Oklart om varghybrider till Sverige
  • Sunne Jaktmässa

Oklart om varghybrider till Sverige

AktuelltPublicerad: 2011-11-03 16:56

Jakt & Jägare kan nu visa en bild på ”varghundar” som skjutits nära den ryska gränsen. Trots förekomsten av varghybrider i Ryssland kan Naturvårdsverket fortfarande inte svara på hur de gör för att undvika att varghybrider importeras till Sverige för att förnya vargstammen.
– Vi arbetar med är en förstudie och samlar information. Vi ska titta på allt innan vi bestämmer oss, säger Helene Lindahl Vik, projektledare vid Naturvårdsverket. 

Hon åker snart till Ryssland som ett led i studien.

Jakt & Jägare berättade nyligen att en delegation från Sverige ska åka till Ryssland i december för att undersöka om det går att importera vargar, troligen valpar.
I delegationen ingår representanter för Naturvårdsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Djurparksföreningen och Jordbruksverket.
Frågan är hur noggrant det kommer att kontrolleras att det verkligen är ”renrasiga” vargar som kan bli aktuella för import. Vad som är en varg och vad som är en varghybrid är inte enkelt. I grunden är det fråga om samma djurart, som kan para sig med varandra och i nästa led få fertil avkomma som i sin tur kan föröka sig.

Vargblod i fjärde led som gräns
Jakt & Jägare har tidigare frågat Jordbruksverket vad som är att betrakta som varghybrid. Svaret kom från enhetschef Michael Diemer:
”Det finns ingen absolut gräns för när ett hunddjur kallas varg eller varghybrid. I DFS 2005:8 förbjuds hållande av hybrider mellan tamhund och vilda hunddjur. Vi anser att F1-F4 efter en korsning är en hybrid vars hållning är förbjuden av djurskyddsskäl.”
Enligt Jordbruksverket räknas alltså en varg som hybrid om det finns hund med någonstans från första till fjärde led. (F1-F4 står för generation ett till fyra.) Det är alltså olagligt att ha sådana hundar med vargblod i Sverige.

Inget gränsvärde för importvargar
Men något sådant gränsvärde har Naturvårdsverket ännu inte slagit fast när det gäller vargimporten.
Enligt Helene Lindal Vik är det bara en förstudie, så hon kan inte säga någonting ännu.
– Vi ska se vilka djur som kan vara intressanta för oss, säger hon.
Om det är frågan om vilda vargar eller djurparksvargar som kan komma i fråga är heller inte klart.
Frågan är aktuell eftersom Ryssland har vildlevande blandningar mellan hund och varg.

Ryska vildhundar sköts i Finland
I september i år skrev den finska Polistidningen om en flock på nio ”vildhundar” som kommit in över gränsen från Ryssland och rivit tamboskap på den finska sidan.
Efter beslut om skyddsjakt sköts fyra av djuren. Resten av flocken försvann troligtvis tillbaka över gränsen till Ryssland.
Så här skrev finska Polistidningen:
”Polisen i Nordkarelen fick veta på eftermiddagen den 6.9.2011 att en flock vildhundar, fem till nio till antalet, kommit över gränsen från Ryssland till Tohmajärvi kommun. Flockens flytt till finska sidan har konstaterats av både Rysslands och Finlands gränsbevakningsverk.”

Attackerade boskap
Polistidningen fortsätter: ”Vildhundsflocken har inom Tohmajärvi redan attackerat tamboskap. På en lantgård har flocken dödat ett får. Tohmajärvi kommun har tvingats att ordna extra skolskjutsar på grund av flocken som rör sig i området. Det är okänt om hundarna är smittbärare av exempelvis rabies.
Polisen kan med stöd av paragraf 25 i polislagen avliva eller besluta att låta avliva ett djur, som orsakar fara för människors hälsa eller avsevärd skada på egendom. Därför har polisen beslutat att låta avliva hundarna då vildhundsflocken redan har orsakat fara för människors hälsa och egendom. Avlivning av djuren är det bästa sättet att avlägsna den fara som flocken utgör.”

Storvuxna blandrashundar
Polistidningen skriver vidare att de fällda hundarna var ”märkbart storväxta blandrasiga hundar.”
Den största var en hanhund som vägde 37 kilo med en mankhöjd på 66 centimeter.
Varghybrider kan vara betydligt farligare djur än vad vargar eller hundar är.
I exempelvis USA är varghybrider ett stort problem och är efter pitbull det hunddjur som orsakar flest skador.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster