• Pinewood

Förbjuden kattjakt ger problem

UtrikesPublicerad: 2015-05-10 07:10

Tyska natur- och djurskyddsorganisationer har fått problem med att katter inte längre får jagas. Bevarandesidan vill inte att katterna tar fågelungar.

Förra året infångades 255 hemlösa katter i staden Dülmen, som sedan togs till karantän. Endast tolv av katterna hämtades av sina ägare.
60 katter hade blivit så förvildade att de inte kunde hållas i bur, skriver Allgemeine Zeitung.
Nu finns farhågor att de hemlösa katterna kan vara ett hot mot vissa fågelarter. Tidigare har katterna fått jagas, men nu förbjuds detta enligt de nya jaktlagarna i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Ingen lösning i sikte
Frågan är vad som ska göras. 40 jägare samt natur- och djurskyddsföreträdare har samlats på ett hotell i Dülmen och diskuterat utan att nå en lösning.
Det föreslogs att vildkatterna skulle infångas och kastreras. För hankatter skulle det kosta 60 euro och för honkatter 120 euro.
Det ville inte de deltagande bönderna bekosta. Bönderna känner inte det som sitt ansvar att en del katter kommer till deras gårdar och uppehåller sig där.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Ändan bak!

2015-05-12 17:22

Det är som vanligt - hur man än vänder sig har man ändan bak. De tyska natur- och djurskyddsorganisationerna har insett problemet de skapat genom att freda rovdjuret katt hotar man fågelbeståndet. Det är positivt att de ser problemet de skapat. Svenska vargkramare ser inte parallellen med varg kontra rådjur, älg, hare, får, kor, hästar, hundar och snart också människor. För dem är det så självklart att vargen har företräde i varje situation, att man offrar övrigt levande.
Rovdjur som rovdjur - de är och förblir predatorer!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB