Foto Johan Boström Den som följer Jordbruksverkets instruktioner får nu genomföra eftersök på trafikskadat vilt i den smittade zonen.

20 fall av afrikansk svinpest hittills

I dag har ytterligare två vildsvinskadaver testats positiva för afrikansk svinpest. Dessutom har Jordbruksverket beslutat att eftersök på trafikskadat vilt får genomföras i den smittade zonen.

Under dagens digitala pressträff med Jordbruksverket och SVA berättade statsepizootolog Karl Ståhl att totalt 22 vildsvinskadaver har testats för afrikansk svinpest.

– Vi har hittills 20 positiva fall. Alla är från den mindre zonen, koncentrerad kring Fagersta, det som vi brukar kalla det inre kärnområdet.

Jägare har fortsatt söka i området i dag och de har hittat fler kadaver.

Flera hundra jägare på möte

Under helgen kommer det att sökas i ett utökat område, som inkluderar även mer perifera delar av den smittade zonen.

– I går kväll var det en stor informationsträff med väldigt bra uppslutning. Det var flera hundra jägare på plats. Det kändes fantastiskt. De ska delta i sökandet i helgen, sa Karl Ståhl.

Grönt ljus för trafikeftersök

Den i övrigt intressantaste informationen för jägare presenterades av Jordbruksverket. Det handlar om att myndigheten i dag har justerat restriktionsbeslutet kring eftersök på trafikskadat vilt.

Hittills har sådana varit förbjudna i den smittade zonen. Men nu får trafikeftersök utföras, enligt Jordbruksverkets instruktioner.

– Det är alltså viktigt att man följer de instruktioner som Jordbruksverket har för detta, betonade Jan Cedervärn, överdirektör på Jordbruksverket.