kulturlandskapet, av den anledningen finns det ingen anledning att medverka i denna galenskap. Värna och var rädd om medlemmarna och deras intressen och låt dom som dyrkar vargen stå för argumenten som skall rättfärdiga inplantering av varg.

104. Roslagsmormor

2010-01-25 22:19

Har du kommit till skott än och lämnat förslag på omplacering i din närhet av vargar. Tiden går så du får nog lägga på en rem och snarast ta kontakt med Susanna Lövgren och det nya rovdjursrådet. Det vore väl attans förargligt om någon hinner före dig? Då missar ju du din chans att gå till historien för nåt annat än en massa skriverier i div. bloggar.

103. Calle

2010-01-25 22:19

Frågan var riktad till RMM. Vill minnas att hon i någon tidigare kommentar skrivit att den bandmask som den finsk/ryska vargen sprider inte var farligt för människan. Ville därför höra hennes åsikt, då hon verkar påläst inom området.

Värt att tänka på är att nordöstra österbotten ligger på samma geografiska höjd som Umeå, vilket betyder ca 50 mil från svenska gränsen.

102. Mormor har en poäng

2010-01-25 22:19

Statistiken talar sitt tydliga språk.

Av de 74 personer som dödades eller skadades av en eller flera vargar under perioden 1996-1997 i Uttar Pradesh var de flesta barn under 10 år och bosatta på landsbygden, dvs den tenderar att välja lätta byten även om den har kapacitet att döda vuxna.

Källa: http://www.sinauer.com/groom/article.php?id=24

101. Finland Calle??

2010-01-25 22:18

Enligt den länk du skickade mig (WHO), så har det inte ens funnits E. granulosus sporadiskt i Finland, bara i Sverige och Norge. E. multicularis finns inte ens i de delar av Ryssland som gränsar mot Finland – allt enligt länken du skickade.
Motståndet mot att flytta vargar finns nog inte i lika hög grad bland rovdjursförespråkarna, som det finns bland rovdjursmotståndarna, dvs vissa jägare och tamdjursägare. Jag tror det skulle vara bättre om deras egna organisationer informerade om för och nackdelar med det.
Det är möjligt att UNT skulle kunna lägga in en fråga kring hur många som skulle acceptera att varg fanns i närområdet. Du får väl fråga dom, men använd då ordet ACCEPTERA inte VILL.
Till sist: CWD är inget problem för oss i Sverige, men du tänkte inte på att forskarna sa att avsaknad av varg kan ha varit orsaken till att CWD fick fäste och spridning. I vår värld dyker nya sjukdomar upp hela tiden. Ju tätare populationer, ju större risk för spridning och ju bättre om smittade individer isoleras (tas bort) så fort som möjligt. För bytesdjur så tycks även Geist inse att vargens potential att lokalisera sjuka djur inte har någon motsvarighet i djurvärlden. Vad sägs om det Calle?
Du har ju själv sagt att det är farligt för inte helt friska människor att knata omkring bland vargar. (Kanske en egen tolkning av det Geist sagt om vargens bytesdjur?) Som lite haltande, fet och krum, så lär det väl inte ta så lång tid för mig att bli betraktad som ett byte, när jag går eller skidar omkring i de Värmländska skogarna för att spåra varg och lodjur, om man nu ska tro på dig och din kunskap. Borde ha hänt för länge sedan då – men det kanske hjälper att jag själv inte tror på sådana påståenden.

100. Du kanske ska koncentrera dig Torbjörn Eriksson, om du har förmågan

2010-01-25 19:07

Om vi antar att du värnar arten älg mer än troféjägare så borde du också, likt Anders Åberg, förespråka äldre utväxta älgtjurar som betäckare. Menar du att älgar med stånghorn är mindre lämpade, och värda, att föra sina gener visare än älgar med skovelhorn? Och det var exakt vad jag frågade dig om tidigare. Ska jag tolka ditt svar som att miljöpartister och medlemmar i Svenska Rovdjursföreningen har svårt att förstå en frågeställning?

Om du undrar så påstår jag frankt att i en revirstrid mellan utväxta älgtjurar med de olika horntyperna är inte utgången given. De stånghornsförsedda kan ha rejäla spjut att stickas med och behöver bara träffa sidan på rivalen en enda gång så är utgången given. Vilken horntyp som är bäst för älgen överlåter jag dig att fundera över. Behöver de horn över huvud tagit?
I den första länken jag bifogade 2010-01-24 17:12 finns intressanta uppgifter att läsa. När kronhjortstammen i Idaho var illa ute i slutet på 90-talet sattes mål för stammen upp. Biologerna önskade en stam med 16% tjurar! Jämför detta med våra rekommendationer på närmare 50%.

Här är ett annat urklipp från samma avdelning: ” Did reducing cow elk numbers by 35% produce more and larger bull elk calves that could avoid predators and thereby provide more mature bulls for hunters to harvest as Professor Peek suggested? The short answer is “No”.” Är det inte intressant så säg!

99. Nej Vargwobbler

2010-01-25 19:07

Echinococcus granulosis är inte ofarlig för människor. Åtskilliga människor dör världen över varje år och många, många fler blir sjuka. Frånvaron av denna parasit i Sverige-Norge (vilket vi är ensamma om i taiga-bältet) har hittills gett oss möjlighet att skörda av rikedomen på bär och svamp utan risk.
Det är ganska betecknande att i artikeln har man bara en mening som talar om att den är farlig för människan och kräver lång vård. Också intressant att man kallar den för älgechinicocc. Det normala är att huvudvärden ger namnet. Och det normala namnet för denna parasit är hundens dvärgbandmask och den normala huvudvärden i naturen är vargen. Räkna med att vi har den i Sverige i en nära framtid.

98. Visst RMM

2010-01-25 17:21

CWD sjukdomen är ju ett stort problem i vår älgstam. I Finland däremot kan vargarna koncentrera sig på de älgar som har dålig kondition pga cystor i lungorna från bandmasken. Sedan kan de sprida smittan vidare till nya älgar.
Har du läst WHO rapporten jag skickade dig?
Vad kan SRF göra för att underlätta mottagandet av flyttade vargar? Eller har min sagesman rätt att ingen skulle bry sig om vad ni säger?
Vill inte UNT ta in ett upprop för varg i Norra Uppland?

97. Kounskap om älgjakt.

2010-01-25 17:20

Torbjörn E visar återigen att han inte är insatt i viltvårdsfrågor och betsåndsvård. Den här gången handlar det om avskjutning vid älgjakt.
Den framgångsrika Kalmarmodellen har han uppenbarligen aldrig hört talas om!
Kritiken mot jägarna är som vanligt illa kunskapsunderbygd.

96. Tjatigt RMM!

2010-01-25 17:20

men jag väntar FORTFARANDE på ett svar vad " vargen spelar en mycket betydelsefull roll för övrig biologisk mångfald"(Ohly Sv.d 24.1) betyder..
Inte ens Pernilla och dina andra kompisar tycks rycka in till din hjälp.
Slut på "livlinan"??
Och observera att nu håller vi oss till skandinaviska förhållanden...

95. Det kan ligga något i det du säger, mormor

2010-01-25 17:20

Jag läste i senaste numret av "Jägaren", den tidskrift som utges av finska motsvarigheten till jägareförbundet, att den typ av bandmask (Echinococcus granulosis) som ger cystor i bl.a. lungorna på hjortar och älgar försämrar mellanvärddjurets kondition, vilket i sin tur ökar sannolikheten att mellanvärden ska bli byte för huvudvärden, dvs vargen, och därmed fullborda livscykeln.

Sådana cystor rapporterades in från norra karelen och nordöstra österbotten under pågående jaktsäsong.

Var det dessa som var ofarliga och harmlösa för människor?

Denna artikel kan läsas i sin helhet på http://www.epaper.fi/pub/riista/?issue=201001&lang=se sida 52.

94. Du motsäger dig själv Torbjörn

2010-01-25 17:19

Först skriver du att det finns mycket lite älgar och att man aldrig ser några älgar, men sedan kan inbjudna jägare som inte ens känner marken välja och vraka bland älgarna.

Antingen så har ni "mycket lite älg", vilket naturligtvis gör att vargen inte trivs och därmed drar vidare till bättre marker, eller så har ni gott om älg och kan genomföra en selektiv beskattning.

Vilket av dina två påståenden är sant?

Om det är så att det är "mycket lite älg" så kan det lika sannolikt bero på att ni har haft varg.

93. Till Kenneth Erikson

2010-01-25 17:19

Dom jag menar är dom jag varit med och slaktat åt som knyter adresslappar på hornen. Det är älgtjurar i sina bästa år.Älgar med cervina horn behöver inte vara unga men en palmat hornkrona tycker en del pryder sin plats på väggen bättre.Utan älgtjuren blir det väl ingen avel och ingen avkomma. Jag trodde inte att ta var så svårt att fatta för dig.

92. Bättre kan du säkert, Magnum...

2010-01-25 15:09

...än att bara rycka, för dina syften, lämpliga ord ur texten. Var står det f ö att just V Geist yttrade detta? Ska du citera en text, så ska allt med, eller så visar man på lämpligt sätt att meningen inte slutades med ”…elk!”.

Varför tog du inte med hela meningen? ”No one knows for sure if wolves would target CWD-infected deer and elk, but wolves' uncanny ability to spot vulnerable animals may make them the best natural control for the disease, researchers say.”

91. Torbjörn Eriksson, SRF och miljöpartist.

2010-01-25 14:49

Jag vill att du förklarar vad du menar med: ” Jag har sett när storgubbarna jagar älg, då skjuts inga med cervina horn utan det ska vara palmata horn. Pinntjurar är inte intressanta.”
Det kan nämligen tolkas som om du tror att älgar med cervina horn är unga och dåliga älgar i aveln. Du menar väl dessutom inte att älgtjurar är de ”bästa avelsdjuren”? Övriga håller säkert mängden kor som avgörande för en talrik älgstam.

90. RMM

2010-01-25 14:48

Kunde Du inte bättre? V.Geist " No one knows for sure if wolves would target CWD-infected deer or elk!"
Med tanke på den trofé eller mördarjakt som vargen ägnar sig åt där hela fårbesättningar eller älgko med två kalvar dödas, så finns energi i överflöd. Här handlar det inte om bara överlevnad och energibesparing.
Forskaren Camilla Wilkenroos följde under ett antal vinterveckor (97 dygn) vargar i Dalarna. I inget fall av de 30-tal kadaver som hittades kunde man påvisa jakt på "svaga och sjuka" djur.
Kom igen med bättre argument för "övrig biologisk mångfalld". Eller kör du med samma tomma ord som kompisen Ohly? Jag väntar!

89. Larsson

2010-01-25 14:48

Naturligtvis har jag rätt, vi i landsbygden måste ju rösta på landsbygdspartiet, vilka andra kan man annars rösta på? Det är i stort sett samma skit hela högen som sitter och sover bort sin tid i riksdagen, eller träter på varandra när kamerorna är på, för att sedan klappa om varandra och gå ut och äta. Nej sötebrödsdagarna för sjusovarna skall ta slut nu. Men det är klart, vill ni fortfarande ha "små smulor till jägarna", så skall ni inte rösta på LBP.
Var ute på toppfågeljakt nu på morgonen, en varg har tagit en bäver. Och älgjägarna under söndagen fick problem med 2 st vargar. Stort tack för vargjakten, 2010 års stora jippo.

88. Masen

2010-01-25 12:59

ja och kliver vargen över gränsen till Norge blir den än mycket hungrigare och behöver upp till 160 st/år...

87. Till A Hellberg

2010-01-25 12:59

Vi har mycket lite Älg där jag bor, man ser aldrig någon Älg. Vi har inga vargar där jag bor. Det har passerat någon då och då men tråkigt nog har ingen stannat där. Det måste bero på något annat än rovdjuren att det är dåligt med älg, kan vara jaktuttaget av kanske fel djur. Vid inbjudningsjakter vil skyttarna ha fina troféer. Det är stor risk att dom bästa avelsdjuren skjuts bort. Jag har sett när storgubbarna jagar älg, då skjuts inga med cervina horn utan det ska vara palmata horn. Pinntjurar är inte intressanta.

86. Informativa länkar Kenneth Eriksson 17:12

2010-01-25 11:48

Det är genom att studera hur utvecklingen blivit "over there" som Olof Liberg nu kommit till insikt om hur framtiden kommer att bli även i Sverige.
Men här sitter ett antal välformulerade skrikhalsar och uppfinner hjulet en gång till! Att läsa en rapport på engelska är väl för jobbigt.
Noterade också att vid bestämmelsen om 260 vargar i Montana/Idaho så beräknade vetenskapen att en varg åt 17 st "Elk or deer" per år vilket stammen skulle klara. Sanningen var naturligtvis en helt annan, och resulterade i en krasch för älgstammen.
Här vet vi att ett vargpar tar ca 120 älgar per år och sargar ytterligar ett stort antal. Det senare har "djurvännerna" helt bortsett ifrån.

85. Magnum!

2010-01-25 11:48

T o m Calle Seleborgs guru, Valerius Geist menar på att vargen kan användas som ”hjälp” för att begränsa den smittsamma sjukdoment CWD. Han och andra experter spekulerar t o m kring att utrotningen av vargen i vissa områden, kan ha varit orsaken till att CWD fått fäste och sådan spridning, och att vargens förmåga att avläsa hälsan hos bytet – medför att de dödas och därmed förhindras att smittan sprids vidare. Påståendet att vargar i första hand tar det byte som är lättast – dvs kräver minst energi – bekräftas alltså av dessa forskare, inklusive Valerius Geist.

http://www.cwd-info.org/index.php/fuseaction/news.detail/ID/34b9f5502d2485d8db29e78d4baeb68b

Calle brukar ju vara behjälplig att översätta texter, där Geist uttalat sig, för dom som kanske har svårt med engelskan, så det kanske han kan göra även denna gång.

84. Ja, du Magnum

2010-01-25 11:47

Lars Ohly står ju för politisk enfald, så han tyckte nog det var kul att få använda ordet mångfald för en gångs skull. Biologiskt vet han knappast vad det är, men det verkar kul, så han vill vara med och leka. Alltid kan han fånga upp någon skrikande storstadsyngling som gör sitt första val, i höst.

83. Torbjörn E!

2010-01-25 11:47

Du skriver att det ska bli vilvård på hög nivå nu. Hur tycker du att jägarna har skött viltvården tidigare då? Idag är det ganska svårt att bedriva en vettig viltvård pga alla rovdjur. Man skapa stora älgskötselområden som man har vårdat genom åren,sen kommer det varg och i princip raderar älgstammen på vissa områden. Jag har själv jagat älg sen jag var en liten knodd, men slutade när jag såg att vargen kom in på mina marker. Idag finns inte älg i dessa marker. Du ser i Dalarna t.ex 2älgar på 1000ha,där tar björnen kalvarna på sommar, sen kommer vargen och tar resten. Vargen ökar hela tiden i antal och älgstammen minskar hela tiden, det är en ekvation som inte jag får att gå ihop. Sen finns det områden som det finns skapligt med älg kvar, men där har det inte kommit varg än. Så nu vill jag att du svarar på hur vi ska kunna bedriva en viltvård med mångfald som följd. Dom jägarna som du umgås med och styckar åt kanske har nåt bra förslag?

82. Vargjakten hotar den biologiska mångfalden...

2010-01-25 10:36

skriver två verkliga "experter" i SvD Söndag 24.
De två är Lars Ohly (V) och W-A Johansson!! "Vargen spelar en mycket betydelsefull roll för övrig biologisk mångfald" skriver dessa insatta personer.
Kan någon av alla experterna på denna sidan tala om för en okunnig? jägare som mig vad detta innebär! Kom bara inte med påståendet att vargen enbart tar svaga och sjuka djur. Det har redan vetenskapen motbevisat. Vargen behöver inte selectera sina byten. När den bestämt sig för jakt, så tar den första bästa lämpliga individ.
Altså -vad betyder "för övrig betydelsefull biologisk mångfald"?

81. RMM

2010-01-25 10:36

Visa lite stake nu Roslagsmormor! Kontakta NVV och ta sen hand om omplaceringen av varg till ditt närområde. Jag garanterar att du kommer att minnas i historien om du lyckas övertyga befolkningen om förträffligheten med att ha varg runt knuten. Skulle du misslyckas, vilket är mer troligt, så kommer de aldrig att glömma att det var du som låg bakom tokerierna. Förresten kan du väl be din meningsfrände Ahlhem i Skåne, att ta hand om den delen av landet. Han kanske vill bli ihågkommen i framtiden han också. Ett tips! Ta vargarna ifrån Värmland, för här börjar det bli för jävligt nu.

80. Hur enkelt som helst.

2010-01-25 09:33

Vargarna bör flyttas från det nuvarande vargbältet till storstadsområdena. Majoriteten av dom som bor där är ju positiva till vargar. Då kan ju dom få ha vargarna hos sig.

79. Varför gör du inget själv RMM?

2010-01-25 00:47

Du kan säkert få in en debattartikel i Uppsala Nya Tidning om fördelen med varg i norra Uppland. Min ville de inte ta in. Du har ju 80% på din sida. Så du kan stoppa SLU-forskarnas ekologiska härdsmälta.

78. Jag är iallafall tacksam Calle

2010-01-25 00:47

Hade det inte varit för ditt "tjatande" som Rmm kallar det hade nog inte jag fått reda reda på den risken vi tar när vi låter varg fritt vandra in i Sverige. Våra myndigheter säger nog inte någonting innan det är försent skulle jag tro. Så tack calle och fortsätt "tjata" du lär folk som inte sticker huvet i sanden nått nytt.

77. Korrigering

2010-01-24 23:01

Det skulle naturligtvis vara JRF och inte SRF i meningen ”SJF var med att möjliggöra jakten i år, ska kanske JRF och deras medlemmar vara dom som omintetgör jakt på liknande villkor år 2011?”

76. Ja,Ja RMM

2010-01-24 21:33

och vilka krav tror du at du kan stilla? Vilkon makt tror du verkligen SRF har, om inte dom snart får updaterat hemsidan, met korrekte cifforn, da skal jag garantera, at ingon skal ta dom på allvor. Och allt dit tjaf met andra landor, hur man nærmast levar dør om dør met vargen, i full harmoni, DETTA er inte verkligheten. Der finns vargjakt i Spanien,Italien,Polen,Estland,Letland,Lithauen,Rumænien,Bulgarien,Ryssland ,Finland m.v., for ingon vill ha dom!! Der finns ingon satt at leva i harmoni met vargen. Enten så tar vargstammen overhand, ellor den får begrænsas, ej hellor i Tyskland levor dom i harmoni met vargen, SPECIELT inte dom som blir drappad. Stop det nonsens, det er folk som du/ni, som tar vargen som gissel, som total polariserar debatten, ni skaber varghat, inte vargacceptans. Jag pråtar met manniskor i hela Europa varja vecka, billedet er totalt ens, sjalvklart kan du hitta vargvennor alla stellor, men dom er inte blant dom drappade, och har inte vargen i nærheten. Fatta nu at andre har olika åsikter end du och acceptera det.Met hensyn till evt. sjukdommar som vargen bringar hit(oxså mårhund m.v.) har EU fukkt focus på detta.
Och nu vill jag inte en gang til høre fra dig at det stammar fra danske hunde, som inte er ordentlig avmaskade. Vore hunda er vaccinerade, och 10 dage innon avrejse fra Danmark, skal en veterinær avmaske hunde, och gi attest på at detta er gjort. Hold dig til fakta om du har nogon.

75. Kontakta Jägarnas Riksförbund......

2010-01-24 21:32

Man kan inte undgå att slås av det uppenbara i hur angelägna SVJ är att samarbeta med JRF i frågor som rör denna vargflytt och vargimport. Man är ju i andra frågor sparsamt intresserad av något samarbete, lindrigt sagt.
Låt SVJ på egen hand navigera sig igenom detta minfält som omflyttning av varg är. De har ju kreatörerna av detta lysande påhitt inom sina led och har säkert någon ung, kunnig och pratglad biträdande jaktvårdskonsulent som vet hur en slipsten ska dras och kan ta sig an detta.

74. En liten rättelse RMM

2010-01-24 21:32

I ditt svar till vargvwobbler skriver du att man är skyldig att betala det statliga jaktkortet, det är man absolut inte. Om man struntar i att jaga så behöver man inte alls nåt jaktkort. mvh

73. HOT

2010-01-24 21:29

Ja du mormor hoten står väl rovdjurs föreningen för dom har ju varit bedrövliga på sin jakt av ärliga jägare

72. Visst har du rätt i en sak, Roslagsmormor

2010-01-24 21:29

Jag vet inte vad organisationerna tänkte på. De satt ju med trumf på hand. Inte hade/har NVV de resurser som behövs för att hålla en vargstam till 210 stycken. Fanns ingen anledning att gå med på något.
Det finns två bandmaskar. Den ena hotar söderifrån, den andra österifrån.
Men faktum kvarstår SRF och SNF och WWF kan inte plocka fram en plats där man är beredda att ta emot varg. Eller som en på NVV uttryckte det. "Tror inte att de naturvårdsorganisationer du nämner har tillräcklig ”markkontakt” eller pondus i de tänkbara släpp-områdena för att vara till någon större nytta."

71. Gärna flytt

2010-01-24 18:39

För mig får båda förbunden deltaga i flytten av Vargar,bara dom hjälper till att flytta dom ur landet,den kostnaden kan jag gärna vara med och ta.

70. Under hot och utpressning Calle Seleborg?

2010-01-24 18:38

Det är fråga om ge och ta här. Jägarna fick licensjakten under förutsättning att de skulle arbeta med att få acceptans för flyttning av varg – så enkelt är det! Möjligheten att få jaga varg, var uppenbarligen värd en sådan överenskommelse, och nu är det jägareförbundens sak att visa att de kan uppfylla sin del av överenskommelsen, annars lär det inte bli jakt på samma villkor nästa år. SJF var med att möjliggöra jakten i år, ska kanske SRF och deras medlemmar vara dom som omintetgör jakt på liknande villkor år 2011?

Du tjatar och tjatar om att ingen VILL ha varg, och jag svarar om och om igen att du troligen har ganska rätt. Frågar man istället hur många som kan ACCEPTERA varg, så blir det en helt annan sak!

Kör du med din bandmask, men jag undrar hur du ska förklara när den så småningom kanske uppträder i södra Sverige men inte på platser i nordligare delar av landet. Klimatförändringarna kommer säkerligen att medföra att en hel massa – för oss okända sjukdomar – kommer hit på olika sätt. Myggor är den art som för med sig en massa otyg, men du kan säkert hitta ett sätt att skylla vargen även för detta, om jag känner dig rätt.

69. T-terrier!

2010-01-24 18:38

Tror du att du kan välja att betala pengarna för jaktkortet till vem du vill? Jag skulle tro att du i så fall är ganska ensam om det.

Det finns säkert 0-visionärer även inom SJF, men dom förstår också att SJF är det förbund som har störst möjlighet att få igenom det mesta i jaktliga frågor. Mycket beroende på medlemsantalet i SJF, men också för att SJF klarar av att framföra REALISTISKA krav till politikerna.

I debatten i TV deklarerades att ¾ av medlemmarna KUNDE ACCEPTERA varg på sin mark. Någon fråga om de VILL ha varg på marken, har aldrig ställts.

68. Vargwobbler!

2010-01-24 18:38

Det är inte fråga om att vilja betala! Betalar du inte och kan visa upp att ditt jaktkort är betalat om t ex polisen kommer för att kontrollera, då har jag för mig att både du själv och din jaktledare kan råka illa ut.

Visar det sig att betalningsviljan minskar drastiskt, men antalet jägare som är ute, fortfarande är lika stort, då tror jag nog att myndigheterna får indikationer på att det kan vara värt med ordenliga kontroller. Vem är det föresten som blir fråntagen jakten i mitt exempel? Möjlighet till jakt kanske minskar, för många jägare arrenderar jakt av statsägda bolag (=markägare), och det är kanske där man kan ha anställda jägare som decimerar klövdjursstammarna rejält för att även minska viltskador i trafiken som kräver eftersöksjägare.

Tänk också på att detta inte är mitt förslag för framtiden, men ett sätt att visa för bl a Ejnert att jägarna inte kan ställa vilka krav som helst! Blir dom för hårda, ja då har regeringen en massa möjligheter att fixa saker och ting ändå – utan hjälp från jägarkåren.

67. Känn stolthet.

2010-01-24 18:37

Vilket ansvarsfullt hedersuppdrag jägarna får. Nu blir det viltvård på hög nivå. Känn er som speciellt utvalda. Visa svenskarna och övriga världen hur bra ni är på viltvård.

66. Samma galenskaper på andra sidan.

2010-01-24 18:37

Det finns massor att läsa för de ännu tveksamma. Här berörs effekterna av varginplanteringen i Idaho: http://mainehuntingtoday.com/bbb/2009/07/14/new-revelations-about-reintroduced-wolves/

Och med vargen händer även detta, inte endast bär, även vattnet i naturen blir farligt. Samma sak där borta, myndigheterna varnades i förväg men nonchalerade saken, känner vi igen attityden? http://westinstenv.org/wildpeop/2010/01/10/two-thirds-of-idaho-wolf-carcasses-examined-have-thousands-of-hydatid-disease-tapeworms/

Sänder detta till er som ännu inte insett att 0-visionen är det enda rätta. Kanske sent att påpeka det nu när slaget förlorades efter riksdagsbeslutet, om endast en tillfällig begränsning, från i höstas. Jag har inte ändrat uppfattning efter min kommentar den 29/5 när Andreas Carlgren presenterade proppen i fjol, http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=381869 Jag förstår faktiskt inte vargbevarandeintressena, inte kan de väl vara ovetande om att myndigheterna i USA redan tvingats begränsa vargen? Och det måste även göras på alla övriga ställen i världen där vargen nu växer till, helt oberoende av vem som har regeringsmakten.

Vargflytten, enkelt! Avstå att ge förslag med motivering att ingenstans kan område hittas där människor önskar ryssvarg.

65. PÅ MÅL!

2010-01-24 18:36

När jä börje å jage på rektigt 68,va jä mä i förbunne.Me dä såg enn snart att dä va på väg åt h-e,mä en massa stubbknekter.Sen vart dä jrf,di verke hålle på oss på bygda,men ikke. Att lägge e enda krone tå mene penninger te flötte varg,kan få en te tru en ha fått svininflensa.Gå tur detta röle.Absolut Absolut ingen varg.

64. OYAMA!

2010-01-24 18:35

Rätt! I Landsbygdsdemokraternas 4 hörnstenar finns inte en rad om in eller omplanteringa av vargar.

63. Litet räkneexempel

2010-01-24 18:35

För att täcka ett bortfall på 50 miljoner krävs att 300 000 jägare betalar 168 kr (eller 14 kr/månad) mer direkt till sina förbund... Nog ett litet pris för fristående förbund.

Men, just nu gäller det nog att bara ta skiten och göra förankringen på ett så "uselt" sätt som möjligt. Torde ju vara svårt att mäta, eller hur?

Ingen jägare tjänar just nu (valår!)på försvagade förbund men i bakgrunden bör nu alternativa finansieringsmetoder studeras för att snabbt kunna välja väg vid behov.

MP, med allierade, är ett reellt hot mot landsbygden och en naturlig livsstil! Återigen bevisat av följande faktabefriade inlägg i SvD idag http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/replik-vargena-06-bra-1_4139403.svd

62. Nu är det dags för en omröstning inom JRF.

2010-01-24 18:31

Vi kan väl inte vara så dumma att vi skall mutas med pengar!! Samt arbeta mot oss själva med dessa pengar!! Vad varg satarna ev skall planteras in. Om vi går med på det så har vi sjunkit lika lågt SJF. Hemska tanke. Pengar kommer vi få en då med ökat medlemsantal,

61. Vargutsättningen..

2010-01-24 18:30

kan jag ta på mej att utföra så kostar inte den biten ett öre.Jag skulle kunna sätta dom på såna ställen så dom inte gör någon skada alls.Alla kommer att bli lyckliga och glada,och vargarna skulle få stora jaktmarker.

60. Vargflytt

2010-01-24 18:30

Jag bor på landet i ett vargrevir,ja jagar där med löshund,tar den risken det är alltid en risk med att släppa hund,jag har tamdjur utan rovdjursstängsel,en risk men både ja och djuren lever,ja är ingen vargkramare men dom finns och kommer alltid att finnas,jag accepterar det och det finns fler än jag som gör det på landet,men det är ett helt annat sätt att leva med varg än utan.......vargar går att flytta,men det går inte att bestämma var dom vill vara,jag förstår inte varför det är sånt ramaskri om det för oavsett var dom flyttas kommer dom att gå dit där dom vill va själva,så släpper man varg i Skåne kan dom traska iväg till Norrland....vilken idiot skriver det här nu då,ja har jagat i 40 år med löshund,håller på med eftersök,med löshund,djurbonde med lösa djur,har barn som går genom skogen till skolan,det går att leva med varg,men det är lättare utan.

59. Medlemspåverkan

2010-01-24 13:50

RMM, du tror i din enfald att bara för att SJF har deklarerat att man vill ha varg, så är alla medlemmar med på det. Jag kan garantera dig att det finns ett massivt motstånd bland jägarna på gräsrotsnivå, oavsett vilken organisation vi tillhör. Jag rekommenderar dig att ta del av JRF Rovdjurspolicy. Där ges ett klart utrymme för oss medlemmar att ta ställning för eller emot rovdjur.Vi medlemmar i JRF har därmed fått en rovdjurspolicy vi kan leva med. Hoppas bara att fler jägare kan göra sin stämma hörd, utan pekpinnar ovanifrån.

58. Runholm!

2010-01-24 13:49

Förflyttning av vargar ska inte utföras så länge det finns fler än 210 vargar i Sverige! Vill du ha flera vargar kan du packa resväskan och göra ett besök österut! Du kliver åt sidan och tycker att vargen är en viltvårdare, men i många andras ögon är den ett skadedjur! Detta kan du inte göra något åt! Men försök du att försköna vargen i Södermanland, sanningen kommer även där en dag om du nu får din önskan uppfylld!

57. Roslagsmormor tror du inte på dina egna ord

2010-01-24 13:01

Har du inte ofta framhållit vilken majoritet, även på landsbygden, det är för att ha varg. Varför kan du då endast komma på att jägarna under hot och utpressning ska genomföra denna flytt. Vore det inte naturligare att SRF, SNF och WWF kom upp med ett bra förslag på plats där innevånarna är positiva. Vi kan säkert övertyga de som bor där kandidaten för flyttning finns att släppa den för den goda sakens skull.
Är inte sanningen den Roslagsmormor att du och alla dina meningsfränder är pinsamt medvetna om att det finns inget område där vargen är välkommen?
Med risk att några tycker jag är tjatig. Sverige-Norge är nu den enda plats i taiga-bältet fritt från bandmaskar. Om någon är intresserad kan jag skicka en kopia av WHO/OIE Manual
on Echinococcosis in Humans and Animals:
a Public Health Problem
of Global Concern

56. Calle 20.05

2010-01-24 13:01

Själv bor jag alldeles för nära för att
kunna glädjas med dig...

RMM
Kanske skulle vi börja med att betala
en "jaktkortsavgift" direkt till förbunden i stället för till staten först,så skulle inga pengar alls finnas
i viltvårdsfonden till varken eftersök
eller tvivelaktiga projekt,utan gå direkt till det avgiften från början var ämnad till.Och till viss del har du rätt, visst har SJF deklarerat var de står,åtminstone var styrelsen står....
att det är förankrat bland medlemmarna kan du nog glömma.Tre fjärdedelar av
SJF,s medlemmar vill ha varg på sin mark
deklarerade SJF i debatten i TV...att
detta är med sanningen överensstämmande kan SJF,s styrelse och rovdjursansvariga försöka bevisa....

Anders Runholm

Var inte orolig,den enda du förolämpar
beträffande intelligensen med dina
helt ogenomtänkta inlägg är din egen...
Och jag tror vi överlever ännu en
kramare som lever i det blå...

55. Flytt

2010-01-24 13:00

Stoppa idiotin, sluta kramma vargkrmmare. Blir det vargflytt så vete fan om det inte är på tiden att tänka över sina medlemmsskap i båda förbunden.

54. Vilka fantasier, mormor

2010-01-24 12:59

Vem tror du skulle betala till viltvårdsfonden under sådana omständigheter? De som blivit fråntagna jakten?
Vilken markägare tror du släpper in dessa jägare på sina marker? Du glömde kanske att jakträtten tillhör markägaren, men den kanske du också tänkte ta ifrån dem.

53. Anders Runholm, en sann frivillig?

2010-01-24 12:59

Hoppas Anders Runholm äger stora markområden där han kan hysa varg, ty då har ju JRF EN frivillig som bor på landet och vill ha varg. Sedan måste det vara lämpligt för varg, men efter vad Runholm skriver så verkar det vara det. För inte är det väl så att Runholm gärna vill ha varg på andras marker, varg som skall förstöra jakten för andra, varg som skall döda andras tamdjur? Har Runholm frågat markägare och jägare om de kanske inte föredrar att beskatta viltstammarna själva? Jag känner några som äger stora marker i Sörmland men ingen av dessa har beklagat sig över för mycket vilt! Så hr. Ruholm verkar konstruera ett problem, på vilket han ser vargen som en lösning.
I detta forum brukar det vimla av vargkramare som är jägare, djurägare, bor långt uti glesbygden, har barn som får gå kilometervis till skolan etc. utan att de har de minsta besvär. Alla ni, hör av er till JRF och hjälp dem med detta besvärliga uppdrag. För när man frågar folk som INTE LJUGER så verkar det svårt med sådana som vill ha varg.

52. Anders Runholm

2010-01-24 12:56

Driver du med oss? Det måste vara så, va?
Vargen, naturvårdare? Ja, jösses, det finns inga djur som är naturvårdare, det ordet finns bara i människans värld.
Har du då inte fattat ett smack om vad det här handlar om? "Låt vargen återta sin rättmätiga plats?" Sa, du att du var jägare? Vad ska du jaga när vargen tagit sin "rättmätiga" plats? Skogsmöss?
Hur ser den ekologiska obalansen ut? Vem bestämmer när det är obalans? Förklara gärna, här vimlar det av ekologisk ointelligens, förstår du.

51. Varför inte?

2010-01-24 01:38

Jag vet att mitt förra inlägg väckte starka känslor och om jag verkligen förolämpade någon med mitt kraftfulla uttryck om ekologisk ointelligens vill jag be om ursäkt för det, innerligen. Jag menade inte att förolämpa någon utan ville mer ge utrymme för tanke om det vi egentligen främst skall ha i sinnet, dvs vård av hela naturen, inklusive alla dess innevånare, vilket innebär varg, såväl som skogsmus.

Jag är för omflytt av varg i Sverige, för att möjliggöra att ge dem dess rätta roll tillbaka, som huvudansvarig för t.ex. älgstamskontroll. I Södermanland, där jag bor, anser jag att vargen skulle kunna göra nytta för såväl älg, som vildsvin, bara vi jägare klev undan och lät vargen ta sin rättmätiga del. Jag anser att en flytt/inplantering av varg i deras historiska spridningsområde troligen skulle kunna jämna ut vår ekologiska obalans över ett antal år. Jag vet mycket väl om problemen med vargnärvaro och anser att skyddsjakt på individer som riktar in sig på tamboskap är rättfärdigad, men sprid för guds skull ut vargarna och ge dem en chans att visa sitt riktiga värde som naturvårdare.

50. Sveket!

2010-01-24 01:37

Hur tänker man som företrädare för en intresseförening om man tar emot pengar för motverka medlemmarnas stora intresse och anledning till medlemskapet.
Liberg aviserade i veckan att södra Dalarna, östra Västmanland samt Norra Uppland saknade vargrevir och att det troligen var i dessa områden dom två första importvargarna ska släppas i vinter. Jag säger upp mitt medlemskap samma dag JRF försöker "förankra" galenskaperna med importen av denna ryska ohyra till dessa kommuner. Vi har nog med jävelskap i form av strövargar i området. Vi tänker inte sluta jaga och leva som fångar i ett reservat för uppfödning av avelsvargar! Vårt sista hopp står nu till Landsbygdsdemokraterna.

49. Inga problem...

2010-01-24 01:36

att hitta ställen där de vill ha varg...Testa Tyresta naturreservat, stort bra natur och exakt i den trakt där det bor flest såna som vill ha varg! De har fina "bryggor" som kramarna kan gå på så de slipper gå i "det där gröna" när de skall titta på sina nya Gose-djur. Jag skulle vilja se H. Kjöller föreslå det på ledarplats !

48. Tja Ejner,…..

2010-01-24 01:36

….man skulle kunna börja med att inte ge några bidrag alls från Vilvårdsfonden till förbunden. Med lite tätare kontroller på vilka som betalar jaktkortet, så kanske man samtidigt kan komma åt dom som redan nu fuskar med detta.

Jag är övertygad om att den finns tillräckligt med ansvarsfulla jägare som kan åta sig eftersök på trafikskadat vilt. Om ca 50 miljoner inte längre behöver lämnas över till SJF och JRF, så finns det ju dessutom gott om pengar att ersätta eftersöksjägarna med. Kanske t o m kan bli riktigt lönande för dom som ställer upp i ur och skur.

Lyckas inte det, så får vi väl minska på klövviltstammarna då. Hur? Kanske genom att heltidsanställa ett antal duktiga jägare, och lämna köttet till sjukvården så att patienterna får lite nyttig ekologisk mat till ett överkomligt pris. Det vore väl bra! Det kanske kan bli attraktiva arbetstillfällen i glesbygden för yngre förmågor med lite vidare vyer än 0-vision för rovdjur.

SJF har redan klart deklarerat var de står i rovdjursfrågan (se deras rovdjurspolicy), så jag antar att medlemmarna där är med på det. Lite svårare blir det för medlemmarna i JRF.

Vet du Ejnert, jag tycker mig se ett scenario som säkert skulle uppskattas av de mest jaktnegativa grupperna! Är du själv villig att bjuda dom på det?

47. Feynman, glöm inte Roslagsmormor

2010-01-24 01:34

Hon bor ju i ett av de tilltänkta områdena. Dessutom har vargen stort stöd av lokalblaskan, Uppsala Nya Tidning. Får hon sen lite draghjälp av Gråben borde saken vara biff. Tänk ett sådant turistuppsving de skulle bli för den landsändan. Bekvämt avstånd från Arlanda. Hela Europa kommer att stå i kö.

46. TANKEEXPERIMENT

2010-01-24 01:33


I mitt hägn släpps inga vargar! Det står varje markägare fritt att inhägna sin mark för att skydda sitt får från vargen. När man knyter ihop stängslet ser man till att vargen är utanför. Om många markägare samverkar kan det bli stora inhägnader. Till slut finns det bara Stockholm och Göteborg kvar för vargen att vara på. Då blir vi alla nöjda. Heureka!

45. Vargflytt

2010-01-23 18:36

Vargjakten var "smulor till jägarna", jag bojkottade hela jippot. Nu verkar det bli "put and take" på varg. Nu kommer jag att bojkotta eftersök. Undrar varför vi just nu kommer att få betalt? Smarta politiker. Johan B, jag känner till 101% som du, lämnade de andra för över tio år sedan, de var för falska. Och nu är JRF ute och seglar, "vem ska man tro på". JRF= utplantering av varg= tack och adjö från mig.
OYAMA
PS Heja nya landsbygdspartiet

44. Återigen

2010-01-23 18:28

Många bra kommentarer från folk som tänker längre än näsans slut. Om båda förbunden skulle visa lite ryggrad och säg att vi är inte till salu längre och på sätt stå upp förs sina medlemmar, vad skulle hända egentligen, skulle förbunden gå i konkurs, okej. Hur ska då staten i slutändan kunna sköta jaktfrågor, våga syna dagens lättköpta bluff. Till jrf ställer jag bara frågan, har förbundets medlemmar tillfrågats om detta, eller tänker det hitintills demokratiska förbund köra sjf-taktik med "knip käft" eller, bara lyda inte tänka. I och med att första skottet föll hade vi sålt delar av kroppens underrede till räven som det heter.

43. Vargflytt?

2010-01-23 18:27

Var inte beslutet att man skulle invänta naturlig invandring från öst innan någon inplantering skulle ske? Precis som de tre vargar som vandrade "naturligt" in i Värmland i slutet på 70-talet samt som ryssvargen i Galvenreviret. Varför avvaktar man inte på denna naturliga invandring?

42. Gråben 2010-01-22 17:52 avslöjar sig själv

2010-01-23 18:27

Gråben är belåten, nu har fällan slagit igen, tycker han. Men varför så skadeglad, Gråben? Du brukar ju hävda att många i landsbygden gärna vill ha varg. Är det som du alltid hävdat så lär inte uppdraget att förankra utsättning av varg vara särskilt svårt. Det är ju bara att Gråben upplyser om var dessa landsbygdsbor finns, så är saken klar och de kan få sin varg. Men uppenbart så tror inte Gråben på Gråben utan Gråben tror som alla vi andra att det INTE FINNS NÅGON PLATS DÄR LOKALBEFOLKNINGEN VILL HA VARG UTSATT. I det läget så får naturligtvis JRF annonsera efter sådana som vill ha varg i sin skog. Hittar man inga så är det inte så mycket att göra åt det. Det blir att rapportera till regeringen att det finns många som vill bli av med de vargar man har i sin bygd men att, tyvärr, vi kan inte hitta några som frivilligt går med på att varg sätts ut i deras omgivning. Regeringen måste då tvinga lokalbefolkningen att underkasta sig ett beslut om utsättning av varg. FÖGA DEMOKRATISKT! Sen är det valår, så jag tror utsättning av varg kan komma att skjutas på framtiden. Om nu inte Gråben vet en bygd där varg är välkommen och varg kan trivas.

41. Här får nog...

2010-01-23 18:26

...JRF tänka sig väldigt noga för, jag misstänker nämligen en massflykt av medlemmar om man avser att hjälpa till att placera ut dessa vargar på ställen där de inte är välkomna ens av grannarna till området...och jag kommer att vara en av de första som lämnar även detta förbund i så fall, finns heltenkelt ingen anledning att tillhöra
något förbund där görandena går stick i stäv med vad som är för medlemmarnas och jaktens bästa...
Kort och gott är jag som jägare inte ett dugg bevänt av att tillhöra ett förbund som inte motverkar att jakten slås i spillror...

40. En tanke....

2010-01-23 18:26

kring flytt/utplantering av varg, jag vet att det har forskats mycket kring vargens genetiska status och vad forskarna har kommit fram till. Vid obduktion av de fällda djuren under licensjakten framkom det att den frilevande vargstammen är i stort sett förskonad från defekter. Jag är inte forskare, men dessa nya rön väcker frågan om behovet av att tillföra stammen "nytt friskt blod". Visar det sig att detta behov finns och att flyttning/utplantering är nödvändig, får detta först ske när när Riksdagens mål om vargstammens storlek, max 210 individer, har uppfyllts,ett beslut som måste följas så att vi inte får en liknande utveckling av vargstammen som vi har fått på björnarna idag ca 3 500 st trots ett riksdagsbeslut på 1 000st.

39. Mer vargar på kortare tid.....

2010-01-23 18:25

...innebär ju mer avskjutning på kortare tid =) Ska nog inte bli några problem med att hålla vargstammen ner vid 210 vargar som har klubbats igenom. För det kryllar ju av varg i landet. Jägarna har skött sig exemplariskt och jag vet att det kommer gå lika galant vid nästa jakt. Bra jobbat.

38. Vi får avvakta och se....

2010-01-23 18:25

...hur regeringens skrivelse är utformad.
Sedan må det ju bli en medlemsfråga för JRF-medlemmar att ta ställning utifrån den policy som är förankrat i besluten.
SJF tar ju bekant sina beslut direkt i förbundsstyrelsen utan att fråga sin medlemskår, så det blir väl det gamla vanliga att i första hand för SJF rädda det statliiga anslagspengarna.
Givetvis handlar det i grunden om mutpengar för man vet ju från regeringshåll att det är endast jägarkåren som kan hålla en vargstam i balans.
-Är det någon som vet om samerna, LRF och Fäbodbrukarna har erbjudits pengar för att delta i detta nyuppkommna projekt?
Slutligen är det naturvårdsverket som har hela ansvaret både ekonomiskt och arbetsmässigt att utföra omflyttning av varg i hela landet.Har NV inte tillräckligt många anställda så är det ju bara anställa mera människor.
Det finns ingen anledning att jägarkåren ska ställa upp med arbete och kunskap för i stort sett kaffepengar som ersättning.
Givetsvis ska de människor som deltog och utförde vargjakten ställa krav till staten om ekonomisk ersättning för utfört arbete. Så därför Ni som deltog i vargjakten sammanställ era kostnader och skicka in en faktura till berörd myndighet.
Vill inte myndigheten betala så blir det ju ett vanligt ärende för kronofogdemyndigheten att driva in pengarna. Vargen är ju i allra högsta grad statens egendom och då är det bara att stå för inkomster och utgifter. För det finns väl ingen som kan tro att rovdjursföreningen eller vargförespråkarna ska bidra med pengar för vårdandet av vargbeståndet och jakten på varg är ju också i allra högsta grad en form av viltvård.
Jag ser fram emot att regeringens skrivelse publiceras i detta medium.

37. Tankar från en vilsen medlem

2010-01-23 12:38

Det fanns en anledning till att jag gick med i JRF för ett antal år sen. Det var hållningen till rovdjur men i stort en hel del annat i förbundet som tilltalade mig. JRF kändes kaxiga och stack ut till skillnad mot Jägareförbundet som jag tyckte var maktens förlängda arm i jaktliga sammanhang.
Är det nu så att JRF hjälper till med utplantering av varg i Västmanland där jag jagar så är det slut på vårt förhållande. Jag känner mig lurad och kränkt och är heligt förbannad av den här flatheten som betecknar våra jägarförbund.
Hur kan man ens överväga att samarbeta med naturterroristerna? Ska man behöva flytta till Gotland för att kunna få släppa en hund utan ängslan; och det pga. att jägarorganisationerna inte klarar av att hålla jakthatarna stången?
Fy f.n. Men kanske bara att gilla läget och omplacera taxen nu, (står inte ut med tanken på att ha en jaktsugen korthårstax hemma året runt) och om det skulle ske med JRF goda minne blir det svårsmält. Men man är ju svensk och då knyter man näven i byxfickan och låter staten göra som den alltid gjort; nämligen som den vill.
Eller är det dags att göra något? Kan vi medlemmar kräva att förbundet slår näven i bordet och säger stopp innan katastrofen är fulländad? Finns det några tankar i styrelsen om att manifestera våra åsikter och värna våra intressen innan det är försent? Diskuterar man verkligen en handlingsplan? Finns det något som liknar temperament och kämparvilja för vår sak eller är vi vilseledda med en snygg medlemstidning med för all del intressanta reportage och bra bildmaterial men nu med facit i hand ett ganska uddlös organ. Vill förbundet överhuvudtaget minimera tragedin? Känner mig väldigt vilsen just nu och vete tusan vad jag ska tro.
Om inte JRF står upp på medlemmarna nu och kräver ett omedelbart stopp på galenskaperna så känner varje fall jag att det är meningslöst att ha ett förbund i ryggen som visar sig när det gäller bara är en papperstiger som ynkligt morrar lite för syns skull innan den darrandes drar sig undan i skammens och glömskans mörkaste vrå.

36. Köttbenet var preparerat!

2010-01-23 12:36

Vid debatten i SVT sitter en av Sveriges ledande vargforskare och berättar att han på uppdrag av NVV har uppskattat Sveriges vargstam! Han erkänner inför publik att Sveriges vargstam ligger betydligt högre än vad Regeringen beslutat att den ska vara, nämligen ett tak på 210 individer! Han har räknat in ev kommande illegal avskjutning och skyddsjakter. Med detta som grund har NVV beslutat att 27 vargar blev kvoten för 2010 års licensjakt medans forskaren hade taket på licensjakten på ca 45 individer! Taket är alltså långt ifrån nått! Med dessa erkännanden kan inga planerande förflyttningar godkännas, som var steg nr 2, och ett köttben riktat till bevarandesidan! Dessa köttben, preparerade med missvisande siffror, kan JRF spinna vidare med och informera Regeringen att några förflyttningar inte kan bli av eftersom beslutet om taket ej har infriats!

35. Gråben

2010-01-23 12:36

Du får väl slå dig ihop med Roslagsmormor och hjälpa henne övertyga grannarna om att landskapet kommer att blomma upp när vargen kommer.
Vad gäller viltvård och pengar är det enkelt. Räkna ut hur mycket viltvårdspengar som lagts ned på varg. Ge motsvarande pengar till SRF och WWF. Sen får JRF och SJF ägna sig åt den viltvård som ger avkastning i form av rekreation och klimatsmart mat. Det är faktiskt det allmänna uppdraget inte att odla rovdjur.
Min åsikt är att SJF och JRF gick på världens blåsning för nöjet att stå och frysa i 25 graders kyla.
Håller faktiskt med den kissande Anonyme debattören.

34. Karantän

2010-01-23 12:35

Hoppas verkligen att man tänker kolla djuren den här gången. Vore inte roligt med dvärgbandmask o rabies.

33. Felskrivning

2010-01-23 12:35

En mening blev fel, rätt är: "Hur den andra delen ”lokalt förankra införsel av vargar” skall utföras har jag ingen idé om ..."

32. Harjägare.

2010-01-23 12:35

Jag har också reflekterat över vad som händer efter det att en ny ryssvarg planteras in. Är det inte formulerat så att undantag då ska göras ända till det konstaterats föryngringar de 3 senaste åren? Älgjakten på svaga marker beslutas av markägaren- arna. I vilket fall som helst så förloras jaktarrendeslantarna, eller blir lägre, med varg på marken. När jägarna dessutom kan skjuta ner stammen med mindre lidande för bytesdjuren än om de blir rovdjursdödade är det svårt att tro att någon markägare förespråkar rovdjur. Men rovdjuren kommer antagligen på vissa håll att decimera älgarna till avsevärt lägre tätheter än jakten tillåter, och älg ska med bly hanteras är skogsbolagens synsätt, de ser dem som skadedjur, och kanske föredrar vargen som beskattare. Jag hoppas fler reder ut dessa begrepp.

31. tilldelning av jakt på varg och inplantering

2010-01-23 11:07

Landsbyggdenoch jägarna .
Blev lurade avnaturvårdsvärket.
Det som ordspråket säger.
(detkännsvarmt när man pissar på sig
men sen blir det kallt efter)

30. UPPDRAGET eller ”the mission impossible”

2010-01-23 11:06

Nu när UPPDRAGET har kommit så lär det uppdagas att Bengt Bixo och Nils Björklund var de bästa företrädarna som JRF kunde ha i TV-debatterna. De var sakliga, kunniga och talade med den pondus som erfarenhet och sanning ger. Detta uppskattades av TV-tittarna, fundera inte ens på att sätta in någon TV-trimmad akademiker utan egen erfarenhet från att bo i glesbygd eller av djurhållning och jakt. Bixo och Björklund var de solklara vinnarna tillsammans med Olof Lidberg. SJFs budskap om att jägare vill ha varg och vill skjuta varg var det ingen som begrep och ingen tittare mindes dem när debatten var slut. INGEN av kramarna lämnade ett trovärdigt intryck hos tittarna och för programledarna var det katastrof.

UPPDRAGET är självklart en ”mission impossible” totalt sett, men om man delar uppdraget! JRF får uppdraget att ”lokalt förankra flytt vargar” och SJF tar på sig, i kraft av sin storlek, det ”något” svårare uppdraget att ”lokalt förankra införsel av vargar” så lär åtminstone delen lokal förankring av vargflytt vara enkel: INTE EN ENDA MÄNNISKA lokalt där vargar skall hämtas lär MOTSÄTTA sig att vargar FÖRSVINNER.

Hur den andra delen ”lokalt förankra flytt vargar” skall utföras har jag ingen idé om, för jägarförbunden är detta ett självmordsuppdrag. Att INGEN vill ha varg i sin omgivning och att ALLA gärna ser att varg försvinner från omgivningen kommer vi nu att få bevis för. Bixo och Björklund får rätt och SJF/JRF skall visa att det finns för varg lämpliga områden där människor VILL HA VARG!

Och för båda förbunden gäller att MEDLEMMARNA kräver att deras förbund arbetar för att varje medlem slipper varg på sina jaktmarker. Är UPPDRAGET statens hjälpande hand till ett blödande SJF och ett straff till JRF? För naturligt vore att NVV fick detta uppdrag, men de har nog redan tackat nej.

29. A.K.A.R och Calle

2010-01-23 11:06

Med tanke på tidens senaste debatter bland annat på tv nu i torsdags så är det JRF som gör att det blir splittring. Ordförande för JRF har ju själv skrivit att det är upp till länsförbunden att besluta om varg eller inte. Men nu när det är dags att få pengar från staten då blir det att man ska ha möte om det.
Nå hur är det. Vill ni ha varg eller inte?

Calle: Både SJF och JRF har ett uppdrag från staten och enligt mig så är det bara SJF som sköter detta. Tågmark skrev under dokumentet om vargflytt här i Sverige inför vargjakten. Men genast så fick han skit för det. Eller var det en medveten taktik för att ni innerst inne visste att det inte skulle komma på fråga? Och därigenom får lov att ge er ut och skjuta varg.

Enligt mig så är det att göra slag i saken nu och visa er goda vilja för en sund och framgångsrik viltförvaltning där även rovdjuren ska ingå. Det är förhandlat och klart om vargflytt och vill inte JRF var med där. Så har det visat att det inte heller ska skjutas till några pengar för den så kallade viltförvaltningen som ni ska ansvara för.

28. Vilddjur

2010-01-23 11:05

Varför skall ni bidra med att förbättra bevarandestatusen för Varg så att den blir livskraftig.Inget fel i detta men man vill förstå anledningen.

27. Pengar

2010-01-23 11:04

Tyvärr handlar dessa tokerier lika mycket om pengar som varg, jägarförbundet drar väl in 35-40 miljoner årligen för att knipa käft.
Nu är jrf på väg att ta del av dessa mutpengar. När det gäller själva flytten hjälper nog vargen till, både en och två gånger efter ha blivit anvisad en plats. Det blir ingen förnyelse av medlemskapet i jrf för min del. Detta blir dödsstöten för jakt med drivande hund.

26. Ett gyllene tillfälle för Roslagsmormor

2010-01-23 11:04

Du bor ju i ett av de områden som är tilltänkta. Dags att kalla ihop grannarna och göra en gemensam vädjan om att få ta emot ett vargpar. Så kan du bevisa för alla sanningen att majoriteten vill ha varg. Så upp till bevis och övertrumfa både JRF och SJF.

25. Svar till Annika

2010-01-23 01:48

Annika: exakt vad i mitt inlägg vänder du dig emot? Rädsla? Jag är inte rädd för varg. Läs om mitt inlägg och bemöt det om du har nån konkret invändning. Ha dock i åtanke att du är inne på en sida där många läsare fått sitt fritidsliv förstört pga. vargen. Så oavsett vad du innerst inne tycker om jägare, fäbodbrukare etc: visa lite respekt för dom människor som de facto drabbas hårt av vargen, även om du säkert tycker att dom får skylla sig själva.

24. Tilldelning nästa jakt?

2010-01-23 01:48

Om dom nu släpper vargar i vissa områden så kan dom ju inte tillåta jakt där av samma skäl som anförts tidigare. Var skall dom då tillåta jakt?
En annan sak jag funderade på är efter att sett debatten från igår en gång till. En vänlig själ hade ju en länk nånstans här till SVT-play, själv kunde jag inte hitta den nämligen.
Jo just, det sas ju där att älgförekomsten var 2 djur per 1000ha i något område. Innebär det att Länsstyrelsen i detta län kommer avlysa jakt på älg i detta område då? Måste vara dråpslag för dom som skall leva på jaktturism, arrende etc. Skogsbolagen tjänar pengar på jakten, å andra sidan så kostar älgen betskador. Dom kan väl inte ta betalt för arrende om det inte finns tilldelning? Belys gärna detta tack, ni som är berörda...

23. Ge bort pengarna

2010-01-23 01:47

Lite häftigt skulle det vara att ge pengarna rakt av till bevarande sidan. Vi kommer alrig lyckas med detta uppdrag så varför ta skit för det? Låt någon annan prova som vill ha varg.

22. Dilemma?

2010-01-22 22:10

Fast lite roligt är detta faktiskt ...

21. samarbete

2010-01-22 22:09

ska de va så j--la svårt att få våra förbund att komma överens det handlar väl om jakten och djurhållning än vilken org man tillhör ska man då inte jobba för det och inte tjafsa med varann. Någon som kan tänka sig att knyta ihop alla berörda org som är berörda av vargen för vidare samarbete .Tror nog att vi blir starkare om vi alla drar åt samma håll

20. GRÅBEN?

2010-01-22 22:09

Vårat tjafs oss emellan gagnar ingen. Som eftersökare av trafikskade djur så tror jag mig veta lite mer en vad du tror. Nyligen så har jag kallats till ett varg angripet djur. Så du förstår att det är fullt upp med dina kära ansförvanter i fråga om varg! Splitring är man söndertrasar ett tänkande om förlikning, är det du efterfrågar?

19. Payback time

2010-01-22 21:55

Ja så då var det dags...Några dagars jakt och avskjutning av vargar som producerar små kullar. In med nya friska som ger 7-9 valpar per kull....med allt vad det innebär. Känns skönt att man sa "-Vargjakt nej tack". Kan inte förstå att så många gick på kohandeln med vargjakten. Allt påminner om en deal med barn "-Om du städar rummet så får du vara uppe en timme till" Och barnen/jägarna hoppar jämfota och jublar...och tycker det känns bra just då. Men nu är det Payback time!!!Resultat blir, enligt min mening, fler vargar på kortare tid. Tyckte man att det var ok med vargjakten så har man ju samtyckt till att importera/flytta fler vargar till vargområdena.

18. Ke??

2010-01-22 21:49

Ska JRF - med sin inställning om nollvision - överhuvudtaget FÅ medverka i detta projekt? Och Peps .. snacka för dig själv! Rädsla baseras ofta på okunskap.

17. Förslag på plasering

2010-01-22 21:49

Per Garthons jaktkompisar verkade positiva till varg, enligt honom själv i tv-debatten. Det är väl bäst att vargarna flyttas dit där dom kan känna sig välkomna.

Även stockholmsregionen verkar vilja ha mera varg. Båda områdena har god födotillgång.

Ett problem med stockholmsområdet är förstås trafiken, men jag är övertygad om att en halvering av hastigheten ökar möjligheterna för vargen att överleva. En successiv sänkning av hastigheten ger trafikanterna en möjlighet att vänja sig vid rovdjuren.

16. noll varg

2010-01-22 21:49

finns nog inget län i sverige som vill ha dom . så det bästa är väl sätt dom i en djurpark så dom som vill kan komma å titta på dom . varför ska jägarförbunden förankra detta ? är det en tanke bakom ? nää sätt dessa odjur bakom lås å bom . vill int ha skiten här i dalarna heller.

15. Kramare

2010-01-22 21:48

Det finns 12000 som har bidragit till vargflytt dom kan ju hjälpa med flytten.
Eller skit i pengarna och gör det rätta.

14. Insamling?

2010-01-22 21:48

Starta en insamling och få ihop dom pengarna som behövs för att driva rörelsen! Höj medlemsavgiften eller vad som helst, bara vi slipper vara med på att plantera ut varg! Inte mer varg till Gävleborg som forskarna säger i allafall.

13. Upprop: Varg i mitt närområde nu!

2010-01-22 21:47

Varför inte starta ett upprop och kräva varg i mitt närområde och på uppropet få uppge namn och var man bor, skicka sedan detta upprop till regeringen, politiker, grimsö och Naturvårdsverket så att man kan se i vilka omräden man skall placera ut vargarna och jobba för att där bildas vargrevir!

12. Vargflytt

2010-01-22 21:47

Det finns ett antal distrikt som förordar 0 vision så flytt dit är förmodligen inte att tänka på för JRF

11. Flera berörda

2010-01-22 21:47

Varför skall inte LFR (kor +får), fäbodbrukare, hästägare vara med?
Alla som berörs och kan få ta skador bör vara med.
Blir det för svårt att få acceptans då?

10. Vad krävs?

2010-01-22 21:46

Hur många tior behöver varje enskilld medlem i de respektive förbunden för att förbunden inte ska behöva ta emot dessa mutpengar?

Jag betalar gladerligen 300:- till både sjf och jrf om dom vågar stå på medlemmarnas sida.

Ett nej är ett nej!

9. A.K.A.R

2010-01-22 21:46

splittingen klara solveig bra själv. Genom sina tidigar artiklar här på Jakt och Jägare.

8. Tyskterrier har helt rätt Gråben

2010-01-22 21:46

De som vill ha varg måste vara de mest lämpade att hitta lämpliga platser.
Håller du inte med om det? Vad har du själv för förslag? Bästa vore att flytta alla 20 invandrarna till samma ställe och låta dem sprida sig naturlig därifrån. Skåne skulle då vara mitt förslag. Där har vi stort stöd för vargen. Man kan ju se det som en naturlig kompensation för vargarna i Höörs djurpark. Hur som helst räknar jag med att SRF och SNF och WWF hjälper jägarorganisationerna. För dem är det ju en hjärtesak. För jägarna är det under utpressning. Vilket jag trodde inte hörde hemma i en demokrati.

7. Nu så...

2010-01-22 21:44

Nu jävlar är det dags att bekänna färg för att få exakt samma stöd per medlem som SJF har... FAST... vad skall man gnälla på då förresten???

6. Bevarandesidan?

2010-01-22 21:04

"Nu är det bevarandesidan som ska få sin del av politiken när vargar ska flyttas eller föras in i landet". Nyss nämnda citat ger sken av att det helt seriöst finns människor i Sverige som konkret gagnas av vargen. Det finns bara människor som lider enormt av vargförekomsten, sen finns det på andra sidan ett fåtal människor som köpt hollywoodmyten runt varg, och dessa beger sig ut på landet nån gång per år för att spåra varg i grupp. Ska den sistnämnda kategorin alls ha nån talan i denna fråga? Vad är det, förutom Hollywoodmyten, som säger att inte ett rådjursspår är lika fascinerande att följa som ett vargspår? Bevarandesidan kan få sitt lystmäte mättat genom att spåra och engagera sig för alla andra fantastiska djur som finns i vår fauna - djur som inte orsakar lika stora konflikter och trauman för människorna i dess närhet.

5. man kanske....

2010-01-22 21:03

ska be tanten från rovdjursförningen samla ihop sina vargar och flytta runt dom... hon kanske har någon magisk trollstav som gör vargarna lugna och snälla... *ler* Skulle vilja se det...

4. Uppdrag

2010-01-22 21:01

Vad f-n menar dom ?JRF har väl sagt nej?? Jag har just betalat in medlemsavgiften till jrf.

3. Undrar varför

2010-01-22 18:20

just jägarorganisationerna får uppdraget?
Kramarsidan verkar ju bättre veta var
alla som vill ha varg på sina marker finns...
Ett tips till både JRF och SJF,försök
inte ens i Västmanland för vi vill inte ha dom jäklarna i våra marker...

2. GRÅBEN?

2010-01-22 18:20

Du är inte den som ska ställa några krav ej heller försöka att splitra ett sammgående mellan 2 förbund, utan låt nu dessa försöka att sammarbeta utan dina syrliga kommentarer. Har du inte för mycket länge sedan givit din ståndpungt på var du står? Låt nu parterna arbeta tillsammans för att nå det bästa resultatet! Så splittra inte det genom otänkta kommentarer som gagnar dig själv. Fortsatt GOD HELG!

1. Bränns det

2010-01-22 18:02

Verkar som om det börjar att brännas under fötterna på Solveig Larsson. Först uttalande om att JRF säjer nej till flytt av varg. Och nu ska det diskuteras. Blir det ett nej så ska det inte bli några pengar till JRF.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons