• Pinewood

Skandinavisk älg lätt vargbyte

AktuelltPublicerad: 2011-11-29 11:49

De skandinaviska älgarna kan inte försvara sig mot varg lika effektivt som älgar i Nordamerika. Orsaken är att vargen varit borta från Skandinavien sedan slutet av 1800-talet och därför har älgstammen ”glömt” hur man försvarar sig mot varg.

Det är en av slutsatserna som Camilla Wikenros drar i sin doktorsavhandling från SLU, Statens lantbruksuniversitet.
– De nordamerikanska älgarna är betydligt mer aggressiva mot både människor och varg jämfört med de skandinaviska, säger Camilla Wikenros.
Hon menar att strategin att stanna och slåss mot en fiende inneburit att många älgar skjutits på stånd i Skandinavien då människan under lång tid varit älgens främsta predator här. Genom att fly har chansen att överleva ökat för älgen hos oss.

Älgarna stannar och slåss
I Nordamerika är det tvärt om. Att stanna och slåss ökar chansen för överlevnad då det i Nordamerika aldrig funnits någon tradition att jaga med ställande hund.
– Det gäller inte bara älgen utan det har vi sett även hos vapitihjort och vitsvanshjort, kommenterar Camilla Wikenros.
När nu vargen på nytt introduceras i Skandinavien är det en nackdel för älgarna att de tidigare lärt sig att fly undan för jägarna då de istället blir ett lättare byte för vargen när de springer.
I uppsatsen konstaterar Camilla Wikenros att antalet vargar har tredubblats under de senaste tio åren i Skandinavien men det har inte påverkat andra arter, förutom älgen, i någon större utsträckning. Anledningen är att den mänskliga jakten har sett till att asätare som räv och korp har fått rester efter jakten att äta.

Färre älgar fälls
Däremot har vargens återkomst visat att antalet skjutna älgar sjunkit snabbt.
”Redan första jaktsäsongen efter vargetableringen minskade antalet skjutna älgar förbluffande snabbt”, skriver Camilla Wikenron.
På grund av att jägarna dragit ner på sin avskjutning för att kompensera för vargen har dock älgtillgången inte minskat så snabbt i början av en vargetablering. Men i områden där varg förekommit under minst tio år är jägarnas kompensation inte tillräcklig, utan där har älgstammen fortsatt att gå ner enligt Camilla Wikenros.
Nedgången i älgstammen som vargetableringen medfört har fått till följd att asätare som räv och korp fått mindre att äta men att födotillgången är jämnare fördelad över året.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Lika dumt som...

2011-11-30 09:07

...att tro att pojkar leker med bilar pga. ett nedärvt anlag.

Att tro att hela vår älgstam förändrats genetiskt på så kort tid är så urbota dumt att endast ryssvargsmuppar kan gå på detta trams.
Hur älgen beter sig vid hund respektive ett varg möte ÄR genetiskt betingat och ingenting som mamma älg berättar för älgbarnen som godnattsagor. Detta beteende har tagit tusentals år att ta form. Tron på att vi människor har genetiskt förändrat hela vår älgstam och dessutom till det sämre för älgen på i praktiken mindre än 50 år är egentligen inte ens lönt att bemöta.
Ge Camilla Wikenron inga mer pengar att "forska" för, låt henne försöka försörja sig själv.

10. Kanske lite väl hårda ord.

2011-11-30 09:07

Jag tänkte så här. Inte ännu en gång, vi fick ju för inte så länge sedan läsa om vår egna vargforskare och deras rön som i huvudsak liknade denna nya. Den förra, kunde vi jägare med enkla medel förkasta av flera skäl. Vi vet också hur rovdjursförvaltningen arbetar, allt till vargens försvar. Därför framställdes älgen som ett offer (som det är synd om) som inte fått levat med varg hela tiden. Och finge bara älgen större erfarenhet av varg skulle den klara strider med vargen. Att detta resonemang endast är urbota dumheter förstår alla med lite tankeförmåga, det behövs inte ens jägarerfarenheter. Det är bara att jämföra med våra grannländer i öst med kontinuerlig vargplåga. Älgen överlever men knappt. Det bästa för älgen, och andra bytesdjur, är att slippa vargen fullständigt.

Så kom då dessa nya forskningsresultat med i huvudsak samma slutsatser. Då reagerade jag direkt för jag såg sambandet och anade syftet vara detsamma, dvs. ännu ett ”forskningsresultat” som talar för vargen. Jag borde lugnat mig och använt ett helt annorlunda upplägg med tanke på forskaren.

Tron att jag var rätt ute var dock stark och bl.a. av följande skäl, av vilka jag har nämnt några, men det finns fler. Jag ser inget i artikeln som tyder på att där finns älghundserfarenheter eller att sådana förmedlats. Då borde frågor som att älgar beter sig olika och hur många älgar skjuts f.ö. på ståndskall. Inget om detta! Vad är egentligen den vanligaste reaktionen för svenska älgar som får en hund på sig? Inget om detta! Vilka djur, kor (med eller utan kalv, kvigor och fjolingar) eller tjurar blir det oftast ståndskall på? Inget om detta! Hundförare i älgjakten som inte vid första valpköpet fick kanonhunden har spekulerat om olika väderförhållanden som det bästa för att få ståndskall, det händer ju så sällan. Sedan, med erfarenheter av riktigt duktiga hundar, vet vi att det blir ståndskall nästan vid varje släpp helt oberoende av väder. Vi har ju för fanken under många hundgenerationer avlat för att få hundar att bete sig på ett sätt som inte skrämmer älgen, vi har lyckats rätt bra. Inget om detta! I Nordamerika råder helt andra förhållanden, det finns t.ex. fler arter bytesdjur för vargen. Vi vet dock att även där kan en ensam varg ta en älgtjur, är det då relevant att snacka om att de kan försvara sig? Nordamerika har allt att lära sig hur man jagar älg med hund. Jag tar för givet att artikeln speglar hela forskningsresultatets slutsats, därför står jag fast vid mitt fösta omdöme. Artikelns slutsatser är tankegods.

9. Tvivelaktig slutsats

2011-11-30 09:06

Påståendet att älgarna i Sverige ändrat beteende pga att älg skjuts på ståndskall är jag skeptisk till. Skulle tro att procenten som skjutits på stånd är mindre än antalet som skjutits på pass och andra jaktformer, sett över hela landet och sett över den tidsperiod som anges (från slutet av 1800-talet). Såg föresten ett naturprogram från nordamerika där en Bisonoxe angreps av en vargflock. Den stannade och försvarade sig och trots att den var både stor, stark, snabb och smidig så kunde den inte försvara sig hur länge som helst. Efter 36 timmar dödade vargarna den! Så till alla älgar kan jag bara säga, lycka till att försvara er mot vargen.

8. Ja trams!

2011-11-30 09:05

För 200 år sedan fanns det knappt älg, men det fanns varg. De sprang tydligen inte undan på den tiden heller.

7. rent trams

2011-11-29 18:38

här har vargen varit borta sedan 1850 talet men återkom i skepnad av 1 som höll sej regelbundet här hela sommaren,de sedan tidigare avslappnade älgarna var högt stressade av detta,det kvittade om man kom per fot,cykel,eller bil på skogsvägarna..de älgar man såg rakade iväg i fullt sken direkt utan undantag...innan vargen kom kunde man stå och se på älg till man sas ledsnade på det och åkte sin väg..en enda varg med dess vittring att skärra älg på flera tusen ha

6. Älgen vänjer sig aldrig vid vargen

2011-11-29 18:37

En oreglerad vargstam slår nästan helt ut älgstammen i Sverige, oavsett om älgen är av aggressiv typ eller snäll. Skall det anses som bra för älgstammen? 5% av nuvarande stam, aggressiva, kanske lite starkare, definitivt mer plågade.

5. Klokt

2011-11-29 16:40

Detta har jag hävdat hela tiden och det är naturligtvis skönt att se det bekräftat av forskningen.
På lång sikt är det en bra sak för älgstammen, som kan komma att stärkas av ett mer naturligt urval, under förutsättning dock att våra myndigheter har kurage nog att gå emot EU byråkratin och se till att återinföra jakt på vargen och hålla stammen på en nivå som inte raderar ut älgstammen i vargreviren innan den hunnit vänja sig.
Att Kenneth Eriksson kallar detta strunt är helt i sin ordning, han anser ju all forskning som inte stödjer en utrotning av vargen är strunt.

4. Sånt skrock!

2011-11-29 15:44

Har mer med ålder och skogsbruk att göra.

3. Ja Jäklar

2011-11-29 13:28

Precis vad vi jägare alltid hävdat, inte en enda positiv sak finns med varg, endast negativa... kanske går det denna gång även in hos en del som hävdar att de med lätthet kan rada upp tiotals plussidor...

2. bra artikel som...

2011-11-29 13:28

...slår ihjäl många myter som bevararna har skapat ! Det är enbart vetenskaplig forskning och dokumentation som är något värt. Dessa nya rön förstärker bara tidigare ställda frågor, varför spenderar Staten årligen hundratals miljoner på en art som enbart skapar negativa resultat i Naturen ??

1. Rent strunt som vi debatterat tidigare

2011-11-29 13:27

Stanna och slåss och sedan dö! Älgens teknik att försvara sig mot varg = vargen svälter ihjäl!
Skygga vargar, som tar husdjur mitt i mellansvenska samhällen?
Alaskas älgar är inte svenska om det ska jämföras med några så får det bli de från Karelen och Estland. F.ö. har en videosekvens visats där en ko med kalv blir attackerad av en vargflock i Alaska här på webben för inte så länge sedan. Kon stannade och "slogs". Hur det gick fick vi se, de tog kalven som de ville ha.
Får Camilla Wikenros sin doktorshatt för detta är visar det på hur uselt ställt det är med svensk forskning om vår fauna.
Vad nytt och viktigt har flera decenniers forskning om våra största predatorer gett oss? Svaret är , INGENTING. Det fanns människor som för 40 år sedan kunde beskriva hur det skulle bli.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB