• Pinewood

Vill att vargmålen går snabbare

Eskil Erlandsson uppmanar regeringen att agera

AktuelltPublicerad: 2016-02-25 15:23

Förre landsbygdsministern Eskil Erlandsson uppmanar regeringen att agera för att framtida vargjakter kan genomföras.
– Antingen måste domstolarna ges större resurser, eller också får regeringen utse en speciell domstol som tar hand om vargjakterna, säger Eskil Erlandsson.

I dag beslutade regeringen formellt att miljöorganisationerna återigen får överklaga jakter på de fem största rovdjuren till domstolar.
Den förra regeringen ändrade så att Naturvårdsverket blev högsta instans och att vargjakterna inte kunde dras i långbänk domstolsvägen.

Bakslag i högsta instans
I december uttalade högsta förvaltningsdomstolen att en sådan ordning stred mot EU-rätten. Det innebar dörren till domstolarna återigen stod öppna inför årets licensjakt och följden blev att det inte blev någon vargjakt varken i Värmland, Örebro eller Västmanland.
– Nu måste regeringen se till att de här ärendena hanteras snabbare, så att inte jakttiden hinner gå ut innan domarna faller, säger Eskil Erlandsson, C.


• Regeringen kan väl inte lägga sig i domstolarnas arbete?
– Regeringen kan se till att domstolarna har tillräckligt med resurser för snabb hantering. Alternativet är att utse en domstol som avgör exempelvis frågor om vargjakt. Jag tänker på de miljödomstolar vi har, svarar Eskil Erlandsson.

• I grund och botten handlar väl problemet om att EU:s art- och habitatdirektiv inte tillåter vargjakt, enligt den tolkning domstolarna gör?
– Redan 2009 skrev jag och den dåvarande miljöministern till EU och påtalade att art- och habitatdirektivet måste ses över. Det går inte att ha en ordning där det inte går att jaga djur som skapar skador på landsbygden, säger Eskil Erlandsson.

• Men i frågan om art- och habitatdirektivets revidering verkar det inte hända någonting.
– Nej, men det måste det göra, säger Eskil Erlandsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Roten till det onda, Eskil

2016-02-26 12:58

Puh, vad trött man blir, Eskil. Se till så Sverige på ett eller annat sätt UNDANTAS från lydelsen "strikt skyddad" i EU:s direktiv. Undantaget kan bestå i "stamvårdande jakt tillåts med hänsyn till bekymmer och behov hos människor som bor och lever i reviren".
Så länge vargjakt kan överklagas till domstol, lär utfallet bli att förvaltningsjakt inte är förenligt med direktivet ("strikt skyddad"). Spelar ingen roll om ärendet avgörs i specialdomstol. Därför måste Eskil och andra politiker se till att Sverige undantas via ett tillägg eller liknade! Allt annat snack är goja!

5. År 2009 !

2016-02-26 08:57

Om inget har hänt sedan år 2009 så har tydligen papperet kommit bort och det återstår att i underdånighet fråga om det finns i livet eller någon har hört något.
Men det är tydligen alldeles tyst från Bryssel. Men om vi inte sänder in våra drygt 40 miljarder till EU får vi säkert snabbt svar.

4. Alliansen

2016-02-26 08:12

Alliansen satt under 8 år!! Hur omfattande var vargjakten då? Har mejlat till Erlandsson och Lööf och ifrågasatt deras rovdjurspolitik, fått några svamlande svar av Lööf:s( piga) det är ju tyvärr ännu jävligare nu med bristen på rovdjurspolitik men det är inget parti som står upp för oss som bor på landsbygden och får dras med eländet. Snart finns ingen möjlighet för löshundsjskt FY FAN. Nu måste det bli slut på dessa svartfötter som ställer upp på eftersök!! Låt vargkramarna i alla kategorier sköta det!!'

3. efterklok

2016-02-26 08:11

lätt att vara efterklok och propsa på att nån annan skall göra nåt man själv inte ville ta tag i....i två mandatperioder ägde C denna fråga, under 8 år då vargstammen växte till sig som den aldrig tidigare gjort med medföljande problem utan att Erlandsson och anhängare redan då stämde i bäcken och gjorde vad de borde och undanröjt alla möjligheter till att försinka eller stoppa vilt och samhällsvårdande jakt på dessa vargar...Erlandsson borde rannsaka sig själv och sitt eget parti i denna fråga lika mycket som han nu lägger skulden på sittande regering....förhoppningsvis fungerar han bättre i opposition i denna fråga än han gjorde som minister...

2. ökad överklagan

2016-02-26 08:11

Är nog inte bara en snabbfil för varg som behövs. Värnarsidan har ju stärkta av sin framgång även börjat överklaga lojakten. Så snart kryllar det nog av överklaganden både vad gäller varg-, lo- och björn-jakten (den senare är ju av någon anledning på rödlistan)...... fast vad gäller lo så finns ju dom inte söder om Dalälven mera då det saknas snö att hitta spåren så....

1. HOPPLÖST

2016-02-25 16:36

I dagsläget är det svårt att se hur Sverige kan få en rovdjurspolitik som tar
ner stammarna till rimlig nivå.
Alla förslag från politiker är för lite och för sent.
Oavsett politisk färg vill ingen ta de krafttag som behövs.
På vår sidan av spelplanen har vi splittring och uppgivenhet.
Om skogsägare, LRF och alla jägare gemensamt kunde slå näven i bordet kunde man säkert få en ändring.
"Kramarna" garvar säkert ihjäl sig av glädje över vår undfallenhet.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons