Foto: Shutterstock Länsstyrelsen gjorde bedömningen att det skulle bli för tidskrävande att försöka fånga in mufflonfåren – nu är de skjutna.

20 mufflonfår skjutna i Gräsö skärgård

Skyddsjakten på de illegalt utsatta mufflonfåren på Gräsö utanför Östhammar är avslutad. Totalt fälldes 20 djur och enligt länsstyrelsen är naturreservatet nu fritt från mufflonfår.

Polisanmälan och avskjutning är länsstyrelsen i Uppsalas recept mot de illegalt utsatta mufflonfåren i Gräsö skärgård.

Allvarliga följder

Nu är skyddsjakten avslutad efter att 20 djur fällts. Länsstyrelsen i Uppsala betonar att det kan få mycket allvarliga följder för inhemska djur och växter om en stam med mufflonfår etablerar sig i skärgården.

– Nu hoppas vi att reservatet inte drabbas av fler illegala utsättningar av vilt. Vi avser att ha ett nära samarbete med polis och andra för att motverka att olagliga utsättningar sker i framtiden. Skulle det ändå förekomma illegala utsättningar är vi beredda att agera för att avlägsna djuren, säger Lennart Nordvarg, avdelningschef vid länsstyrelsen.