Hård JO-kritik om vapenlicenser
  • Sunne Jaktmässa

Hård JO-kritik om vapenlicenser

AktuelltPublicerad: 2014-06-19 14:07

Polismyndigheterna i Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Halland får kritik av JO för de långa handläggningstiderna för vapenlicenser.

JO kritiserar även myndigheterna för licenshanteringen som sådan. Att licenser hanteras snabbt och effektivt är särskilt viktigt eftersom det krävs tillstånd att inneha och handla med vapen, skriver JO.

Justitieombudsmannen (JO) har behandlat ett stort antal anmälningar från jägare och skyttar angående de långa handläggningstiderna. I vissa län har det blivit väntan på licenser i flera månader och för målskyttevapen över ett år.

JO kritiserar i sitt beslut polismyndigheterna både för handläggningstiderna och för licenshanteringen i stort.


Fyra län i skottgluggen
”Enligt min (JO:s) mening uppfyller alltså inte handläggningstiderna för vapentillståndsärenden vid polismyndigheterna i Stockholms län, Västra Götaland, Skåne och Hallands län förvaltningslagens krav på snabb handläggning, och de ska kritiseras för det”, konstaterar JO.

JO lyfter också fram att myndigheten i Västra Götaland trots upprepad tidigare kritik inte bättrat sig.

Rikspolisstyrelsen (RPS) försökte i ett yttrande till JO förklara de långa handläggningstiderna med att jägare och skyttar ofta lämnat ofullständiga ansökningar. Dessutom handlar det om problem som personalbrist och nya IT-system.


Förklaringarna godtas inte
Det är förklaringar som JO inte godtar:

Oavsett vad som anförts om skälen är handläggningstiderna alltför långa, fastslår JO.

Istället påpekat JO att ansökningar skall ”handläggas och avslutas inom 30 dagar vid landets samtliga polismyndigheter”.

Vidare menar JO att de stora skillnaderna i handläggningstid mellan de olika polismyndigheterna i sig är anmärkningsvärda.


Både skyttar, jägare och företag drabbas
JO skriver att det är särskilt viktigt att licenshanteringen fungerar eftersom både jägare, skyttar och vapenhandeln direkt drabbas om ansökningarna inte handläggs snabbt och effektivt.
För Sveriges vapenhandlare innebär de långa handläggningstiderna exempelvis att de inte kan ta betalt för sålda vapen och inte heller ta in nya i lagret. Det innebär direkta ekonomiska skador för handlarna.

”Vapenlagstiftningen och tillståndsgivningen har stor samhällelig betydelse. Kravet på tillstånd för att bland annat inneha och handla med vapen innebär att det ur flera aspekter är viktigt att ärendena handläggs snabbt och effektivt. […] Den ekonomiska betydelsen för dem som handlar med vapen kan också bli stor”, skriver JO i beslutet. 


Inte alls handlagt halvautomatiska studsare
En rad anmälningar har rört att polisen (främst i Stockholm och Västra Götaland) överhuvudtaget inte handlagt vissa licensansökningar, utan lagt dem åt sidan.

Det har i första hand rört ansökningar om halvautomatiska kulgevär för målskytte. Här skriver JO att ”det är dock aldrig godtagbart med fullständig passivitet i ett ärende, eller med oskäliga dröjsmål som inte har någon godtagbar förklaring. Det är alltså inte godtagbart att göra prioriteringar som innebär att ett visst slag av ärenden helt prioriteras bort.”

JO påpekar även att polismyndigheterna brister när det gäller att uppfylla serviceskyldigheten enligt Förvaltningslagen. JO lyfter bland annat fram kravet att myndigheter ”ska ge upplysningar och vad en ansökan bör innehålla och vad som krävs för att den ska beviljas.”

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma