Skyddsjakt på 170 gråsälar
  • Sunne Jaktmässa

Skyddsjakt på 170 gråsälar

AktuelltPublicerad: 2006-04-03 17:31

Naturvårdsverket ger tillstånd till skyddsjakt på 170 gråsälar fördelat på länen längs Östersjön från Östergötlands län och norrut.
Det är oförändrat antal från i fjol, men jaktområdena i fyra län har utökats. Samtidigt fördelar Naturvårdsverket 17 miljoner till länsstyrelserna för de skador som sälarna orsakar i yrkesfisket.

– Vi gör bedömningen att viss skyddsjakt behövs för att minska konflikten mellan sälarna och fiskerinäringen, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.
Egentligen vill verket att det främst utvecklas sälsäkra fiskemetoder och fiskeredskap.
Det finns cirka 22 000 gråsälar i Östersjön. Antalet ökar för varje år. Skadorna på yrkesfisket av gråsäl är cirka 55 miljoner kronor per år, enligt Fiskeriverket.
Naturvårdsverket har totalt 37,8 miljoner kronor till att förebygga och ersätta viltskador. Av dessa medel går 17 miljoner till sälskador. Tidigare i år har 4,9 miljoner kronor fördelats i bidrag till förebyggande åtgärder.

Säljakten börjar den 16 april
Skyddsjakten tillåts från 16 april till årets slut. Naturvårdsverket har godkänt länsstyrelsernas önskemål om utökade jaktområden i fyra län: Östergötland, Södermanlands, Uppsala, samt Västerbottens län.
Där blir jakt tillåten i princip hela kuststräckan utom i skyddade områden och platser där sälarna räknas.
Naturvårdsverket ändrar i år inte villkoren för jakten att sälar endast får skjutas från land, men skall utreda möjligheterna att skjuta skadegörande individer av säl från båt.
I fjol sköts 83 av 170 sälar. I år tillåts skyddsjakt i Norrbottens län på 36 sälar, Västerbotten 18, Västernorrlands 14, Gävleborgs 34, Uppsala 20, Stockholms 23, Södermanlands 10 samt Östergötlands län 15 sälar.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma