Varken noll eller tusentals vargar
  • Jämtland Game Fair

Varken noll eller tusentals vargar

AktuelltPublicerad: 2010-04-07 17:21

(Uppdaterad version) Vargjakten blev lyckad, jägarna tog sitt ansvar och målen nåddes. Så lyder det samlade omdömet från naturvårdsverket och miljöminister Andreas Carlgren, som lovar vargjakt även nästa år. Dessutom ska det utredas hur stor vargstammen ska vara.

Hur stor vargstammen ska vara på lång sikt ska utredas. Den nya utredningen, som blir brett sammansatt, ska vara klar sommaren 2012. Även de andra stora rovdjurens antal ska utredas, meddelade Carlgren vid mötet.
När miljöministern, myndigheter (bland annat de nya viltförvaltningsdelegationerna) forskare och intressegrupper samlades onsdagen den 7 april för att gå igenom den nya regionala rovdjursförvaltningen summerades också vargjakten.
Omdömet var entydigt: Målen nåddes och jakten utfördes i stort sett perfekt.
– Min bild är att jakten var kontrollerad och ansvarsfull, även om det alltid finns saker som kan förbättras, sade Carlgren, som också gav ett annat mycket tydligt besked:
– Ytterligheterna i den här debatten kommer inte att vinna. Det blir varken någon nollvision eller flera tusen vargar.

Sjuka gener i friska vargar
Miljöministern nämnde också vinterns infekterade debatt om jakten på "sjuka vargar", ett uttryck som Carlgren använde vid ett par tv-framträdanden. Han medgav att det inte var den riktiga bilden av vargsituationen och slog fast att det hela handlade om att få in nya "friska" gener.
– Det är inaveln som är främsta orsaken till att vi inte kan säga att vargstammen har en gynnsam bevarandestatus, trots att populationen har ökat snabbt, sade miljöministern, som tillade:
– Sverige ska alltid ha mer än 200 vargar. Just nu har vi tillfälligt fryst stammen vid 210. Men hur många vargar vi ska ha i framtiden beror helt enkelt på genetiken: Ju bättre och friskare gener, desto färre vargar krävs.

Målen nåddes
Även Naturvårdsverkets Susanna Löfgren slog fast att vargjakten varit lyckad när hon gick igenom naturvårdsverkets utvärdering. Praktiskt taget alla mål nåddes:
* Avskjutningen av valpar, ungdjur och föräldradjur motsvarar ett demografiskt tvärsnitt av den svenska vargstammen.
* Inte en enda varg med värdefulla invandrargener fälldes.
* Överskjutningen av en varg saknar betydelse.
* Vargstammen har inte skjutits sönder. De rapporter man hittills fått in tyder på att antalet vargar och vargrevir ligger kvar, eller till och med ökar, efter vargjakten.
* Ungvargarna i Amungereviret, där båda alfadjuren sköts, verkar klara sig.

Utbildning av jägare
– Däremot såg vi en risk för att det kan ske överskjutningar. Vi ska därför titta närmare på till exempel rapporteringssystemet. Vi har också noterat att det skett många bomskott, samt misstag när det gäller tillvaratagandet av kropparna, vilket tyder på utbildningsbehov, sade Susanna Löfgren.
Naturvårdsverket kommer även att se över användningen av terrängfordon, samt hur jakten läggs upp. Löfgren nämnde möjligheten att avlysa jakten och göra ett avbrott när en viss del av tilldelningen fällts.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma