Forskarna har inte längre någon koll på den invandrade Galvenhannen, som bedöms som mycket viktig genetiskt för vargstammen. Hans sändare tystnade 18 december. Inte heller tikens sändare fungerar.

Forskarna har inte längre någon koll på den invandrade Galvenhannen, som bedöms som mycket viktig genetiskt för vargstammen. Hans sändare tystnade 18 december. Inte heller tikens sändare fungerar.

13 vargar vandrade till renbetesland

• Den genetiskt värdefulla Galvenhannens sändare har tystnat.
• 13 vargvalpar födda i södra Skandinavien har vandrat upp i renbetesland i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
Det framkommer i årets sista rapport från det Skandinaviska vargforskningsprojektet, Skandulv.

Koordinator Olof Liberg skriver:
”Den varg som sköts lagligt i norska Rendalen 6 december var inte omärkt utan M-09-11, en av de tre hanvalpar vi radiomärkte i Ockelbo 29 januari 09. Hans sändare tystnade redan 13 mars, men nu fick vi alltså reda på vart han tagit vägen. Broder nummer två från Ockelbo, M-09-13, som märktes vid samma tillfälle, och vars sändare tystnade 17 mars, fick vi ett livstecken från nyligen genom en spillning som insamlats 24 september vid Boden i Norrbotten. Den tredje brodern, M-09-12, har ju fortfarande en fungerande sändare och har slagit sig ned norr Finspång i norra Östergötland. Enligt senaste rapporter har han ännu inte fått någon partner.”

13 vargar i renbetesland

I södra Härjedalen finns nu vargpar. Tiken M-09-09, som kommer från Fulufjällsreviret, slog sig ihop med en hanne för några veckor sedan.
Nu visar det sig också att vargarna själva inte förstår att de inte får vara i renbetesland. 13 valpar födda i södra Skandinavien har vandrat norrut. Det står klart eftersom några av dem är GPS-märkta. Dessutom har prover samlats in och DNA-analyserats. Tre av dessa vandrare har gått till Norrbotten, två i Västerbotten och åtta stycken i Jämtland.

Norrmännen söver och flyttar 
Olof Liberg konstaterar också att ingen ny invandrare från Finland-Ryssland upptäckts. Han sitter dessutom på senaste nytt om den vargtik, som ska sövas och flyttas närmare Sverige:
”Snarast efter nyår planerar Direktoratet for Naturforvaltning att söva den utvandrade tikvalpen från Galven som håller till med tyst sändare väst Glåma, och flytta henne österut, längre in i norska vargzonen.”

Galvenhannes sändare tyst 
Slutligen Galvenreviret. I september slutade tikens sändare att skicka GPS-positioner. Efter den 18 december har forskarna heller ingen kontakt med hannens sändrare.
Det mesta av kommande års märkningar av varg kommer att genomföras först efter licensjakten, förutom i Galvenreviret som är fredat vid jakten. Där sätts jobbet igång snarast.