SJF: Kommissionen är partisk?
  • SVA

SJF: Kommissionen är partisk?

AktuelltPublicerad: 2012-03-15 15:09

Svenska Jägareförbundet ifrågasätter en av EU-kommissionens representanter som säger att han
”ser sig som Fantomen och står på deras goda sida”.

I en skrivelse som skickats till kommissionens representation i Sverige ber förbundet om en klargörande kring kommissionens agerande.

Skrivelsen är undertecknad av Svenska Jägareförbundets ordförande Torsten Mörner. Där ifrågasätts EU-kommissionens representant Eric Degerbecks uttalande om att han ”ser sig som Fantomen och står på deras goda sida”. Degerbecks påstår i en intervju i Jakt & Jägare att majoriteten av den svenska befolkningen är emot vargjakt.

Detta stämmer inte, menar SJF, eftersom 85 % Sveriges riksdag röstade för licensjakt på varg, och dessutom visar opinionsundersökningar att majoriteten av befolkningen är för att vargstammen regleras genom licensjakt.

"Inte förenliga med kommissionens uppdrag"
"Svenska Jägareförbundet anser att Degerbecks uttalanden är olyckliga och inte förenliga med kommissionens uppdrag som enligt artikel 17 i EU fördraget är att övervaka tillämpningen av unionsrätten. Om kommissionens uppgift är att följa med om EU rätten tillämpas på ett korrekt eller felaktigt sätt, förstår vi inte hur den tillämpningen kan vara ”god” eller ”ond”. Uttalandena kan även bidra till att undergräva kommissionens trovärdighet i Sverige eftersom de kan uppfattas som att kommissionen stöder en part i debatten", skriver Torsten Mörner i skrivelsen.

Fel om vargangripna hundar
Mörner pekar på flera felaktiga uttalanden, bland annat ifrån representationens chef för mediaavdelningen som säger att antalet hundar som skadats av varg skulle vara försvinnande litet och därmed inget problem.
"Är det representationens uppfattning att skador på hundar är en del av överträdelseärendet och att det är förenligt med representationens uppgift att, baserat på ovederlagda påståenden rörande hundskador, i detta ärende ha en uppfattning om skyddsjaktsbehov och jakt med hundar?” skriver Torsten Mörner.

För att läsa hela skrivelsen, klicka här!

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare