Nu slår ordföranden tillbaka
  • Allmogejakt

Nu slår ordföranden tillbaka

AktuelltPublicerad: 2010-01-25 21:33

Riksdagens jakt- och fiskeklubb får skarp kritik av Svenska Naturskyddsföreningen. Ordförande Mikael Karlsson menar att jägarlobbyn har fått otillbörligt fäste i landets högsta beslutande organ. Nu slår ordföranden jakt- och fiskeklubben, moderaten Bengt-Anders Johansson, tillbaka:
– Klubbens syfte är att öka kunskapen i bland annat jaktfrågor. Okunniga politiker är det farligaste som finns. Risken är att all makt hamnar i tjänstemännens händer, säger Bengt-Anders Johansson.

Det var SVT:s Agenda som under söndagen sände ett reportage där den kritiska udden var riktad mot Riksdagens jakt- och fiskeklubb. Naturskyddsföreningens ordförande, Mikael Karlsson, är kritisk till att jägarlobbyn lyckats tränga så långt in i maktens korridorer och menar att den genomförda vargjakten kom till tack vare jägarnas informella kontakter med våra ledande politiker.

Bilder från luftgevärsbana 
I reportaget lyfts fram att Svenska Jägareförbundets representanter själva säger att vargjakten kom till tack vare förbundets arbete. Agenda hänvisar också till en egen undersökning, som ska visa att just jägarkåren har den flitigaste och mest framgångsrika lobbykåren.
En stor del av inslaget är filmat i den lokal, under plenisalen, där Riksdagens jakt- och fiskeklubb har en luftgevärsbana för övningsskytte.
Sveriges tyngsta TV-nyheter, Akutellt och Rapport, hakade på i rapporteringen. Aftonbladet skriver också, under rubriken ”Här övar de på att döda” och med en bild från luftgevärsbanan.

SNF-ordförande ser samband 
Naturskyddsföreningens ordförande intervjuas av tidningen och han tycker sig klart se att jakt- och fFiskeklubbens verksamhet påverkat riksdagen i beslutet om vargjakten.
– Ja, det är klart att det har ett samband. Det skulle vara kul att se hur många av de som legat och skjutit på pappkartor på arbetstid som inte har röstat för beslutet om licensjakt. Det är helt klart den skjutglada attityden som vägt över i beslutet, säger Mikael Karlsson till Aftonbladet.
Vad är det då för verksamhet som bedrivs i Riksdagens jakt- och fiskeklubb?
– Vi har ett 80-tal medlemmar, politiker och tjänstemän, och ordnar exempelvis hearingar och möten i olika frågor. I veckan som kommer är Maria Norrfalk inbjuden för att berätta om sin utredning kring älgförvaltningen. Vi har haft en kväll om rovdjur och längre fram ska ett möte handla om mårdhunden, svarar Bengt-Anders Johansson.

Tvärpolitisk klubb
Till dessa möten bjuder man in opponenter och olika intresseorganisationer, även bland annat Svenska Naturskyddsföreningen.
– Det är en tvärpolitisk klubb bland kanske ett 30-tal andra klubbar och sammanslutningar i riksdagen. Här finns exempelvis Palestinagruppen, kristna gruppen, golfklubben och en grupp som sysslar enbart med frågor om fordonsindustrin, säger Bengt-Anders Johansson.
Den lilla luftgevärsbana som finns i källaren startades ursprungligen av driftvärnet, som är en utlöpare från hemvärnet. I dag är det jakt- och fiskeklubben som förfogar över skjutbanan.

Licensfria luftgevär 
– Jag läste i någon tidning att vi skjuter skarpt i riksdagen. Då ska man veta att det är licensfria luftgevär vi tränar med, säger Bengt-Anders Johansson.
Dessutom har klubben en årlig älgjakt, en och en halv dag, vid Jägareförbundets anläggning i Värmland. Deltagarna vid jakten betalar själva för sin jakt. Man träffas också en gång per år för skjutträning på Jägarnas Riksförbunds skjutbana i Södertälje.
– Det arrangeras även jägarexamenskurser. Då är det Jägareförbundet som håller i kursen och de som deltar betalar självkostnadspris för utbildningen, säger Bengt-Anders Johansson.

”När jobbar vi inte?”
I de rapporterande medierna nämns att riksdagsmännen och tjänstemännen tränar skytte på betald arbetstid.
– Det är är direkt felaktigt. Vi riksdagsmän har ingen som helst reglerad arbetstid utan har jour i princip 24 timmar om dygnet. Det betyder arbete både sena kvällar och helger. Man får fråga sig när vi inte har arbetstid. När det gäller tjänstemännen som skjuter eller tar jägarexamen, så är upplägget att det kan flexa och använda luncherna för träffarna, säger Bengt-Anders Johansson.
Han beskriver jakt- och fiskelubbens verksamhet som en kunskapskälla för riksdagen.

”Farlig situation” 
– Det viktigaste syftet med verksamheten är att inhämta kunskap. Därför bjuder vi in representanter för alla möjliga intressen till våra möten. Vi skulle hamna i en väldigt farlig situation om politikerna bara beslutade som tjänstemännen föreslog, säger Bengt-Anders Johansson.
Hans analys av det upptrissade tonläget kring vargjakten är att media gör allt för att piska upp stämningen.
– Titta på debatterna som sänds i TV. Man söker de största möjliga konfliktytorna och låter debattörer från ytterlighetsgrupperingar dominera helt. Det är människor som inte vill ha någon varg alls och sådana som vill ha tusentals.
– Ingentans kommer det fram att vi jobbat med förberedelserna för en balaserad vargförvaltning i flera år, säger Bengt-Anders Johansson.
Han efterlyser en mer nyanserad mediarapportering och pekar på att den inledda förvaltningen av den svenska vargförvaltningen innehåller flera steg.

Flera viktiga steg 
– Jakten kom till för att tillmötesgå lokalbefolkningen som lever med rovdjurstrycket. Nu är nästa steg att föra in nytt blod i vargstammen. Jaktmotståndarna säger att Sverige har Europas glesaste vargstam. Men man måste tänka på att vargarna bara finns i en begränsad del av landet, där det dessutom finns starka stammar av exempelvis björn och lo, säger Bengt-Anders Johansson.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB