Foto: Naturvårdsverket På Naturvårdsverket fattas bland annat beslut om hur de medel som jägarna betalat in till Viltvårsfonden, via det statliga jaktkortet, ska användas.

13 miljoner från Viltvårdsfonden till forskning

Nu är det officiellt vilka forskningsprojekt som får pengar från Viltvårdsfonden. Digitala bilder från viltkameror och vår relation till klövvilt och biologisk mångfald är två exempel.

Naturvårdsverket har bestämt att sammanlagt 13 125 000 kronor, från Viltvårdsfonden, ska gå till sex viltforskningsprojekt under perioden 2023 till 2025.

Kunskap om björnar

Bland annat får ett projekt som ska ge kunskap om ”björnens och vargens gemensamma effekter på bytesdjuren” 1 370 000 kronor inom ramarna för det skandinaviska björnprojektet.

Mest pengar, 3,9 miljoner för perioden 2023-2025, går till Stockholms universitet och projektet ”Från virtuell turism till medborgarforskning: En empirisk undersökning av hur allmänheten producerar och konsumerar digitalt vilt”.

Utmaningar om tillit

En större summa, om 3 311 000 kronor, går även till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Det handlar om ”viltförvaltningens utmaningar kring tillit och förtroende, med ett mål att ta fram möjliga rutiner för hur misstro kan hanteras i dialogprocesser”.

–  I Naturvårdsverkets Strategi för svensk viltförvaltning 2022-2029 lyfts betydelsen av tillit och hur samverkan och dialog ska bidra till det. Genom det här projektet kan vi få ny värdefull kunskap som kan bidra till det arbetet, kommenterar Anders Lundvall, forskningssekreterare på Naturvårdsverket.