Foto: Shutterstock De båda vargarna som sköts under jakten i Skåne var välvuxna ungdjur med gott hull, det visade SVA:s obduktion av kropparna.

§28 – polisen brukar följa länsstyrelsens bedömning

Polisutredningen pågår efter paragraf 28-skjutningen av två vargar i Skåne. Bara vid ett tillfälle har polisens bedömning gått mot länsstyrelsens – i samband med Sjundamålet som till slut avgjordes i rätten.

Den 14 oktober sköts två vargar vid samma jakt i det skånska reviret Linderödsåsen. Länsstyrelsens underökning visade att det inte råder något tvivel om att skyttarna agerat korrekt enligt paragraf 28 då de skyddat sina hundar.

Om förloppet

Men senare anmäldes händelsen och polisen jobbar för närvarande med att hämta in information om förloppet. Enligt obekräftade uppgifter har jägarnas vapen omhändertagits av polis.

Advokat Sven Severin, som är specialiserad på jaktmål, kan bara dra sig till minnes ett tillfälle då polisen haft invändningar mot länsstyrelsens bedömning i en situation då paragraf 28 i jaktförordningen aktualiseras.

– Det var i samband med Sjundamålet som polisen gjorde en annan bedömning än länsstyrelsen efter att en jägare dödat en varg på sin gårdsplan, säger han.

Egen jaktmark

Det var 2015 som en äldre man som tog sin morgonpromenad på sin egen jaktmark i Sjundareviret, som delas av Stockholms och Södermanlands län.

Han hade med sig två kopplade hundar och en lös hund då en varg gick till angrepp. Först sköt han ett skrämskott, sedan ett dödande skott för att skydda sina hundar.

Den dödade vargen visade sig vara alfatiken i Sjundareviret. Länsstyrelsen konstaterade att mannen agerat lagligt och enligt paragraf 28.

Grov olaga jakt

Men polis och åklagare hade en annan syn på saken och jägaren åtalades för grov olaga jakt och en större utredning inleddes då husrannsakan genomfördes och mobiltelefoner och datorer beslagtogs.

Flera år därefter friades mannen till slut av domstol.

– Tidigare hade ju polisen som uppgift att göra bedömningar i samband med paragraf 28. Sedan gick detta över till länsstyrelsen där expertisen finns. Det finns inga skäl för polisen att göra andra bedömningar än länsstyrelsen, säger Sven Severin.