• Allmogejakt

Vill flytta älgjaktsstarten

AktuelltPublicerad: 2014-05-05 10:28

Älgjakten i södra Sverige startar när älgarna inte har brunstat klart, visar en ny avhandling av biträdande statsveterinär Jonas Malmsten. Nu vill han flytta fram jaktstarten.

Jonas Malmsten, biträdande statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt och doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet, konstaterar i en ny avhandling att älgjakten och brunstperioden överlappar varandra i södra Sverige.
Den som jagar har kunnat se tydliga tecken på att det fortfarande är brunst på gång de första veckorna, när man ofta ser en hane och en hona tillsammans men jag trodde ändå inte att det skulle vara så påtagligt, säger Jonas Malmsten till Jnytt.se.

Har inte brunstat klart
Undersökningen visar att älgkorna brunstar före kvigorna. Jaktperioden sammanfaller då med kvigornas brunst. Dessutom har större älgtjurar bättre kvalitet på spermierna och det är ofta de som skjuts under jakten.
– Det kan vara viktigt på sikt att de stora tjurarna får yngla av sig först, säger Jonas Malmsten till Jnytt.se.
Detta får Jonas Malmsten att fundera över huruvida det vore bättre att flytta fram älgjaktsstarten ett par veckor så att brunstperioden hinner gå över. Han påpekar att jägarna på vissa håll är medvetna om överlappningen och därför själva har eller är på gång att flytta fram jakten.

”Kan räcka med ett par veckor”
I dag startar jakten den andra måndagen i oktober och om den ska flyttas finns inget beslut på än.
– Först får man bestämma om de ska flyttas fram eller ej. Vill man flytta fram den så kan det räcka med ett par veckor, säger Jonas Malmsten till Jnytt.se.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Tanken är god, men...

2014-05-12 08:20

Jag förstår och sympatiserar med tanken att låta fina avelstjurar yngla av sig innan de skjuts, men om septemberjakten skulle stoppas i Norrland så skulle vi troligtvis inte kunna skjuta den mängd älgar som behöver skjutas, på grund av snörisk och den problematik det skapar för hundjakten. Jag vet inte hur det skulle påverka den södra delen av landet med en försenad jaktstart, dock.

Många älgskötselområden har redan restriktioner och avskjutningsregler som ligger i linje med vad Malmsten förespråkar. Det är i stort sett bra. Men som någon här påpekade, Sverige är avlångt och samma förhållanden råder inte överallt.

9. Värt att undersöka

2014-05-08 17:37

Viktigt att diskutera ämnet. som vanligt finns det många åsikter o funderingar. Vi i Osby N älgskötsel område har tagit beslut att starta älgjakten senare. start flyttad ca 2 veckor fram. Är där någon eller några forskare som vill följa detta tag kontakt med styrelsen. Här finns en god chans att vara med ifrån börja och följa utvecklingen.
Personligen bedömer jag att det är bra med en fram flyttad start så här långt söder ut. Viktigt att ha koll på när brunsten är och vänta till den är över. vilket borde gå att lösa inom älgskötsel områdena och inte lägga upp det på central nivå då vårt land är avlångt.

8. Rovdjurens roll?

2014-05-07 09:07

Det är på tiden att forskning också görs hur de förtätade rovdjursstammarna påverkar fortplantningen.
För egen del, med jaktstart i oktober, så hade vi tidigare, före vargens inträde i markerna, många kor med dubbelkalvar. Slaktvikterna i snitt runt 83-85 kg. Idag undantag med dubbelkalvar. De flesta kor mister sina kalvar tidigt efter födseln. Slaktvikten på de kalvar vi lyckas fälla väger ofta under 60 kg? En tydlig förändring konstaterad.
Om några år kommer älgjakten att upphöra på många platser i vargbältet, oavsett vad man tycker om vargen.

7. Andra måndagen i oktober...

2014-05-06 15:01

Denna datum är helig för oss i södra älgområdet. Tafsa inte på våran älgjakt. Vi sparar kapitala tjurar själva, inte för att någon myndighet sagt att så skall ni göra, utan för att vi vill det. Hornen går inte att äta och samlar bara en massa damm och köttet kan vara ganska segt. Nä, kalvar och unga djur skall det vara. Genom att spara gamla djur blir det en bättre älgstam. Gamla kor är produktiva långt upp i åren och tjurarna blir bara bättre ju äldre dom blir. När såg du en returälg sist? Nä, tänkte väl det. Spara di gamle så får du större kalvar på köpet.

6. Var går gränsen...

2014-05-06 11:55

...till "Södra Sverige"?
Häromkring skulle många lag få lägga ner älgjakt helt då de allra flesta älgarna rör sig mot lägre land på senhösten för att vandra tillbaka på våren. Här kan vi ha full vinter i oktober om det vill sig illa. Att senarelägga jakten i Gävleborg, Dalarna och uppåt samt slopa septeberjakt är helt befängt! Vi har jagat i september flera år nu och antal kalvar vi ser under jakten är fler nu än de varit på många år. Så nog hinner våra "hanar och honor" (uttryckt av veterinär?!)
göka ifrån sig under brunsten. De borde ju knappt finnas en enda älg kvar i landet om jakten stört brunsten så mycket under alla år? Som sagt... pilla INTE i jakt tiderna från Gävleborg Dalarna och uppåt!

5. Har nog ingen betydelse i det stora hela

2014-05-06 11:55

Jag vet inte vad han far efter, är det att många hondjur är utan kalv eller vad? Det kan vi nog tacka den gränslöst ökande rovdjursstammen för istället, som tar kalvar och stressar älg året om dygnet om...
Mänskliga jägare jagar i mångt och mycket älg på helger och kan ej anses ha så stor påverkan på brunstbestyren.

4. Mycket bra

2014-05-06 09:14

Det har jag tyckt länge att vi ska flytta älgjakten till första november. Det gäller även med våran bockjakt i augusti. Den skulle flyttas till första september. Skjuta fina avelsdjur mitt under brunsten. Det är vansinne.

3. Bra

2014-05-05 13:26

Väl tänkt och det understryker det jag alltid sagt att vi måste sluta döda dom bästa avelstjurarna. Septemberjakten känns ju dock som ett ännu större problem och med dagens klimat borde den utan vidare kunna flyttas en bra bit norrut.

2. Konstruktivt

2014-05-05 13:25

Bra att senarelägga jaktstarten för älg. Slopa Septemberjakten.
Detta borde även gälla för rådjur. Senarelägg bockjakten till den 1/9. Slopa Vårjakten.
Allt för att få större djur och livskraftiga individer.

1. Det låter förståndigt.

2014-05-05 11:41

Detta är bra både för stora och kalvarna. Jag vet att det kan bli protester för den andra jakten, att man t.ex. stöter ut älgar till grannen o.s.v men vi får inte vara "ego" i det fallet. Jakten är till för oss alla och att samarbeta. Den som har svårt med det ska nog överväga att ställa in bössan för gott. Med andra ord ett mycket bra förslag.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons