• Allmogejakt

Verket vill ta över SJF-jobb

AktuelltPublicerad: 2014-10-22 15:54

Naturvårdsverket har i sitt budgetunderlag till regeringen önskemål om ökade anslag, så att verket kan verka mer som en central jaktmyndighet. Naturvårdsverket  föreslår samtidigt att de ska ta över Svenska Jägareförbundets (SJF) allmänna uppdrag, rapporterar Svensk Jakt.

I februari skickade Naturvårdsverket in sitt budgetunderlag för 2015-2017 till regeringen. Verket skriver där att de haft svårt att arbeta för att "bidra till en hållbar och mer balanserad viltförvaltning". För att lösa det vill de ha ökade anslag för att ”kunna ta en än mer drivande roll som central jaktmyndighet”.
Verket anser att de ska få ta över de myndighetsliknande uppgifter som Svenska Jägareförbundet idag har – viltövervakning, information om jakt, yttrande till myndigheter, med mera. 

Jägareförbundet förvånade
Detta väcker förvåning hos Jägareförbundet, som inte någon gång fått några indikationer på att Naturvårdsverket har denna agenda. 
– Det är anmärkningsvärt att Naturvårdsverket för fram idén att ta över ansvaret för det allmänna uppdraget. Det skulle slå sönder den effektiva och framgångsrika svenska viltförvaltningen totalt, och rasera förbundets arbete med samhällets miljömål, säger generalsekreterare Bo Sköld till Svensk Jakt.
Jägareförbundet menar att detta påverkar förtroendet för Naturvårdsverket och att det kan ta tid att reparera. 
I början av 2000-talet skedde en utredning av Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag. Där konstaterades det att förbundet lyckas få ut sex gånger mer av de pengar de får, eftersom det är många som arbetar ideellt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Miljömålen nås inte!

2014-10-31 08:11

Den nuvarande ordningen, då SJF handhar viltförvaltningen, har inte medfört att miljömålen är i land eller ens i närheten av det. Då är det väl naturligt att NVV vill ta en mer aktiv roll i spelet. Att jägarkåren är emot det visar bara hur lite de egentligen bryr sig om de svenska miljömålen eller de miljöåtaganden som landet har, t ex vad gäller skydd av hotade arter såsom varg i Sverige.

10. Kolla stadgarna

2014-10-23 14:36

Nvv bildades 1967 kolla upp stadgarna vad det står i dem tex( om vargen ska gå före fäbobruk )

9. Stoppa urbaniseringen

2014-10-23 11:59

Jag tycker vi ska utlokalisera NVV från Valhallavägen i Stockholm till Ekshärad i Norra Värmland. Då kan NVV fortsätta med naturvård och SJF med viltvård.

8. Naturvårdsvärket! ; )

2014-10-23 11:16

Men Gud bevare oss från detta spektakel...

7. Bra intention

2014-10-23 08:37

Hur detta ska utvecklas beror helt på vilken ledning verket får med gedigen kunskap inom naturvetenskapens olika ämnen. Nuvarande styrelse med GD i spetsen har gång på gång fattat beslut som går stick i stäv mot vedertagen erfarenhet och kunskap samt även strider mot EUs direktiv.

6. Så vitt...

2014-10-23 08:37

...jag vet har NVV lagt krokben för allt vad en hållbar och balanserad viltförvaltning heter. Värmland är ett praktexempel på hur NVV:s sjuka bild av viltförvaltning. Har jobbat i skogen här 2 mån ungefär och sett 1 älg på jobbet. Flera markägare jag pratat med har inte sett en enda i år. NVV:s skadedjurs förvaltning är döden för svensk natur.
Fråga får man använda 28an på örn som befinner sig i ett hjorthägn innan den slagit någon hjort? (Inte aktuellt nu men till våren då det kommer födas en massa kalvar)

5. Då är det bättre att...

2014-10-23 08:36

...ge Jägarnas Riksförbund dessa anslag och låta dom ta över hela klabbet från både Nvv och SjF. Det kallar jag en win-win situation! :-)

4. Kostsam centralisering!

2014-10-23 08:35

Kommer bara ihåg till vilken peng SJF skötte jaktkortsregistret. Det blev mångdubbelt dyrare när NV tog hand om det. Har dom för mycket pengar?
Sedan så kommer allt vad beträffar jakt och vilt att skötas av personer som sällan är utanför Stockholm tullar.
Fördelen med att SJF har avdelningar över landet, gör att hela Sverige kan få en röst med.
Kan det vara en anledning till att allting skall skötas centralt?
Man blir om inte mörkrädd så i alla fall rädd för framtiden och invecklingen (motsats till utveckling).

3. inte förvånad

2014-10-22 17:45

Det visste väl alla att en röst på mp eller sossarna skulle vara negativt för jakten.
är på Sicilien nu som haft miljöparti flera år och det har enligt ortsbefolkningen ingen positiv effekt för miljön eller samhället

2. Saknar folket.......

2014-10-22 17:44

....på NVV fullständig självinsikt? Ett sånt beslut skulle få förödande konsekvenser för viltet, framförallt rovdjuren. Kan inte förstå hur de tänker. Trodde de förstod att de redan nu har större, om inte hela jägarkåren mot sig. Och bättre lär det inte bli.

1. Väntat!

2014-10-22 16:19

Det var väl väntat att MP på något sätt skulle försöka ta över alla jaktfrågor. Men det skulle bli en total katastrof för all jakt om vargkramare och jaktmotståndare på NVV skulle ta över det allmänna uppdraget. Tro mig!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons