Om det fällts en sjunde vuxen lohona i Gävleborg blir licensjakten på totalt 20 lodjur avlyst i mars nästa år.
Foto: Shutterstock.com Om det fällts en sjunde vuxen lohona i Gävleborg blir licensjakten på totalt 20 lodjur avlyst i mars nästa år.

20 lodjur får fällas i Gävleborg

I mars var det ingen licensjakt på lodjur i Gävleborgs län. Men den 1 mars 2020 blir det en kvot på 20 lodjur, eller maximalt sju vuxna honor.

Det innebär att det kan bli färre än 20 lodjur fällda eftersom licensjakten stoppas när länsstyrelsens besiktningspersonal noterat att den sjunde vuxna honan skjutits.
”Alla lodjur får fällas oavsett djurets kön eller ålder. Ungdjur bör dock av jaktetiska skäl i möjligaste mån fällas före föräldradjur”, skriver länsstyrelsen i beslutet.

Max två jakthundar
Det som gäller i övrigt är bland annat att max två hundar får släppas efter lodjur. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vakt- eller smygjakt. Det är tillåtet att söka efter lospår längs vägar med motorfordon. Alla lojägare ska ha anmält sig hos Naturvårdsverkets Jägarregister före jakten.

Cirka 113 lodjur i inventeringen
Det är bestämt att Gävleborg ska ha 13 årliga föryngringar, vilket motsvarar cirka 72 lodjur.
Det senaste inventeringsresultatet visade att det under förra vintern, 2018/2019, fanns 20,5 familjegrupper i länet. Det motsvarar cirka 113 lodjur.
– Ett uttag på 20 lodjur, eller maximalt sju vuxna honor, innebär att vi reducerar stammen och närmar oss den regionalt beslutade förvaltningsnivån på ett ansvarsfullt sätt, säger Simon Viklund i ett pressmeddelande.
Han jobbar vid enheten för natur och vilt på länsstyrelsen i Gävleborg.