• Älgskadefondsföreningen

Lättare få jaga dansk skarv

UtrikesPublicerad: 2016-06-19 07:00

Danska regeringen ska underlätta jakt på skarv. Fågeln tar för mycket fisk, till exempel lax. Därmed hotas den danska fiskenäringen och även möjligheten ha Danmark som ett turistland för fritidsfiskare.

I sommar sjösätts en ny förvaltningsplan i verket som gör att yrkesfiskarna kan ingripa mot skarv som ställer till problem. Skarvarna ska få jagas på sina rastplatser från 1 augusti till 31 mars. Längs vattendrag med sårbara fiskebestånd ska skarven få jagas under längre tid.
Tidigare fanns skarven mest ute vid de danska kusterna. Nu finns skarvar vid många vattendrag. I Ringköbing Fjord visar beräkningar att skarven tar hälften av den lax som finns i fjorden under vårsäsongen.
Längst ner på Jyllands västkust, i det så kallade Vadehavet, hotar skarven beståndet av nordsjösik, coregonus oxyrhynchus, som bara finns i detta område. Denna sik får överhuvudtaget inte fiskas och skulle en fiskare råka fånga den sällsynta siken måste den sättas tillbaka i vattnet.
Miljö- och livsmedelsminister Esben Lunde Larsen skriver i ett pressmeddelande att Danmark inte kan få vara som en matkasse för skarven. Det är inte tala om att få bort skarven från Danmark, men att skapa en balans mellan skarvar, fisk och fiskare.
Det är den så kallade Skarvarbejdsgruppen som lagt fram förslaget. Där finns intresseorganisationer som har anknytning till skarvfrågan.
Förra året fanns cirka 31 000 skravpar i Danmark, enligt pressmeddelandet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. VI HAR ETT STORT ANSVAR

2016-06-19 11:34

Under sen höst, vinter och tidig vår berikas de Danska vattnen och övriga länder nere i Europa av "våra svenska mellanskarvar" som emigrerat söderut.
När isen gått vill vi då verkligen ha tillbaks dessa hormonstinna mellanskarvar i full parningsdräkt som på bekostnad av övriga Europas svårt sargade fiskbestånd, som då återigen kraftfullt eliminerar de Svenska fiskbestånden. Vi måste ta till gemensamma kraftfulla åtgärder för att omgående och kraftfullt minimera den explosionsartade ökningen av mellanskarvs populationen i Europa.


Sök på Facebook eller Google: Mellanskarv/sal/fisk där finns nu bla. information om mellanskarv.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere