Omvald JRF-bas i Norrbotten
  • Elmia Game Fair

Omvald JRF-bas i Norrbotten

FörbundsnyttPublicerad: 2009-06-08 09:33

JRF-distriktet i Norrbotten har haft den 39:e årsstämman. Vid årsmötet i Korsträsk, Älvsbyn, deltog drygt 30 personer, varav 21 var ombud från avdelningarna. Inbjuden till stämman var förbundsordförande Conny Sandström med fru Annika. 
Håkan Önneholm fick förtroendet, av en enig stämma, att ännu ett år leda viltvårdsdistriktet. 
Som ordinarie ledamöter, för ytterligare två mandatperioder, valdes Per Erik Nilsson, Boden, och Lennart Kärrman, Älvsbyn. 
De motioner som bifölls gällde återinförande av åteljakt på björn, förlängd jakttid, beskattning av björnhona med ungar och vårjakt på björn samt allmän jakttid på korp. 
JRF:s förbundsordförande, informerade om förbundets arbete inom rovdjursförvaltningen och utvecklingen av planerna med det nya älgförvaltningssystemet. 
JRF-konsulenten i Norrbotten, Stig Engman, berättade i sin tur om symposiet ”Vitsvanshjorten och artens utbredning” som ”Vilt och fisk” anordnat vid SLU i Umeå.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv så här

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsGyttorp Norma