• Pinewood

Kritik mot regeringens skogspolitik

AktuelltPublicerad: 2010-04-06 08:58

Regeringen får idag kritik för sin skogspolitik från både jägareförbundare och Svenska Naturskyddsföreningen. I olika debattartiklar menar de att regeringen åsidosätter miljön respektive vården av klövviltstammarna när produktiviteten i skogsbruket ska ökas.

Naturskyddsföreningen har beretts utrymme på DN Debatt och sågar regeringens miljöpolitik i sin helhet. Naturskyddsföreningen är bland annat kritisk till att regeringen inte vill införa sanktioner mot skogsägare som bryter mot bestämmelserna om naturvårdshänsyn vid avverkning. Ministrarna Erlandsson och Carlgren utpekas som huvudansvariga för att produktiviteten ska ökas på bekostnad av miljön.

Äganderätt kontra miljö 
Naturskyddsföreningen är också kritisk till att äganderätten fått en starkare ställning än miljöfrågorna i regeringens politik. Artikeln är undertecknad av ordförande Mikael Karlsson och Johan Rudberg som är projektledare för en speciell granskning som föreningen låtit göra.
Delvis liknande kritik kommer från Svenska Jägareförbundet i en debattartikeln i Nya Wermlandstidningen. Tjänstemännen Fredrik Widemo, Göran Bergqvist och Daniel Ligné är rädda för att intensifierat skogsbruk inte är bra för klövviltstammarna.

"Samverkan måste bygga på..."

"Samverkan mellan viltförvaltningen och skogsbruket måste bygga på ömsesidig förståelse och acceptans, inte ensidiga krav och avledande rop om äganderätten", skriver de tre jägareförbundarna.
Länkar till de båda artiklarna:
http://www.dn.se/debatt/regeringen-har-forsvagat-skyddet-av-var-svenska-natur-1.1072905

http://www.nwt.se/asikter/debatt/article683294.ece

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Barkborrar och eld sköter skogen bäst?

2010-04-07 15:53

Enligt fotografen, WWF, SNF och andra så skall naturen få sköta sig självt, växtätarna äter upp gräset, rovdjuren äter upp växtätarna och svälter sen ihjäl varefter växtligheten växer nästan in i himlen så att en ny växtätar- och rovdjursgeneration kan svämma över. Låt även skogen sköta sig själv, det vill säga låt eld, skadeinsekter och djur ta hand om avverkning. Ingen jakt och ingen avverkning och ekofisnirvana är här.

3. Blindstyren

2010-04-07 05:15

Man konstaterar att odlingslandskapet är skapat under tusentals år och har en oöverträffad biologisk mångfald. Men det finns inte en rad om att rovdjuren faktiskt har en stor negativ inverkan på detta landskap. Rovdjursavvisande stängsel, avveckling av utmarksbeten. Allt gör småskalig djurhållning dyrare. Tillkommer den ständiga oron. Fritt skogsbete och skyddade rovdjur kan inte samexistera. Allt detta blundar man för.

2. Egen skog

2010-04-07 05:14

Hur mycket skog har Mikael Karlsson själv? Hur förvaltar han den?
Hur stort bundet kapital har han i skogen, som han INTE försöker få någon avkastning på?
Hur stora kostnader (skatt, vägkostnader, mm) betalar han ut med glatt hjärta för att "rädda naturen".
Skickar han även tillbaka utdelningen på sina aktier?

1. Samt...

2010-04-06 12:59

...det faktum att skogsavverkning är tillåten under tiden då både däggdjur och fåglar sätter sina ungar till världen. Ett faktum som inget parti är emot. De tycker det är helt ok att köra sönder tusentals fågelbon, men förkastligt att skjuta en morkulla som sedan äts upp. Hyckleri var ordet.. och värst är miljöpartiet i sitt hyckleri...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB