Länsstyrelserna i Västra Götaland, Värmland och Uppsala län körs över av Naturvårdsverket. Länen får samma kvot i lojakten som förra året, trots att de begärt kraftiga ökningar.
Foto: Göran Ekström Länsstyrelserna i Västra Götaland, Värmland och Uppsala län körs över av Naturvårdsverket. Länen får samma kvot i lojakten som förra året, trots att de begärt kraftiga ökningar.

156 lodjur får fällas i mars

Naturvårdsverket ger klartecken för att skjuta totalt 156 lodjur i Sverige under skyddsjakten i mars. Det är en kraftig ökning inom renskötselområdet, från 33 i fjol till 100 i år. Däremot går Naturvårdsverket inte med på de kraftiga ökningar som begärts av länsstyrelserna i Västra Götaland, Värmland och Uppsala län.

På fredagen kom beskedet från Naturvårdsverket om årets skyddsjakt på lodjur. Totalt rör det sig om en kraftig höjning av tilldelningen från förra året, från 85 till 156 djur. Det är framför allt inom renbetesområdet som avskjutningen höjs.
– Det blev stora problem med skador av lodjur för rennäringen långt in på senvintern i fjol. Forskarna bedömer att stammen ökade med cirka 10 procent på ett år. Rennäringen måste få stöd att klara situationen och därför ökar vi skyddsjakten i Jämtlands och Västerbottens län, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Ingen tilldelning alls
Det är alltså främst Västerbotten och Jämtland som får höjd tilldelning. Men även Västernorrland och Norrbotten får jaga lo, dock bara fem respektive fyra djur. Det är emellertid en betydande skillnad från i fjol, då de båda länen inte fick någon tilldelning alls, för övrigt också på förslag av de egna länsstyrelserna.
Utanför renbetesområdet blev tilldelning i stort sett densamma som förra året. Bara Dalarna fick en marginellt höjd tilldelning, från 12 till 16 lodjur. Och det tas antagligen emot med stor besvikelse i Västra Götaland, Värmland och Uppsala län.

Ojämn utveckling
Tillsammans hade de tre länen begärt kraftigt höjd avskjutning, från 22 tilldelade djur i fjol till mellan 49 och 58 djur i år. Men det gick inte Naturvårdsverket med på. 

I sitt pressmedelande meddelar verket att utvecklingen av lodjursstammen är ojämn mellan olika områden och att antalet föryngringar, familjegrupper, utanför renskötselområdet var 168 i fjol.
Det är ungefär samma siffra som tidigare och den bygger på en uppskattning från forskarna, eftersom snöbristen gjorde det svårt att inventera i södra Sverige förra vintern.

Etappmålet är nått
Naturvårdsverket bedömer emellertid att riksdagens etappmål för hela landet, 300 föryngringar, är nått.
– Årets jakt äventyrar inte utvecklingen av lodjursstammen. Rovdjurspolitiken är tydlig med att stammen ska tillåtas öka söderut och begränsas inom renskötselområdet. Vi kan inte öka jakten i södra Sverige nämnvärt eftersom lodjursstammen inte visar någon ökning där, säger Susanna Löfgren.

FAKTA/Skyddsjakt på lodjur 2009
Län, tilldelning (förra årets tilldelning)

Inom renskötselområdet
Norrbotten 4 (0)
Västerbotten 30 (7)
Jämtland 60 (25)
Västernorrland 5 (0)
Dalarna 1 (1)

Utanför renskötselområdet
Gävleborg 8 (8)
Dalarna 16 (12)
Västmanland 5 (5)
Örebro 5 (5)
Värmland 10 (10)
Västra Götaland 6 (6)
Uppsala Län 6 (6)

Totalt 156 (85)

* Jakttiden är 1-31 mars.
* Valfritt djur (kön och ålder) får fällas.
* Vapen klass 2 och godkänd fälla får användas.
* Anmälan om fällt lodjur ska göras inom en timme till länsstyrelsen.
* Lojägare ska vara registrerade, alternativt ska jaktledaren i ett jaktlag vara registrerad. 

Mer information på 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Jakt-och-viltvard/Jaktregistret-for-jaktkort-och-jagarexamen/Registrering-av-lodjursjagare/