• Allmogejakt

Litet inflytande för jägarna i länens vilt- och rovdjursförvaltning

AktuelltPublicerad: 2009-12-10 14:52

Nu har regeringen beslutat om de nya viltförvaltningsdelegationerna, som ska finnas i alla län. De ska besluta om länsstrategier för all viltförvaltning – även rovdjuren. Jägarkåren får marginellt inflytande – en post av totalt 16 i vissa län.

Beslutet togs vid regeringens sammanträde torsdagen den 10 december.
– De nya delegationerna ersätter viltvårdsnämnderna och ska vara igång från och med 1 februari. Det blir brett sammansatta grupper där jägarna får en plats, berättar Ruona Burman, kansliråd vid miljödepartementet.
De övriga platserna kommer att tas av markägare, representanter för brukarnäringen, exempelvis arrendatorer, naturvårdare, skogsnäringen, friluftsintressena, näringsliv och turism och trafiksäkerhetsarbete.

Specialist på illegal jakt
– Det ska också finnas en representant som är specialist på illegal jakt och som polisen utser. Dessutom ska fem politiker sitta i varje delegation, liksom representanter för fäbodbruk, yrkesfiske och rennäringen i de län det finns sådan. Plus landshövdingen, förstås, säger Rouna Burman.
Delegationerna ska ta beslut om övergripande länsstrategier när det gäller all viltförvaltning. Där kommer rovdjuren att ingå.
– När Maria Norrfalks älgutredning är färdigbehandlad kan älgförvalningen också komma att bli delegationernas ansvar, säger Ruona Burman.

Ges beslutsrätt om rovdjuren
Delegationerna ersätter både de nuvarande viltvårdsnämnderna och regionala rovdjursgrupperna. Till skillnad från tidigare nämnder och grupper kommer viltförvaltningsdelegationerna inte enbart vara rådgivande, utan beslutande.
Beslutet är ett led i regeringens politik att förbättra förvaltningen av rovdjuren med regionalt ansvar och lokalt inflytande.
– Besluten ska fattas närmare människorna som är berörda. Det skapar en större acceptans för utvecklingen av livskraftiga rovdjursstammar i landet, säger miljöminister Andreas Carlgren i pressmeddelandet från regeringskansliet.

Här är pressmeddelandet:
http://www.regeringen.se/sb/d/12418/a/136910

JRF-ledningen vill riva upp beslutet


Ledningen för Jägarnas Riksförbund är mycket kritisk till beslutet om de nya viltförvaltningsdelegationerna. Nästa vecka blir det ett krismöte med företrädare för jordbruks- och miljödepartementet för att påpeka bristerna i beslutet.

– Det kan inte vara rimligt att jägare och markägare bara ska utgöra en åttondel av delegationerna. Vi kommer att jobba för att beslutet rivs upp, säger JRF:s generalsekreterare Per Wanström.
Han menar att regeringen gått längre i sitt beslut än uppdraget var från riksdagen.
– Vi är positiva till lokal förvaltning, men när riksdagen beslutade om propositionen den 21 oktober handlade det bara om att delegationerna skulle få beslutanderätt i rovdjursfrågorna, säger Per Wanström.

Krismöte med departementen
Han har fått tid för en akut sittning med representanter för jordbruks- och miljödepartementet onsdagen den 16 december för att påtala bristerna.
– Jag har redan pratat med enskilda riksdagspolitiker som är förskräckta och säger att de inte hade inte hade fått vetskap att beslutet skulle bli så här, säger Per Wanström.
Det genomfördes aldrig någon remissomgång i det här fallet och det förvånar Per Wanström.
– Hade vi sett de här förslagen hade vi naturligtvis reagerat. Jag har inte hört någonting från Jägareförbundet, men jag kan inte tänka mig att de heller är nöjda med beslutet, säger Per Wanström.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

37. Til Observer

2009-12-15 23:14

Det är inte bara V och Mp. Vi är inte ensamma, tänk på alla olika intresseorg. som också kommer att ingå i viltförvaltningsdelegationen. Det är betydligt fler än vi som är emot vargjakten, så jag ser fram emot 2010
med tillförsikt. Ni är två jägareorg. Dom som är emot vargjakten kommer att representeras av betydligt fler intresseorg.

36. Till Ögat

2009-12-15 14:01

Jag hoppas att du skämtar när du skriver att demokratin fungerar på det sättet. Om de rödgröna sabbar alla viltstammar i hela landet,kommer inga inbitna vänsteranhängare att rösta på det borgeliga blocket. En förhållandevis liten fråga för de breda massorna gör det omöjligt att få effekt genom att kryssa ut eller påverka valberedningar på lokal nivå.
Frågan kvarstår vem som skall sammanställa delegationernas förhandlings och beslutsunderlag, vem skall göra jobbet, vem skall stå för sakkunnskapen.

35. Urban

2009-12-15 11:46

Personligt ansvar kommer just politikerna att få. Vi kan rösta bort den som de inte driver frågor på ett bra sätt. Det är det som är demokrati. Viltvårdsnämnderna däremot var bara rådgivande och tjänstemännen kunde göra precis som de ville. Allas vår vän "jaktkritikern" Torbjörn Eriksson tror att han kommer att få gehör för sin linje i delegationerna. Jag tror inte ens att de kommer att få vara med! Mer än åttio procent av riksdagen är för vargjakt! Inte minst här på Jakt o Jägare säger ni ofta att det finns en majoritet på landsbygden för en sund rovdjurspolitik, varför är ni då rädda? Tror ni inte på era egna argument. Politikerna skall ju spegla folkviljan regionalt. Jag är övertygad om att våra representanter tillsammans med markägarna kommer att få gehör för en klok rovdjursförvaltning.

34. Det är bra miljöpartiet glädjer sig

2009-12-15 11:44

Jaktkritikern Torbjörn Eriksson måste ha missat bakgrunden till det riksdagsbeslut som ligger till grund för viltförvaltningsdeligationerna. Inför beslutet så var miljöpartiet och vänsterpariet ensamma om att förorda en ökad vargstam och säga nej till vargjakt.
Sen så kan man snabbt konstatera att miljöpartiet ökar främst i storstadsområderna och där finns som bekant inga vargar. Det är en av de bra sakerna med regional förvaltning mot som det var då Miljöpartiet i regeringsställning drev igen förra rovdjurspolitiken på beskostnad av de som bor och verkar i glesbygden. Så herr Eriksson ska nog inte vara så segervis.

33. Till Fredrik och Jägare.

2009-12-15 10:21

Den röd/gröna röran går framåt med stora steg. Miljöpartiet över 10%, det ser mycket lovande ut. Jag vet att det kommer att bli bättre för rovdjuren efter valet. Vi är tredje största partiet och vi kommer att sitta med i så många viltförvaltningsdelegationer som det är möjligt.Jag är riktigt nöjd. Det kommer att bli en mycket bra sammansättning av grupper i den beslutande delegationen.
MVH.
Torbjörn Eriksson.
Jaktkritikerna.

32. Ögat

2009-12-14 15:24

Haken är att man lägger ned viltvårdsnämnderna med en bred expert representation. De skall nu till större delen ersättas av en grupp hala, vilsna landstingspolitiker u.p.a. som kan tycka och tro vad som helst. Att de ofta skall ledas av en oduglig politiker som man dumpat till att bli landshövding, gör inte saken bättre. Är det landshövdingen som skall gå ut på alla möten för att sätta sig in i läget i länet. Någon måste kunna tillföra mötet fakta fån inventeringar, intryck från allmänna jägarmöten och lokala samråd, viltstammarnas sammansättning, utvecklingstendenser, föreslå förvaltningsåtgärder, var och hur man skall gasa/bromsa inom respektive viltart. Att dra upp riktlinjer till ett läns viltförvaltning kräver många års fördjupad kunskap. Jag är rädd att det nu blir en ny lekstuga för politiker där de kan rasera alla viltstammar. Har de inte gjort nog stor skada inom förvaltning av vargstammen. Vi vet var vänstern och Miljöpartiet står och sossarna vågar inte vara rakryggade och riskera inbördes konflikt i den rödgröna röran.
För guds skull, stoppa eländet. Låt dem inte förstöra vad vi genom stora försakelser byggt upp under många år.

31. Återigen dubbla budskap JRF

2009-12-14 10:05

JRf skrev så här i sitt yttrande över rovdjursutrednigen.
"Eftersom vi förordar en övergripande viltförvaltning som inkluderar såväl rovdjur som bytesdjur, men som också tar hänsyn till människans intressen, traditioner och näringar anser vi att de regionala målen och planerna i en övergripande viltförvaltning ska diskuteras och fastställas i viltvårdsnämnderna."

Hur kan det då komma sig att man nu förfasar sig att alla viltarter skall behandlas i samma instans, rovdjur och bytesdjur? Visserligen föreslog man en beslutande viltvårdsnämnd men fick viltförvaltningsdelagation, men det senare är en konsekvens av att det blir en beslutande församling.
Jag har skrivit det tidigare, JRF har en policy som säger att besluten om rovdjuren skall tas av just en sån grupp som regeringen beslutat om, inte av JRFs medlemmar. En vargföryngring per län blir resultatet, eller finns det någon som tror att viltförvaltningsdelegationerna kommer att besluta om nollvision.

30. Vad är du ute efter, Observer?

2009-12-13 18:30

Ja, även JRF har gett sitt stöd till lokal förvaltning. Men om du läser artikeln får du svar på varför JRF begärt krismöte med berörda departement. Man är missnöjda med att jägarna, som ska sköta hela förvaltningen, bara får en av 16 representanter. Fattar du inte ändå, kan jag inte hjälpa dig.
Och när det gäller medlemsantalet, vad roligt för dig, Observer, att SJF har så många medlemmar. Vi får väl hur frågan utvecklar sig när det är omöjligt att släppa löshundar i hela Mellansverige.
Åtminstone tycker jag att det är bra med ett alternativt förbund, där medlemmarnas väl ve ligger i främsta rummet.
Hemliga överläggningar med ministrar ligger inte mig i smaken.
Har du böjelser för sådant, Observer?

29. Har du lyssnat Hermelinen

2009-12-12 00:36

Conny Sandström fd. ordförande i JRF och Ulf Kalin har vi ett flertal tillfällen framfört JRF.s krav på en regional förvaltning som är demokratiskt sammansatt och som ska ta beslut i rovdjursfrågorna. Nu finns den och ´frågan är då varför man är missnöjda inom JRF. Hermelinens begreppsvärd runt demokrati är rätt så intressant. Tror han exempelvis att fäbobrukare och renskötare kommer att rösta med bevarndesidan i rovdjursrågorna. Eller hur tänker han...

När det gäller Hermelinens utspel om två jägarorganiationer så kan man konstatera att en har 194 000 medlemmar och den andra 26000. Så vilken organisation som jägarna anser bäst representerar deras åsikter är väl rätt så klart.

28. Läs långsamt, Observer

2009-12-11 10:15

Jag tar det en gång till, enkelt, så att du hänger med.
Det blir en jägarrepresentant. Det blir en antijaktrepresentant från "naturvårdsintressena".
Lika stor representation, alltså. "Brukarsidan" är en term som jag överhuvudtaget inte använt.
Nu befinner vi oss i den angenäma situationen, att det finns två jägarorganisationer i landet. Den ena är uppenbart nöjd med regeringens beslut om delegationerna (eller har du hört om motsatsen från SJF). Den andra tycker att hela upplägget är förskräckande.
Då kan ju folk tänka själv och besluta sig för vilken organisation som representerar deras åsikter bäst.
Bra va!

27. Stureplan fattar besluten

2009-12-11 09:34

Tänka sig att markägare och jägare dick så mycket att säga till om.
Hoppas vi nu får jättefriska rovdjursstammar i vårt avlånga land så
Carlgren och andra blir nöjda...

26. Det här med skotarföraren

2009-12-11 09:12

Det KAN ha vart en Varg men vi VET inte än. Snälla använd inte detta i debatten innan vi VET. Skadar mer än det gör nytta.

25. Jägare

2009-12-11 09:12

Håller med dig, förra regeringen var en ren katastrof sett till jaktliga frågor. Värderar man sin fritidssysselsättning högt finns inga alternativ, avstå en röd/grön röra.

24. Till HJ

2009-12-11 07:05

Du skriver att viltvårdsnämndens representants åsikter är det mest korkade du hört. Efter ett antal uträkningar har du kommit fram till att det finns så många outbildade människor att man blir mörkrädd.
Vad är benämningen på dig själv när du avslutar din artikel med att vi jägare skall ena oss och styra om valet nästa år. Vad höll du hus under förra mandatperioden när den röd/gröna sörjan styrde och ställde i landet. Miljöpartiet tillsammans med vänstern är i det närmaste helt jaktfientliga. Vad Mona tänker och vill har vi ingen aning om eftersom hon sålt sig till de gröna. Hur kan du bara i din innersta fantasi tro att ett regerings skifte skulle gynna oss jägare, för ser vi rent till den jaktliga sidan så finns det bara ett alternativ. Den sittande regeringen som både vågat och har tagit tag i många jaktliga ärende som tidigare regering inte vågat lyfta fram och gå till beslut.

23. vilddjur

2009-12-11 07:05

Riksdagen menar att....Informationscenter skall sprida information om rovdjuren till de boende och tamdjursägare i rovdjurstäta områden......de menar att de har något att lära ut...det är väl bättre om de boende och tamdjursägarna sprider information till informationscenter eftersom pappersflyttarna redan bevisat att de ingenting har att lära ut till vargoffren.Trots såååååå många skadade hundar och tamdjur som utsatts för plågeri på grund av deras ovilja att förbise all annan lagstiftning i detta land.Detta har pågått i alldeles för många år..ett systematiskt djurplågeri påhejat av Sveriges regering...DET ÄR JU MAKABERT!!!!!!!Vet inte beslutsfattarna...(som är ytterst ansvariga över våra svenska tamdjurs väl och ve)mer om vargen,trots alla pengar och resurser man slösat på dessa Ryska vargar...så kan ni få behövlig information här..aldeles gratis...Vargens favoritföda är husdjur i brist på Vildrenar(Älgar,eftersom deras biotop är utrotad.Den rovgiriga vargen åsamkar därför människor kännbara förluster i alla trakter där de stryker fram.Den dödar och skadar fler djur än den orkar med.Den gör mindre skada på sommaren än på vintern(tur för då är många människor i stugorna på landet och märker inte så mycket).Helt annorlunda uppträder vargen på hösten och vintern.Då smyger den oavbrutet omkring den boskap som är ute och skonar varken små eller stora djur.Vintertid närmar den sig byar,samhällen och hus och går genom städer(ett exempel Hammarkullen och Stockholm,flera samhällen bl.a Möklinta)Framförallt jagar vargen hundar därför söker den sig till hus.Den kan gå in i stall och byggnader (stäng alltid dörrar och fönster.exempel finns i ett tidningsreportage om en bonde som hade varg inne hos fåren i ladugården för ett tag sedan)Vargen kan döda nötkreatur inne i stallar.Om varg jagar i flock..angriper den hästar.Så snart en häst känner lukten av varg, blir den orolig.Vargens päls kan fungera som isolator mot elström i elstängsel så den känner inte alltid elektriska stötar.Vargen dödar Björnens ungar och kan slåss mot en vuxen björn.En uthungrad vargflock anfaller människor till och med vuxna och försvarsdugliga,dödar dem och äter upp dem.Även en ensam uthungrad varg kan ge sig på en vuxen man(senaste incidenten med skogsarbetaren i Finland).Kvinnor och barn är mer utsatta.Varg aktar sig för flockar med Vildsvin som kan döda den.En hungrig varg är dumdristig och är inte rädd för någonting,ingenting kan skrämma den(inte ens rasslet från en kjetting eller pingla)Varghannar kan äta upp vargungar om varghonan inte vaktar dem.......befolkningen på landsbygden frågar inte efter psykoterapi för att lösa vargproblemen..DE MÅSTE FÅ PRAKTISK HJÄLP MED DE ALLVARLIGA OLÄGENHETER SOM VARGEN MEDFÖR.Fördyrande levnadsomständigheter och mer tidskrävande djurhållning ,hantering.

22. Gomorron, Observer

2009-12-11 07:04

Visste inte om att jag slumrat in men gamla gubbar gör så ibland.
Viltvårdsdelegationerna är inget större problem eftersom de enligt statuterna inte ska innehålla folk från udda påtryckargrupper.
Däremot gäller de att se upp med regionernas samverkansgrupperna. De kan lätt bli en tummelplats för rovdjursromantiker. Men så länge de enbart har rådgivande status får vi hoppas att viltvårdsdelegationen bättre begriper hur vår natur fungerar och kan ignorera deras fantasier och drömmar.
Och utvecklingen i Finland med spridningen av dvärgbandmaskar och nu vargangrepp på skogsarbetare leder de ansvarige i rätt riktning.

21. Tll:

2009-12-11 00:41

Hur ser det ut idag?
Av Viltvårdsnämndes representant.

Det mest korkade jag hört. Om du går ut grundskolan kanske du kan börja diskutera något. ja 9 miljoner människor i Sverige. 264.000 jaktkortslösare. Ca 550.000 som jagar(enligt Sifo). det finns ca 3,8 miljoner hushåll i Sverige. (Du kanske vet att alla inte är myndiga av de 9 miljoner invånare vi har eller är röstberättigade) Av de som jagar i Sverige är de flesta myndiga personer, dvs vuxna med rösträtt. Bara se till antalet vapenäagre som uppgår till runt 600.000. Klart att om det är så många som jagar så berörs fler, dvs hushållen. jakten och jägarna är klart underrepresenterade. Så obildade människor det finns att man blir mörkrädd! Bara för jägarna att ena sig och styr om valet nästa år.

20. Hallo

2009-12-11 00:02

Vad händer ? änteligen har regeringen kommit fram till ett både snabbt och klokt beslut och var i var och varannan artikel förfärar ni er över den nya vilt och rovdjursförvaltningen.

Kanon enligt min mening alla intressenter får säga sin mening och beslutet blir lokalt förankrat i det egna länet. Här gäller det att våra företrädare från jägareorganisationerna kan lägga fram bra förslag i en saklig debatt med fakta som bakgrund.
Jag sitter själv med i en liknade grupp inom kommunen och det fungerar ypperligt att både föra diskussioner och komma fram till bra lösningar med andra intresse grupper än vi jägare.
Vad är det som gör att ni anser att vi jägare skall ha mer representanter än övriga intresse grupper.

19. Calle Seleborgs uppvaknande

2009-12-10 21:10

Sen är det ju intressant att Calle Seleborg har vaknat och förstått var SJF lyckats med genom sitt arbetet (som JRF nu tar avstånd från)en regional förvaltning med ett minimerat inflytande från bevarandesidan. Hoppas att fler slår upp ögonen och förstår innebörden av den nya förordningen. Eller ska vi hoppas JRF lyckas ändra den...och i så fall i vilken riktning...

18. Läs förordningen Hermelinen

2009-12-10 21:09

Hur Hermelinen kan komma fram till "Naturmupparna" kommer att ha lika stort inflytande som "brukarsidan" skulle jag gärna vilja ha en förklarinng på... läs pressmedalandet nedan..

"Landshövdingen är ordförande i delegationen. Det ska därutöver finnas fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses efter förslag av landstinget och en ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt och som utses av polismyndigheten i länet. Det ska också finnas en ledamot för vart och ett av följande intressen; jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, ägare och brukare av jordbruksmark, lokalt näringsliv och turism samt skogsnäring. Dessa ledamöter ska utses efter förslag av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet. En delegation i ett län med yrkesfiske ha en ledamot som representerar yrkesfisket och en delegation i ett län med fäbodbruk ska ha en ledamot som representerar fäbodbruket. Även dessa ledamöter ska utses efter förslag av den eller de berörda intresseorganisationerna i länet. I län med rennäring ska ledamöter utses efter förslag från både Sametinget och rennäringsorganisationer."

Ridå herr Hermelin...

17. Jägarna

2009-12-10 21:09

Är dessutom dom som får stå för notan.

16. Hur ser det ut idag?

2009-12-10 21:09

Hur många av debatörerna vet hur det ser ut idagens viltvårdsnämder? 2 representanter för jägarorganisationerna. En från storskogsbruket, 2 från markägarsidan Lrf och skogsägarföreningen, 4 eller 5 politiker var de flesta är aktiva jägare och sitter i sin roll som jägare. Tjänstemän från Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Polis. 1 från idell naturvård och 1 från rörliga friluftslivet. Så vart ligger den stora skillnaden jämnfört med de nya delegtionerna?

Jo att nämden blir beslutande och måste stå för sina beslut, då kan man om man inte gillar nämdens beslut använda sin demokratiska rätt och rösta bort politikerna i val. Man kan också ställa sin markägar/jägar/naturvårdsrepresentant beroende på vilken sida man tillhör mot väggen och fråga varför blev det si eller så. Förhoppningsvis blir det i den framtida nämden en helhetssyn på rovdjur och deras föda, dvs älg och rådjur och skador orsakade av både rovdjur, älg och rådjur.

Att tro att jägarkåren skulle bli dominerande i något råd är tyvärr en verklighet som aldrig kommer att uppstå. Sverige består av nio miljoner människor var av 300 000 är jägare. Vare sig man vill det eller inte måste vi som jägarkår inse att vi är i minioritet och därför inte kan få allt som vi vill.

15. vilddjur

2009-12-10 21:07

Tack.. det är snällt.. Johansson...bra att veta.Kommer vargen igen tar jag stekpannan...och funkar inte det så...får ni komma....

14. VILDDJUR

2009-12-10 19:59

Jag sänder en skytt gratis, jag betalar

13. vilddjur

2009-12-10 19:37

Vi fick nattsömnen förstörd av en Varg som kissade på hästarnas hö.Vargen jagade sork.Hundarna hörde den och skällde intensivt hela natten.Tre gånger gick jag ut och slängde grejer på den...sömnig som jag var i bara tofflor och pyjamas.Tog sedan de största kastrullocken och stod på trappen och spelade cymbal med dem...halvtimme senare var han den där igen för hela gården luktar ju hundkiss,vi har flera hanhundar och löptikar.Jag slängde kastrullen i huvudet på vargen...sen fick jag sova en stund...Hoppas den vandrat vidare.

12. Ingen som har märkt?

2009-12-10 19:26

Det finns ingen plats för rovdjursförenngar eller ornitologer. Den enda organisation som kan få in en plats är SNF genom att hävda ett brett program (som man inte följer). Ingen av de andra intressenterna vill ha någon större mängd vargar.

11. vilddjur

2009-12-10 19:26

Svenska staten kan inte Villkora Vargens betende.En enda varg i detta land kan dyka upp och döda någons hund när som helst och hur som helst..det är ett brott mot lagen om att Villkor skall gälla.Det normala är att människor måste kunna få välja själva att förebygga konflikt med varg...men det går inte..till skillnad från alla andra av skogens vilda djur.VARGEN SÖKER UPP HUNDAR..DEN KAN TILL OCH MED GÅ IN I BYGGNADER OCH GÅ PÅ FARSTUKVISTAR FÖR ATT STILLA SIN HUNGER.

10. icke förvånad

2009-12-10 19:05

Dessa Kostymnissar,man blir bara mindre förvånad för varje dag av deras knepiga beslut? En ny fundering var händer om jägarna vänder kostymnissarna rygg o låter dom sköta allt själva,om två år blir det nog panik,är förvisso anmäld varg o lo registrerad bara en tanke

9. löjligt

2009-12-10 18:56

och med tanke på att en expert på illegal jakt ska med och ha lika stort inflytande så borde den illegala jakten vara lika utbredd som allmogejakten!

8. Vad är Observer nöjd med?

2009-12-10 18:47

Vi kanske ska vända på frågan. Är du nöjd med att jägarna, som ska sköta 100 procent av den faktiska förvaltningen (grovjobbet), ska ha en sextondel av inflytandet?
Är du nöjd med att naturmupparna, de som helst skulle vilja förbjuda löshundsjakt, ska ha lika stort inflytande?
Om nu JRF:s ledning, i dina ögon, kommit med "ogenomförbara löften" och "meningslös retorik", så finns ju alltid alternativet SJF.
Varför hackar du, när det finns ett alternativ?
Ännu så länge råder åsiktsfrihet i Sverige, men det kanske Observer vill ändra på. Vad vet jag.

7. JRF ständiga missnöje

2009-12-10 18:39

Frågan är vad JRF är missnöjda med? Att viltförvaltningsdelegationen ska handa klövviltet också.Det måste väl vara positivt för oss jägare eller har JRF en annan åsikt. Möjligheterna till samförvaltning och att det tas hänsyn till rovdjurens påverkan på klövviltet måste väl vara en viktig fråga.

Sen kan det vara intressant att räkna. Markägarna (där tydligen JRF räknar in alla som sina egena(! får en representant. Sen skogsbruket (också markägare) samt jägarna och i en del län fäbobruket (markägare) eller i norr renskötseln (bruksrätt). Rätt så bra representation på "brukar" sidan. Problemet är att JRF har gett sina medlemmar intrycket att vi jägare skulle få majoritet i en reginonal förvaltning och själva bestämma rovdjursstammarnas storlek utan att nån annan grupp har åsikter, något som givetvis är en utopi. Vi har nu fått en regional förvaltninge som SJF och JRF arbetat för. Politikerna som ska ingå kommer från respektive län och kan förhållanderna. Det är dags att inse att verkligheten har hunnit ifatt JRF:s retorik och verligheten tränger sig på. Är Solveig Larsson och JRF:s ledning beredda att axla detta ansvar eller ska man fortsätta rakt in i en öken av ogenomförbara löften och meningslös retorik.


6. Hönsgård utan like

2009-12-10 18:16

I vårt län går det åt cirka tusen mantimmar för att få ihop ett bra beslutsunderlag inför ett gemensamt förslag från jägarorganisationerna till viltvårdsnämndens möte. Underhandskontakter med markägarintressen vägs årligen in i förslaget. Vid nämndens möten flyttas några kommatecken i vårt förslag varpå det blir mötets och senare Länsstyrelsens beslut. Vi har jobbat häcken av oss för att för att uppnå en mycket bra viltförvaltning som är förankrad i alla led. Ingen annan bryr sig om strategin de nöjer sig med lite kosmetika i färdiga förslag. Vem skall hålla i yxan nu. Naiva byråkrater känner inte ens till namnen på parametrarna i processen.

5. Blir man förvånad?

2009-12-10 17:53

Det blir bara värre o värre, kan inte någon sätta stopp för alla dumheter,vi får börja att fundera på bussresa eller med traktorn och gödselvagnen.

4. INFLYTANDE?

2009-12-10 17:34

Ska det vara så svårt för de beslutande organen och SJF att det som handlar om viltvård och jakt, de frågor som uppkommer i typ som nu vargfrågan, vem är då bäst utrustad om inte de djurhållare som drabbats samt i synnerhet vi jägare som vistas i skog och mark i nästa stort året om. Detta är ännu ett svek från regerande i beslutfattande ställningar. Varför som det vackert heter i Svenska Jägarförbundet vi tillgodoser våra medlemmar, pyttsan ni godoser bara era närmaste tjänstemän/kvinnor. Låt för en gångs skull vi vanliga som har lite bondförnuft få vara med i deligationen, men nej se det går inte. Säger som många andra det är snart valår...!

3. Snedvridet

2009-12-10 16:39

Det är inte bara jägarkåren som förnedras. Även markägarna får minimalt inflytande.
Hur påverkar viltvården näringslivet?
För turistnäringen blir det en katastrof med dagens rovdjurspolitik (läs varg). Finns ingen fauna kvar att se.

2. Kan bli bra!

2009-12-10 16:35

Upplägget, att många grupperingar får vara med om besluten, borgar för ett mer balanserat ställningstagande i avskjutningsfrågor. Att som tidigare låta de jaktintresserade, med eller utan egen jaktmark, dominera de underliggande besluten om älgavskjutning, visade sig vara en katastrof!

1. Ska dom aldrig sluta med att förnedra Jägarkåren?

2009-12-10 15:53

1 på 16 = 6.25%. I en nämnd för viltförvaltning.
Men jägarkåren ska sköta 100% av viltförvaltningen. Nu har det gått för långt!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons