13 vargkullar födda i Gävle-Dala

Minst 13 vargkullar bedöms ha fötts i år inom Dalarna och Gävleborg, enligt länsstyrelsernas inventeringar. Tre av reviren delas med angränsande län.

För tredje året i rad har föryngring skett i Galvenreviret i Hälsingland, där alfahannen är en finsk-rysk invandrare. Vidare har det konstaterats föryngringar i Korsån, Skrälldalen och Sjösveden (gamla Amungenreviret). Samtliga fyra revir berör Gävleborg.
Vidare har det skett föryngringar i Fulufjället, Görsjön, Gimmen, Tansen, Siljansringen, Äppelbo, Kloten, Aamäck och Ulriksberg. Samtliga berör Dalarna.
Det finns också en mängd revir utan valpkullar i de båda länen. I två av dessa, Tenskog och Tandsjön, bedöms kullar har fötts och försvunnit i ett tidigt skede. Vidare finns det revir i Homna, Haverö, Ockelbo, Lövsjön, Våmådalen och Långsjön.